Pensiunea Tanti Tuţa, Rucăr, Argeş

AcasaPensiuniPensiunea Tanti Tuţa, Rucăr, Argeş

Pensiunea Tanti Tuţa, Rucăr, Argeş

Pensiunea Tanti Tuţa, Rucăr, Argeş

  • Vacante la Tara
  • 5 March, 2018

Astăzi nostalgia și dorul vechiilor tradiții romănești ne cheamă în Rucăr. P?trundem, a?dar, ?n acest ?inut montan, cu v?i ?i depresiuni, adev?rat culoar ?ntre in?l?imile Bucegilor ?i Pietrei Craiului. Aici ?nt?lnim a?ez?ri tipice montane cu specific preponderent oieresc.

Ruc?r? zon? plin? de farmec, ?nv?luit? ?n aceast? atmosfer? pastoral?, de-un pitoresc aparte ne invit? sa-i descoperim lini?tea, istoria ?i natura, file pe poveste pe care le putem r?sfoi ?n timpul ?ederii noastre la Pensiunea Tanti Tu?a, aflat? ?ntr-o zon? lini?tit? si retras? a Ruc?rului.

Pensiunea Tanti Tu?a asigur? o capacitate de cazare pentru aproximativ 25 persoane, ?n camere dispuse at?t la parter c?t ?i la etaj. Acestea din urm?, ?n num?r de 7, dispun ?n func?ie de preferin?e, fie de pat matrimonial, fie de c?te dou? paturi ?n fiecare camer?. Camerele de la etaj sunt prev?zute cu grup sanitar propriu, iar la parter, g?sim un numar de 4 camere la 2 b?i. Pensiunea dispune de c?ldur? ?i ap? cald? non-stop, func?ion?nd pe central? proprie cu lemne.

Propietarii pensiuni asigur? ?i servicii complete de mas?. Doar s? ne amintim c? suntem ?n Rucar, aceast? patrie a ca?cavalului afumat ?i a br?nzeturilor at?t de c?utate. ?i parc?-ar merge ?i o ?uic??a?a inainte... made in Tanti Tu?a

A?adar, Pensiunea Tanti Tu?a v? poate r?sfa?a poftele culinare cu delicioasele produse autentice ruc?rene. Masa poate fi servit? ?ntr-o spa?ioas? sal? de mese pe care o g?sim la parter, decorat? ?n stil rustic, tradi?ional ruc?rean, av?nd o capacitate de 24 de persoane, sau, c?nd vremea o permite, ?n foi?orul de lemn, din curtea pensiunii, av?nd o capacitate de 50-60 de locuri. ?ns?, pentru persoanele care nu doresc ?i servicii de mas?, proprietarii pensiunii pun la dispozi?ia oaspe?ilor s?i o buc?t?rie complet utilat? ?i un gr?tar aflat ?n curtea pensiunii. Sper?m, totu?i, s? nu refuza?i ?uica?

Livingulpensiunii ofer? spa?ietatea necesar? oric?rei persoane pentru a se sim?i comod, l?s?ndu-se prad? relax?rii. Mobilierul modern decorat cu obiecte tradi?ionale d? o not? aparte ?ntregii ?nc?peri. Vorbim de o ?mpletire armonioas? ?ntre nou ?i vechi, ?ntre modern ?i tradi?ional, o ?mpletire respect?nd normele estetice, astfel ?nc?t cel ce va alege Pensiunea Tanti Tu?a s? fie mul?umit din toate punctele de vedere.

Un farmec aparte al acestei pensiuni ruc?rene este dat de livada din spatele pensiunii. Mai mult dec?t at?t, este absolut lini?titor s? te plimbi printre pomii ??nflori?i, care prim?vara ademenesc prin mireasma lor proasp?t?. Iarna?sunt asemenea siluetelor dezvelite, contrast?nd cu albul hivernal, care-?i cerne mantia peste ?ntreg Ruc?rul.

Continu?ndu-ne plimbarea printre pomii din livad?, descoperim c? aceasta las? locul p?durii umbroase, aceast? hain? verde a batranului Crai. Parc? ?i sim?im, dincolo de murmurul p?durii, cum creasta Pietrei Craiului trimite spre noi rafale reci de r?coare ?i de aer curat.

A?adar, pe l?ng? o comoditate ?i? un rafinament asigurate de facilit??ile Pensiunii Tanti Tu?a, aici descoperim ?i-un cadru natural propice momentelor de contemplare, de relaxare, de admirare a naturii cu tot ce are ea mai frumos. ?i cel mai important, departe de aglomera?ia ora?elor, departe de traficul ?oselei care-?i continu? calea spre D?mbovicioara sau Bra?ov?departe de orice factor antropic.

Privind spre corpul cl?dirii nu putem s? nu zicem nimic de armonia culorilor dat? de frumoasele flori care decoreaz? pere?ii de lemn sau de piatr? ai pensiunii. Doar imagina?i-v? rolul florilor brodate pe o ie?apoi privi?i frumoasa lume a petalelor colorate care ?mbrac? ?ntreaga inf??i?are a pensiunii ruc?rene.

Obiective turistice in vecin?tatea Pensiunii Tanti Tu?a:

- ?La V?ltoare? - Ruc?r

- Cheile si Pe?tera D?mbovicioara

- Ruinele Ceta?ii Ora?ia ( Dealul Sasului)

- Mausoleul de pe Mateia?

- Cheile Ghimbavului (afluent pe st?nga D?mbovi?ei) ? pornind de la Hidrocentrala Ruc?r

- Trasee montane marcate spre Crestele Pietrei Craiului

- M?nastirea N?m?ie?ti, Sat N?m?ie?ti

- Schitul Dragoslavele


PENSIUNEA TANTI TU?A

Localitate: Ruc?r

Judet: Arge?

Adresa: Str. Iaz, Nr. 107

Telefon mobil: 0751.938.747

Telefon fix: 0248/542.118

Text & Foto : Cristian-Alexandru CATAN?