Dâmbovicioara – colţ de suflet românesc

AcasaDestinatiiDâmbovicioara – colţ de suflet românesc

Dâmbovicioara – colţ de suflet românesc

Dâmbovicioara – colţ de suflet românesc

  • Vacante la Tara
  • 1 October, 2018

Iată cum ale noastre clipe hoinare au ajuns și-n împărăția Pietrei Craiului, această lume de stâncă, încărcată de-o frumusețe pitorească, unde apele repezi și reci ale Dâmbovicioarei ??i au obr??ia sub V?rful La Om, croindu-?i apoi calea spre D?mbovi?a, mai limpede ?i mai lin?. B?tr?nul Crai ??i poart? s?lb?ticia natural? ?n care albul str?lucitor al crestei impresioneaz? privirile oric?rui c?l?tor care va ajunge la poalele sale. Un t?r?m de piatr?, de chei impresionante, de ?ancuri ?i st?nci, de piscuri seme?e din care se desprind fine p?nze de grohoti?, al?turi de poienile cosite cu vrednicie de muntenii acestor locuri, toate aceste imagini farmec? ?i invit? la descoperirea acestor meleaguri de doin?. Iar cel ce va veni aici, ?n?eleg?nd ?i respect?nd natura, va fi r?spl?tit de micile minuni colorate ale Craiului, pe c?t de frumoase, pe-at?t de ocrotite de lege ? garofi?ele Pietrei Craiului. De asemenea, trebuie eviden?iat faptul c? ne afl?m pe teritoriul Parcului Na?ional Piatra Craiului, iar pa?ii no?tri vor descoperi rezerva?iile naturale ale acestui masiv.

La poalele acestei lumi de st?nc? ?mbr?cat?-n culorile celor mai pure smaralde, sc?ldate de apele D?mbovicioarei, stau ?n?irate trei repere ale tradi?iei rom?ne?ti, satele Ciocanu, D?mbovicioara ?i Podu D?mbovi?ei, alc?tuind Comuna D?mbovicioara. Aceasta ?nsumeaz? o popula?ie de aproximativ 1280 locuitori, fiind situat? la altitudinea de 850 m. Localnicii sunt oameni harnici, preocupa?i cu cre?terea animalelor ?i de munca la c?mp. Vara, de diminea?? p?n? c?nd amurgul anun?? ?nserarea, ?i g?sim la coas?, ignor?nd parc? ar?i?a soarelui.? Casele acestora sunt rispite pe versan?ii Muntelui Piatra Galben?, p?n? la altitudinea de 1100 m. Pe teritoriul Comunei D?mbovicioara se afl? un important reper turistic, Pe?tera D?mbovicioarei, o lume a ad?ncurilor, unde stalactitele ??i dau m?na cu stalagmitele form?nd coloane spectaculoase, adev?rate decora?iuni subterane.

?ntregul complex al Cheilor D?mbovicioarei ?nsumeaz? peste 20 de chei, av?nd o lungime total? de peste 30 km. Cheile D?mbovicioarei (cele propriu-zise) sunt s?pate ?n calcare, pe-o distan?? de aproximativ 2 km, ?ntre depresiunile Podu Dambovi?ei ?i D?mbovicioara. Aceast labirint de piatr? ni se ?nf??i?eaz? asemeni unui grandios monument cu pere?i verticali, dep??ind ?n unele por?iuni 200 m. Privind cu aten?ie dispunerea rocilor, vom putea observa stratificarea calcarelor jurasice de culoare cenu?ie-alb? (partea inferioar?) ?i calcare albe ? cretaice inferioare, stratificate ?n pl?ci (partea superioar?). Aceast? dispunere a facilitat formarea nenum?ratelor pe?teri care ?mp?nzesc bazinul hidrografic al D?mbovicioarei.

?n aceste locuri r?coarea se face sim?it?, fiind o adev?rat? ?nc?ntare, mai ales ?n lunile c?lduroase de var?. Hoin?rind prin chei, trec?nd de Pe?tera D?mbovicioara, chemat de ?iroirea apelor de munte, pa?ii te vor purta spre frumoasele Chei ale Brusturetului, unde noua Caban? ? Restaurant Brusturet invit? la relaxare. P?n? aici se poate ajunge ?i cu autoturismul. Cheile sunt ?mbr?cate de mu?chi verzi ?i de ferigi b?tr?ne, ce par s? ascund? la umbra lor delicioasele fr?gu?e. Pe m?sur? ce ne apropiem de Cabana Brusturet, sectorul de chei devine din ce ?n ce mai ?ngust, d?nd senza?ia unui tunel de st?nc?, dincolo de care ?ncepe o alt? lume, o adev?rat? fereastr? spre crestele Pietrei Craiului. Din acest loc pornesc trasee montane marcate spre ?n?l?imile Craiului, trasee recomandate turi?tilor bine echipa?i cu o condi?ie fizic? bun?.

Dup? un bine meritat popas la Cabana Brusturet, facem calea-ntoars?, iar??i prin s?lb?ticia Cheilor Brusturetului ?i D?mbovicioarei, p?n? c?nd pa?ii no?tri ajung ?n Podu D?mbovi?ei, localitate aflat? la altitudinea de 730 m, la confluen?a r?urilor D?mbovi?a ?i D?mbovicioara. ?n jurul depresiunii Podu Dambovi?ei se afl? cel mai mare complex de chei din ?ar?, ?nsum?nd nu mai pu?in de 23 de chei.

Un detaliu impresionant ?n aceast? localitate ?l reprezint? Asocia?ia de Dezvoltare a Spiritului Muscelean ?Clubul Prieteniei?, condus? de Pre?edintele Asocia?iei, Doamna Carmen B?rloiu. Asocia?ia are aproximativ 50 de membri, cu v?rste cuprinse ?ntre 5 ?i 19 ani. Sunt tineri, sunt din aceste locuri ?i cel mai important, sunt simboluri ale tradi?iei muscelene. Bucuria ?i inocen?a lor ?mbrac? tradi?ia zonal?, iar ei ne-o transmit prin intermediul nenum?ratelor manifest?ri la care au participat, fie c? vorbim de dansuri populare (Ansamblul de dansuri ?Ora?ia?), de seri de decembrie c?nd ace?ti copii ?mbujora?i de ger aduc sf?ntul colind la por?ile s?tenilor, sau de ?ez?tori ?n jurul focului lui Sumedru, o important? s?rb?toare local?.

Iat?, a?adar cum la poale de Crai inocen?a, tradi?ia ?i cadrul natural se ?mpletesc pentru a da na?tere acestui col? al sufletului rom?nesc, un col? de-un pitoresc aparte, purt?ndu-?i numele cu m?ndrie? D?mbovicioara.

Text & Foto : Catan? Cristian-Alexandru