Conacul Maldăr, Măldăreşti, Vâlcea

AcasaPensiuniConacul Maldăr, Măldăreşti, Vâlcea

Conacul Maldăr, Măldăreşti, Vâlcea

Conacul Maldăr, Măldăreşti, Vâlcea

  • Vacante la Tara
  • 9 April, 2018

Conacul lui Maldăr - Relaxare în lumea boierilor și-a domnițelor de altădată
 
Azi, un Aprilie c?lduros de 2014... La fel de bine putea fi ?i un April de-acum 3 secole... Iat? cum vremurile de-atunci ?i vremurile de ast?zi ??i dau m?na peste file de istorie glorioas? cu iz oltenesc, ?mbr??i??ndu-se ?ntr-un prezent al V?lcei, tocmai ?n M?ld?re?ti, la poale de M?gur? a Sl?tioarei, unde Conacul lui Mald?r a?teapt? s? fac? din fiecare-i turist, un boier ?de sam??.

Situat la 4 km de Horezu, leag?n al ceramicii tradi?ionale rom?ne?ti, Conacul lui Mald?r ??i a?teapt? vizitatorii ?ntr-un cadru natural pitoresc, acolo unde istoria, cultura ?i arhitectura se armonizeaz?-n lini?tea acestui loc parc? ferit de trecerea timpului.

Gazdele noastre, Cristina ?i Daniel Vasilescu, olteni inimo?i, sunt cei care ne introduc ?n atmosfera boiereasc?, povestindu-ne cum ?i-au d?ruit timpul ?i investi?iile pentru ca noi, turi?tii, s? admir?m ?i s? sim?im confortul acestei cule oltene?ti.

??n ceea ce prive?te restaurarea, am f?cut o munc? ampl? de documentare, vizit?nd vechile conace boiere?ti care au fost transformate ?n muzeu. Ne doream ca dup? renovare conacul s? devin? 100% rom?nesc. Am avut grij? s? nu folosim prea multe materiale moderne care ar fi stricat din frumuse?ea ?i din farmecul conacului. Cu sprijinul arhitec?ilor ?i al firmelor specializate am reu?it s? achizi?ionam de prin satele rom?ne?ti garnituri de mobil? veche care se g?seau ?n casele boierilor rom?ni ?i pe care o pute?i admira ast?zi, aici.? ne povestesc so?ii Vasilescu.

Conacul lui Mald?r ?i-a p?strat integral aspectul de cul? olteneasc?, m?rturie fiind zidurile impun?toare al?turi de exteriorul v?ruit ?n alb. P??ind prin tunelul umbros format de brazii ce ne conduc ?n urcare u?oar? spre conac, un sentiment de maiestuozitate ne cuprinde, privirea fiindu-ne furat? de detalii precum: turnul de piatr? ce se ?nal?? spre cer, apoi ?n interior, sc?rile de lemn ne conduc spre camere luminoase sau spre vechi ie?iri ?de tain?? ce par s? ascund? at?tea ?i-at?tea secrete boiere?ti. Cerdacul cu arcade desf??ur?ndu-se pe toat? suprafa?a etajului superior ?ntrege?te perfect aspectul general al acestei fermec?toare cule ce-?i poart? farmecul oltenesc.

Cazarea la conac ? R?sf?? ?i confort pentru boieri ?i domni?e

Odat? caza?i la Conacul lui Mald?r turi?tii p?trund ?n camere de poveste, 15? la num?r, din care 13 sunt duble iar dou?, single. Un detaliu inedit ?l constituie faptul c? fiecare camer? poart? o denumire de poveste ca: ?Domni?a Ruxandra?, ?Lie Cioc?rlie?, ?Fata de la Cozia? etc.

Spa?ietatea ?i luminozitatea camerelor, lemnul autentic, masiv, grinzile ?nc?rcate de ani ?i pove?ti,? covoarele tradi?ionale oltene?ti, sunt detalii ce asigur? confortul turi?tilor ce vor deveni bravi boieri ?i domni?e r?sf??ate.

Posibilit??i de agrement ?i de petrecere a timpului liber

P??ind afar? din conacul de poveste, turistul se poate l?sa purtat la o plimbare prin p?durea din imediata vecin?tate. Verdea??, fream?t de p?dure, umbr? ?i c?r?ri b?tute de boierii Olteniei de altadat? sunt detaliile ce vor convinge c?l?torul spre o incursiune relaxant? ?n natur?. Pentru cei mai statornici ?i vis?tori, foi?orul de lemn poate fi alegerea ideal?. Savur?nd un ceai tradi?ional, c?t?nd z?rile sub trilurile p?s?rilor din p?dure, turistul se poate relaxa ?ntr-o lini?te mult dorit?.

C?nd verile-s toride ?i gandurile ni se ?ndreapt? spre r?coare, piscina din curtea interioara va satisface orice poft?.? Aceasta este disponibil? at?t pe timp de zi c?t ?i pe timp de noapte, fiind luminat?.

Pentru pasiona?ii de vinuri, crama este locul potrivit pentru r?sf??ul sim?urilor. Cu o muzic? ?n surdin? ce te ?mbie la degustare, ?n interiorul cramei oaspetele poate savura vinuri de colec?ie din podgorii precum: S?mbure?ti, Cetate, V?nju Mare ?i Corcova.

R?sf?? gastronomic la Restaurantul Conacului lui Mald?r

C?t despre clipele ospe?iei, ?n cadrul Restaurantului Conacul Maldar, oaspetele va lua parte la o c?l?torie gastrononomic? printre gusturile buc?t?riei tradi?ionale oltene?ti dar ?i alte preparate interna?ionale, desprinse bine?n?eles, din meniurile preten?ioase ale bravilor boieri de alt?dat?. Restaurantul este deschis at?t pentru clien?ii conacului, c?t ?i pentru turi?tii din afar? pe baz? de rezervare.

?Dorim s? readucem ?n prin plan buc?t?ria rom?neasc? pe care o reg?seam ?nainte ?n casele rom?ne?ti, pu?in adaptat? la vremurile de-acum. Tot personalul de care dispunem este de aici din sat ?i ?ncerc?m s?-i specializ?m,oferindu-le lec?ii cu un personal care s?-i instruiasc? ?n acest domeniu, al ospe?iei.? ne spune Doamna Vasilescu, proprietar.

Conacul lui Maldar este alegerea potrivit? si pentru cei ce doresc s? organizeze aici un eveniment de neuitat.? Fie c? vorbim de o nunt? de poveste, cu boieri ?i domni?e, de o aniversare sau de alte momente dragi din via??, la Conacul lui Maldar, clien?ii vor g?si aceea atmosfer? de poveste, pentru un eveniment de poveste!

Obiective turistice ?n zon?:

- M?n?stirile Hurezi, Bistri?a, Polovragi, Tismana, Arnota

- Culele de la M?ld?re?ti, Casa Anton Pann, Muzeul Constantin Br?ncu?i

- Atelierele de ceramic? din Horezu

- Cheile Olte?ului, Cheile Sohodolului, Cheile Bistri?ei

- Transalpina, R?nca

- Pe?tera Polovragi, Pe?tera Muierii, Pe?tera Liliecilor

- Rezerva?ia Natural? Buila-V?nturi?a

Conacul lui Mald?r

M?ld?re?ti, jud. V?lcea

0744 394 362, 0758 222 929, 0744 643 303

rezervari@conaculmaldar.ro
www.conaculmaldar.ro

---

Text si fotografii: Cristian Alexandru Catana