Clisura Dunării – Acolo unde valurile bat în stânci

AcasaDestinatiiClisura Dunării – Acolo unde valurile bat în stânci

Clisura Dunării – Acolo unde valurile bat în stânci

Clisura Dunării – Acolo unde valurile bat în stânci

  • Vacante la Tara
  • 16 April, 2018Sunt clipe-n care valurile Dunării poartă povestea unor locuri pitorești, minunate ținuturi binecuvântate de natură și de Dumnezeu, in care Dunărea își curge linișită și-aproape leneșă destinul și istoria, tocmai aici unde apa și stânca se întâlnesc, îmbră?i??ndu-se armonios ?i form?nd ceea ce noi numim, Clisura Dun?rii.

Aici rom?nul este frate cu s?rbul, neam curajo? cu s?nge aprig, ?i de?i par desp?r?i?i dincolo de frontiere reci, totu?i ?i une?te sora Dun?re, care parc? zi de zi ?i clip? de clip? le ?opte?te pove?ti celor doi fra?i ?nal?i de piatr? ? Ciucarul Mare (318 m) ?i fratele mai mare, s?rb ? Veliki Strbac(768m). Avizi de a cunoa?te ?i mai ales de a descoperi filele istoriei acestor locuri afl?m c? aceast? regiune dun?rean? a apar?inut Frontierei militare b?n??ene, fiind structurat? ?n dou? sectoare: cel al vlahilor ? rom?nii ?i sectorul ilirilor ? s?rbii.

C?nd pa?ii te vor purta spre zona G?rnic, mai exact ?n localit??ile Eibenthal ?i Big?r, vei descoperi o comunitate de cehi - un strop de tradi?ie, cuib?rit? aici, pe p?m?nt rom?nesc. Merg?nd mai departe, ?i vom descoperi, cum probabil ne ?i a?teptam, pe s?rbii care sunt majoritari ?n zone precum ?vini?a, Pojejena ?i Socol ?i, de asemenea, ?n zona ora?ului Or?ova putem ?nt?lni un num?r considerabil de germani. Iat?, a?adar, adev?rate insule lingvistice ?i culturale pe care Dun?rea pare s?-le-n?ire, asemenea unei salbe.


Dar vine vremea c?nd pornim s? descoperim fiecare col?isor din aceast? zon? minunat?, oferindu-ne peisaje ?nc?nt?toare ?i dovedindu-ne c? aceste locuri pot reprezenta un izvor nesecat de cunoa?tere, de contemplare, abund?nd de boga?ii peisagistice ?i mai ales culturale, care oric?nd pot contribui la dezvoltarea turistic? a acestei zone. Turistul trebuie s? ?tie c? se va afla pe teritoriul Rezerva?iei Naturale Cazanele Mari ?i Cazanele Mici ale Dun?rii, o rezerva?ie mixt? localizat? ?ntre V?ile Ogradena ?i Oga?ul Turcului. Suprafa?a total? a acestei rezerva?ii este de 215 ha. Pe-aceste meleaguri Dun?rea ??i croie?te calea, lovind ?i mu?c?nd parc? din impun?torii pere?i de st?nc?, form?nd pitoreasca zon? a Defileului Dun?rii cunoscut sub denumirea de Cazanele Dun?rii.

Turi?tii interesa?i de frumuse?ea peisagistic? a acestor zone pot opta pentru croaziere ?i plimb?ri cu ambarca?iuni(majoritatea serviciilor pot fi asigurate ?i de pensiunile A.N.T.R.E.C din zon?) ce au ca scop vizitarea principalelor obiective turistice. Lungimea total? a unui astfel de traseu este de aproximativ 9 km, iar durata medie este de circa 2 ore. Ambarca?iunile au capacit??i diferite, media fiind de 10-14 locuri.

Crozierele pe Dun?re au ca principale obiective: Zona Cazanelor Mici ? pe o distan?? de 3,6 km cu obiectivele intermediare: Chipul lui Decebal sculptat ?n st?nc?, Tabula Traiana ?i M?n?stirea MraconiaGolful Dubova, urm?nd apoi cea mai spectaculoas? zon? de defileu ? Cazanele Mari, av?nd o lungime de 3,8 km. Aici putem vizita Grota Veterani (tur ghidat) iar mai sus de aceasta, la 500 m distan?? vom p?trunde ?n gura Pe?terii Ponicova. ?n afara ambarca?iunilor aferente pensiunilor la care v? pute?i caza, curse pe Dun?re se fac din zona Chipului lui Decebal, exact sub podul care traverseaz? bra?ul Dun?rii.

De asemenea, v? putem recomanda ?i drume?ii la picior, sim?ind r?coarea ?i admir?nd haina verde a Parcului Natural Por?ile de Fier, unde administra?ia parcului a amenajat trasee turistice marcate, principala atrac?ie reprezent?nd-o ascensiunea pe Vf. Ciucaru Mare ( 318m).

Clisura Dun?rii ni s-a infa?i?at ca fiind un t?r?m unic de ap?, st?nc?, tradi?ii ?i legende, acolo unde b?tr?na Dun?re pare c? a ?n?irat pe-aceste meleaguri primele frumuse?i ale sale de c?nd s?rut? p?m?ntul rom?nesc ?i totu?i, a avut grij? s? mai p?streze ?i-alte minun??ii pe care le putem ?nt?lni c?nd vom descoperi povestea Deltei Dun?rii.

?n rest, s? ne l?s?m purta?i de sim?ire ?i s? ascult?m povestea acestor locuri, poveste purtat? de valurile Dun?rii albastre?

Clisura Dun?rii, Mehedin?i

Informa?ii ?i Cazare la Pensiuni A.N.T.R.E.C Mehedin?i

Tel: 0252.333.023, 0723.142.010

mehedinti@antrec.ro

Text & Foto: Cristian-Alexandru CATAN?