Cetatea Soroca – File de istorie între Prut şi Nistru

AcasaDestinatiiCetatea Soroca – File de istorie între Prut şi Nistru

Cetatea Soroca – File de istorie între Prut şi Nistru

Cetatea Soroca – File de istorie între Prut şi Nistru

  • Vacante la Tara
  • 2 March, 2017

În Basarabia, sufletul românesc de dincolo de maluri de Prut, istoria avea să-şi răsfoiască una dintre filele sale, la alte maluri - de această dată, maluri de Nistru. 

Ape reci bătură în stânci, vremuri la fel de reci şi aprige s-au abătut peste meleagurile Sorocii dar bătrâna cetate nu şi-a plecat fruntea. Ba mai mult de-atât, a rămas de veghe, a adăpostit destine şi dincolo-i de ridurile de piatră şi de lemn a rămas o mărturie vie a unei istorii ce-şi flutură poveştile asemeni tricolorului românesc; Un tricolor vibrându-şi nuanţele a libertate peste Nistru, peste timpuri şi peste paşii fiecărui călător ajuns la porţile cetăţii…

 Și-am ajuns şi noi. Coborâm privirea mândră dinspre tricolor şi ne croim paşii spre poarta Cetăţii. Câţi paşi trecură pe-aici şi câţi paşi vor mai trece. Vor apăsa greu pe pământul basarabean şi-aşa atât mult apăsat.

Dacă n-am privi cu sufletul am zice că nici urmă de Ștefan. Dar ca multe simboluri ale Basarabiei şi Cetatea Sorocii trebuie privită cu ochii minţii şi, mai ales, simţită. Aşa a făcut şi falnica cetate. Chiar de-şi înălţă inima şi trupul de piatră, Soroca a simţit multe şi le-a adunat în ani. Ani pe care trebuie să-i înţelegem, apoi să-i vizualizăm şi, de ce nu, pentru o clipă să simţim că noi suntem Soroca. Şi să luptăm. Pentru pământul ăsta, pentru dreptatea noastră, pentru străbuni şi pentru urmaşi. Demult, aşa au făcut şi ei…pentru urmaşi. Acum, să nu lăsăm doar urme de paşi…şi să urmăm noi. Deci, să simţim înţelegând povestea Sorocii şi s-o ducem mai departe! E a noastră!

Aflată în centrul oraşului Soroca, la aproximativ 160 de kilometri de Chişinău, pe malul drept al Nistrului la hotarul cu Ucraina, cetatea a devenit un etalon al istoriei Basarabiei, devenind obiectiv de importanţă naţională. Astăzi, Cetatea Soroca găzduieşte expoziția Muzeului de Istorie și Etnografie din oraș. 

Răsfoind pagini de istorie


Bătrâna poveste avea să-şi scrie din ce în ce mai apăsat rândurile istorice în jurul anului 1499, când la ordinul lui Ștefan cel Mare a fost numit Coste, in funcția de pârcălab. Era, practic, prima menţionare istorică sub denumirea de cetatea Soroca , construcţie ridicată cu scopul întăririi sistemului de rezistenţă şi ofensivă al Moldovei, într-o perioada în care acele meleaguri erau greu încercate de cotropitori turci şi tătari.

Dar, Cetatea Soroca îşi înălţase destinul de lemn şi de pământ deasupra malurilor Nistrului mai înainte de 1499, fiind estimată construcţia în primul sfert al secolului al XV-lea. Astfel, Soroca se alătura altor cetăţi din acele vremuri precum Hotin, Orheiul Vechi şi Tighina.

Mai tărziu, în timpul domniei lui Petru Rareş, Cetatea Soroca a fost rezidită în piatră (1543-1546), având caracteristicile pe care le regăsim şi astăzi. Cu o formă rotundă cu un diametrul de 37,5 m, prevăzută cu cinci înălţătoare bastioane cu o depărtare egală între ele, respectând legea armonică a “secţiunii de aur” aplicată deiscusiţii meşterii arhitecţi ai acelor vremuri, toate aceste detalii-mărturii au făcut din Soroca una dintre cele mai impresionante cetăţi de defensivă din întreaga Europă. Acestora li se alătură şirurile interioare de încăperi, poziţionate pe trei niveluri, prevăzute cu deschideri speciale pentru arme. Cetatea basarabeană are o înălțime cuprinsă între 20-25 de metri, cu o grosime a pereților de 3,5 metri.

Istoria ne mai oferă o filă datând din anul 1711 când Cetatea Soroca a devenit locul de intersectare a oştirilor moldovene conduse de Dimitrie Cantemir, cu armata rusă condusă de ţarul Petru I. Cei doi conducători aveau să pornească o campanie la Prut împotriva oştirii turceşti.

Ştiaţi că?
Imaginea Cetăţii Soroca este întâlnită pe buletinele de identitate ale cetăţenilor moldoveni şi pe bancnota de 20 de lei moldoveneşti?


Construcţia Cetăţii sub formă rotundă, de scoică, plasează Soroca alături de opere arhitecturale impresionante precum Castelul Del Monte din Italia şi de castelele Restormel și Queenborough din Anglia?
Însemnătatea istorică a Cetăţii Soroca se referă şi la faptul că aceasta a rezistat până în zilele noastre sub forma construcţiei iniţiale?


În cetatea Soroca încăpeau maximum 150 de oşteni? În perioada medievală, Cetatea Soroca era parte a sistemului defensiv al Moldovei alături de alte patru cetăți la Nistru, două cetăți pe Dunăre și trei cetăți în nordul țării?


Vă recomandăm să descoperiți Basarabia istorică prin circuitele Scorilo Turism !
Articol din Revista Vacante la tara
TEXT ȘI FOTOGRAFII: Cristian Alexandru Catana