Cetatea Severinului

AcasaDestinatiiCetatea Severinului

Cetatea Severinului

Cetatea Severinului

  • Vacante la Tara
  • 17 April, 2018Amintită pentru prima dată într-un document din 1233, când se luptau pentru acest teritoriu Imperiul Valaho-Bulgar și Regatul Maghiar, din Cetatea Severinului nu au mai rămas decât ruine. Construit? ca loc de ap?rare, cetatea a trecut de-a lungul luptelor ?n st?p?nirea celor care c??tigau autonomia locului.

Cetatea a fost construit? p?n? la sf?r?itul secolului al XIII-lea, ?ns? instabilitatea administrativ? a condus la mai multe faze de construc?ie. Cercet?rile ulterioare au ar?tat c? ?n prima etap? de construc?ie fortifica?ia a fost f?cut? din p?m?nt. ?n urm?toarele faze de extindere ?i consolidare ale cet??ii s-au folosit alte materiale precum ceramica, oase de animale, oase de pe?te, piatr?, c?r?mid? ?i lemn.

Despre cetate se ?tia c? are dou? turnuri exterioare pe partea de sud ?i dou? interioare pe partea de nord. Dup? cercet?ri, s-a descoperit c? cetatea a avut alte dou? r?nduri de ziduri pe partea de nord, locul unde se afla poarta de intrare. Mai mult, ?n turnurile cet??ii, care erau etajate, s-au descoperit diferite ?nc?peri care serveau solda?ilor de paz?.

?

?

Doar arheologii ??i pot da seama de m?re?ia cet??ii de alt?dat? pentru c? turi?tii nu pot vedea dec?t un perete al turnului din partea nord-estic? (11 m ?n?l?ime, 9 m lungime ?i 2,5 m l??ime), multe ziduri, buc??i de tencuial? pe ziduri, ruinele unei biserici din piatr?, ?an?ul de ap? care ?nconjura cetatea ?i o f?nt?n? ?n curtea cet??ii. Urmele de tencuial? g?site au condus la concluzia c? toat? cetatea a fost vopsit?, cel mai probabil, ?n alb. Pe locul bisericii de piatr? s-a descoperit o inscrip?ie care recuno?tea ora?ul Drobeta ca municipiu, ?n gradele de administrare teritorial? ale romanilor, colonii ?i municipii.

?n lipsa unor dovezi explicative, numele cet??ii a condus la diverse opinii asupra originii numelui. Astfel, au fost vehiculate trei ipoteze ale numelui medieval al cet??ii: originea latin? (?mp?ratul Septimiu Severus), originea slav? (termenul ?severn?i? care ?nseamn? ?nordic?) ?i originea religioas? (Sf?ntul Severin de Noricum, protectorul unei biserici latine din apropierea cet??ii).

Cetatea Severinului a servit celor care o cucereau. Voievozii olteni (Litovoi, Barbat ?i Basarab I) s-au confruntat cu ungurii p?n? la lupta de la Posada (1330), apoi genera?iile urm?toare de voievozi au fost nevoite s? ?nfrunte l?rgirea Imperiului Otoman c?tre zona Dun?rii.

Fortifica?ia impun?toare a cet??ii a servit sistemului defensiv al ??rii Rom?ne?ti, ?ns? repetatele cuceriri ?i revendic?ri ale acesteia au f?cut din zona ora?ului Drobeta un teritoriu instabil administrativ, nesigur ?i m?cinat de conflicte. O perioad? de pace ?ntre unguri ?i rom?ni a asigurat-o Mircea cel B?tr?n, care a semnat un acord de alian?? cu Sigismud al Ungariei, fiind vasalul acestuia. ?n 1524, Cetatea Severinului a fost recucerit? de turci ?i distrus? aproape ?n totalitate.

Din cauza trecutului plin de conflicte teritoriale, vechea fort?rea?? feudal? este ?nc? locul ?n care arheologii fac descoperiri ?n timpul fiec?rei cercet?ri. Cele mai recente descoperiri au fost c?teva monede de argint, vechi de 500 de ani, un morm?nt ?i o ?eav? de tun cu un blazon. Cercet?rile din Cetatea Severinului sunt incluse ?ntr-un proiect de restaurare cu finan?are european?. Lucr?rile de restaurare ar trebui s? fie ?ncheiate la sf?r?itul anului acesta. Pe lista de priori??i ale proiectului fac parte transformarea cet??ii ?ntr-un centru istoric ?i amenajarea unei cafenele literare.

Pe l?ng? Cetatea Severinului, ?n Drobeta pute?i vizita ?i Podul lui TraianMonumentul Eroilor,Palatul CulturalBiserica Grecescu, Castelul de Ap?Muzeul de Art? ?i Muzeul Regiunii Por?ilor de Fier.

Text ?i foto: Daniela Bularda