Canionul Văii lui Stan

AcasaDestinatiiCanionul Văii lui Stan

Canionul Văii lui Stan

Canionul Văii lui Stan

  • Vacante la Tara
  • 17 July, 2018

Clipe hoinare prin sălbăticie.

Când pașii tăi vor lăsa în urmă două dintre simbolurile istoriei argeșene, Mănăstirea Corbii de Piatră și Cetatea Poenari, drumul te va purta pe celebrul Transfăgărașan spre Lacul Vidraru și mai departe spre înălțimile Făgărașului. Dar dincolo de aceste obiective de un real interes turistic, peisagistic ?i cultural se-ascunde o alt? lume. O lume pu?in explorat?, un loc care ast?zi tr?ie?te prin ins??i s?lb?ticia sa, un loc ?n care umbra danseaz? cu r?coarea pe muzica p?s?rilor ascunse printre ramurile unei lumi verzi. Acest t?r?m binecuv?ntat de natur? poart? numele de Valea lui Stan.


?n num?rul trecut am pornit ?n redescoperirea originilor satului rom?nesc, prin ar?i?a c?mpiei teleorm?nene. Acum peisajul se va schimba?dar tot despre redescoperire vom vorbi. Redescoperirea naturii, redescoperirea verdelui, mai exact, a acelui verde curat, deloc murd?rit de noxe, de peturi, un verde natural departe de artificialul verde urban.

A?adar, suntem la jum?tatea distan?ei dintre Satul C?pa?enenii Ungureni ?i Lacul Vidraru, spun?nd ?la revedere? drumului ce urc? spre B?lea Lac. P?rasim orice urm? a antropiz?rii, a permisivit??ii c?ilor de acces ?i vom p?trunde, timp de 4 ceasuri, pe c?r?rile s?lb?ticiei Canionului V?ii lui Stan.

?nc? de la ?nceputul drumului, vom fi purta?i de susurul apelor. Aceasta ne va ghida, ar?t?ndu-ne calea ce trebuie urmat? ?n acest labirint de piatr? ?i r?coare. Suntem impresiona?i de peisajul care se deschide ?n fa?a noastr?, un peisaj ?n care ?ntelegem natura dezl?n?uit? care prin rafalele furiei sale culc? la p?m?nt copacii, simplii pioni de lemn purt?ndu-?i anii sub coaj?.

P?trunz?nd tot mai mult ?n sufletul p?durilor, razele soarelui ne vor m?ng?ia timide, ating?nd cu str?lucirea lor oglinda rece a apelor de munte. La ?nceput aceste ape ne-au impresionat prin ?iroirea lor; o ?iroire ?n ?oapte, care brusc s-a transformat ?ntr-un strig?t isteric de cascade ?nvolburate, amintindu-ne c? aici susur? s?lb?ticia.

C?rarea splendorii noastre continu? pe o por?iune ?n care urucu?ul pe st?nci alunecoase ne-aduce aminte c? muntele ?nseamn? aten?ie, respect ?i efort. Totu?i, detalii ce par a fi corecte c?t timp ?premiul? este farmecul acestei zone unice ?n Rom?nia. Perioadele de urcu? alterneaz? cu perioadele de mers lin, ghid?ndu-ne ?n continuare de apele ?mbr??i?ate cu razele soarelui, un soare care ne z?mbe?te de dincolo de haina p?durii.

Aten?ia ?i echilibrul joac? un rol esen?ial ?n unele locuri. Este important de ?tiut c? p?trunz?nd ?n sufletul de piatr? al Canionului V?ii lui Stan, vom dep??i por?iuni ?n care vom urca sc?ri metalice, unele av?nd ?n?l?imi de peste 10 m. Asfel, vom putea trece de pe un versant pe cel?lalt, l?s?nd ?n urma noastr? cascadele ?nvolburate, ce formeaz? mici lacuri, unele purt?nd culori ireal de frumoase.

Privind spre ?n?l?imi, albastrul cerului este s?getat de copacii ce se ?nal?? seme?i din col?uri de st?nci, p?r?nd adev?ra?i osta?i ce apar? acest t?r?m. Avem ocazia s? admir?m diferitele nuan?e de verde care r?sfa?? privirile oric?rui c?ut?tor de frumos. Asemenea peisaje sunt rare, dar odat? g?site nu le vei putea uita.

Iat?-ne ajun?i ?n inima de piatr? a acestui t?r?m. Pere?ii canionului se str?mtoreaz?, form?nd un adev?rat culoar de piatr?, inundat. Este por?iunea ?n care vom continua traseul c?lc?nd prin apa rece, care ajunge ?n unele locuri peste limita genunchiului. Aici ?n?elegem ?i mai mult s?lb?ticia, r?coarea, un loc ?n care sim?urile ne sunt ?ncercate printr-o diversitate de senza?ii.

Dincolo de-acest labirint ?ngust, muntele se deschide, l?s?nd loc apelor care-?i sap? de ani via?a printre st?nci. Albul lor ?nspumat pe c?t de furios pare, pe-at?t de pur ni se inf??i?eaz?. Este o real? pl?cere s? te opre?ti ?n aceste locuri ?i s? devii un simplu spectator, ascult?nd simfonia apelor de munte.

Ne-apropiem de sf?r?itul acestui traseu, spun?nd ?adio? lumii de piatr? ?i continu?m urcu?ul nostru prin p?durea deas? de foioase. Aici, fo?netul portocaliu se-mprietene?te cu verdele crud, oferindu-ne un spectacol de nuan?e ?nc?nt?toare. Astfel, condu?i de fiecare nuan?? ?i-at?t de aten?i la fiecare detaliu nici nu vom sim?i risipirea celor 30 de minute, timp ?n care am colindat prin aceast? p?dure umbroas?.

Locul de popas ni l-am ales ?ntr-o poian? imens?, un meleag de iarb? verde, ?nconjurat de p?duri umbroase. Aceast? zon? este frecventat? de animale s?lbatice specifice acestui areal. Astfel, putem ?nt?lni c?prioare, cerbi ?i ur?i. Desigur, pe cei din urm? nu ne vom dori s?-i ?nt?lnim?dar, uneori, alegerea nu ne apar?ine numai nou?.

Pe l?ng? speciile faunistice enumerate, aici e locul ?n care po?i ?n?elege ?nsemn?tatea lucrurilor mici, simple, dar de-o frumuse?e rar? ?i efemer? - micile decora?iuni ale naturii - .

Odihni?i ?i r?sf??a?i de frumos cobor?m dup? mai bine de 4 ore de s?lb?ticie, pe malul Lacului Vidraru. Odat? cu noi, au ajuns ?i norii care, clip? dup? clip?, vor pune st?p?nire pe-aceast? lume lacustr?.

Astfel, am r?sfoit o fil? din adev?rata carte a naturii, citind r?ndurile unei pove?ti pe care niciun om n-ar fi ?n stare s-o scrie. ?ns??i natura ne-a povestit prin susur povestea s?lbatic? a V?ii lui Stan.

Text&Fotografii : Catana Cristian-Alexandru