Numarul Curent

Noiembrie 2018
L m M J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Destinatii
Toamna ?n Masivul Piatra Mare. Jurnal de c?l?torie

Masivul Piatra Mare face parte din lan?ul Carpa?ilor de Curbur?,? fiind delimitat la nord de Depresiunea Bra?ovului, la vest ?i est de v?ile Timi?ului ?i G?rcinului iar la sud d? senza?ia c? se sprijin? pe culmile joase ale mun?ilor Susai, G?rbova ?i Cl?bucet, denumi?i generic, Mun?ii Predealului. Suprafa?a total? pe care o ocup? acest masiv este de 80 kmp.

Citeşte mai mult...
 
Cetatea genovez? Enisala, Tulcea

Iat?-ne ajun?i la 2 km in partea de est a comunei Enisala ?i la aproximativ 7 km distan?? de ora?ul Babadag, pe un deal de origine calcaroas?, domin?nd zonele lacustre, u?or deltaice, formate de lacurile Razelm (cel mai ?ntins lac din Romania) ?i Babadag. P?n? aici ne-am l?sat purta?i de istorie, de dorin?a avid? de a redescoperi ?i de a cunoa?te pove?tile dobrogene, pove?tile unei zone aparent ardide ?i m?cinate de v?nt, dar, totu?i, o zon? plin? de ?nsemn?tate p?strandu-?i valoarea cultural?. A?adar, ast?zi pa?ii no?tri au ajuns ?n Dobrogea, tocmai la ruinele fort?re?ei medievale Yeni-Sale (Enisala, Heracleea sau Heraclia). ?n ultimii ani acest ?inut s-a dovedit a fi foarte valoros, ?n special, pentru arheologi, dar ?i pentru turi?ti, care g?sesc at?t istorie c?t ?i legende.

Citeşte mai mult...
 
Voiaj ?n Delta Dun?rii

Am asistat la recenta lansare oficial? a revistei-catalog ?FORCE TOURISM ? business & tourism magazine? ? edi?ia jude?ului Tulcea, publica?ie bilingv? (rom?n?-englez?), editat? de Asocia?ia FORCE TOURISM, ?n parteneriat cu Consiliul Jude?ean Tulcea. ?i m? consider un om norocos, deoarece, cu ocazia lans?rii, am fost invitat la un infotur - organizat ?mpreun? cu InfoTravelRom?nia - care a avut menirea de a prezenta aceast? zon? a ??rii din punct de vedere turistic, istoric ?i cultural.

Citeşte mai mult...
 
?ara P?durenilor

?ara P?durenilor este o zon? aparte pe harta Rom?niei - o insul? cu tradi?ii unice, grai specific ?i oameni deosebi?i. Ca s? ajungi la P?dureni, trebuie s? urci muntele, de oriunde ai veni. Casele lor sunt urcate pe culmi, iar via?a lor, dus? zi de zi ?n aceste peisaje superbe, p?streaz? r?nduielile vechi, uitate de lumea modern?. ?n orice parte ar privi, p?durenii sunt ?nconjura?i de v?i spectaculoase, p?duri b?tr?ne, culmi bl?nde, ?i poieni. ?ara P?durenilor se ?ntinde la Nord de Hunedoara, pe valea r?ului Cerna. ?n partea superioar? este ?mprejurat? de Valea Mure?ului, la Sud se afl? un alt ?inut cu rezonan??, ?ara Ha?egului, iar la vest sunt bl?nzii mun?i Poiana Rusc?. Pentru a ajunge ?n ?inutul P?durenilor, trebuie s? intri ?n drumul jude?ean 687 E, prin localitatea Ghelari, sau pe drumul jude?ean 687 F, pe la Govasdie, am?ndou? trec?nd prin localitatea Teiuc (venind din Hunedoara).

Citeşte mai mult...
 
S?li?te - Loc de tradi?ie ?i cultur?

Dac? auzi cuvintele M?rginimea Sibiului, g?ndul ??i fuge imediat c?tre tradi?ii vechi de c?nd lumea ?i oameni primitori. ?i g?ndurile tale sunt c?t se poate de aproape de adev?r, c?ci satele ?i comunele ce se ?ntind pe dealurile de l?ng? Sibiu ?i-au p?strat obiceiurile nealterate, locuitorii lor tr?ind dup? acelea?i cutume care le-au condus via?a de c?nd s-au a?ezat pe acele meleaguri.

Ora?ul S?li?te este locul unde s?rb?torile se ?in a?a cum le ?ineau str?mo?ii, unde fiecare detaliu este luat ?n seam? ?i unde toat? lumea particip?. ?i nu doar lumea din ora?, ci din ?ntreaga Depresiune a S?li?tei ?n care este a?ezat. De altfel modul tradi?ional de construirea a caselor, de a?ezare a acestora, str?zile pavate cu dale, aduc cu greu a ora? a?a cum ?l percepem noi. S?li?te seam?n? mult mai mult cu micile ora?e nem?e?ti. Lini?tea ?i via?a domoal? a acestora se reg?se?te ?i aici, a?a c? cei care caut? muzica dat? la maxim ?i g?l?gie vor trebui s? le g?seasc? ?n alt? parte.

Citeşte mai mult...
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 Următor > Sfârşit >>

Pagina 5 din 7

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine