Numarul Curent

Noiembrie 2018
L m M J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Pensiuni cu Farmec
Pensiunea Ar?arul, Poiana M?rului, Cara? Severin

Un fragment din Canada

De cum z?re?ti prima dat? Pensiunea Ar?arul leg?tura cu ?ara de peste ocean este evident?. Frunza de ar?ar, simbol al Canadei, este la mare pre? ?n pensiune, iar steagul canadian se ?ntinde deasupra intr?rii. ?i peisajul, de?i nu este la fel de impun?tor ca cel canadian, are rostul lui ?n a te traversa oceanul. Ascuns? ?ntre p?durile de conifere ?i cele de foioase care acoper? Muntele Mic, Nedea ?i V?rful Pietrei, Poiana M?rului, locul unde g?sim Pensiunea Ar?arul, seam?n? cu o reproducere ?n miniatur? a unui peisaj american.

Sentimentul c? te afli ?n alt? ?ar? se ?nt?re?te odat? intrat ?n Pensiune unde te ?nt?mpin? doamna Emilia, ?n a c?rei voce se simte o urm? de accent, c?p?tat ?n cei aproape 30 de ani de via?? peste ocean. Nu este singurul lucru luat de acolo, prin urmare pensiunea se ridic? la standarde interna?ionale, at?t ?n ceea ce prive?te dot?rile oferite c?t ?i serviciile.

Poveste ?ntoarcerii din Canada

Curiozitatea legat? de motivele pentru care Canada are a?a mare importan?? ?n aceast? pensiune, dar mai ales cea legat? de povestea oamenilor care stau ?n spatele ei ?nvinge ?i a?a descop?r povestea familie care s-a ?ntors de pe continentul american pentru a investi ?n Rom?nia.

Doamna Emilia ??i ?ncepe povestea simplu, ?acum 6 sau 7 ani de zile, am v?zut la televizor emisiunea domnului Sorin Burtea ?n care spunea c? to?i rom?nii de bun? credin?? care au ceva bani ?i vor s? ?i investeasc? s? ?i investeasc? ?n Rom?nia.?

?n Poiana M?rului au ajuns din ?nt?mplare, dar zona i-a impresionat foarte mult, prin urmare au hot?r?t s? se a?eze aici. Dup? cum spune doamna Emilia, venind, ?n 2006, la soacra ei care este din O?elul Ro?u, a ajuns ?n plimbare ?n Poian? ?i i-a pl?cut. Era iarn? ?i era un peisaj superb. A spus atunci c? nu pleac? p?n? nu cump?r? o buc??ic? de p?m?nt acolo. Cam ?ntr-o lun? au g?sit o parcel? de p?m?nt pe care au cump?rat-o. Au plecat din nou ?n Canada, de unde s-au ?ntors ?n urm?torul an ?i au ?nceput construc?ia casei de vacan??. ?ntre timp, ?i locul acesta? unde se afl? acum pensiunea a fost de v?nzare, l-au cump?rat ?i au decis s? construiasc? o pensiune ca s? aib? cu ce s? ??i ocupe timpul c?nd o s? fie la pensie. ?i bine?n?eles ?i ceva de viitor, poate chiar o afacere pe care s? o lase mo?tenire unuia din cei trei copii. Cum aveam s? aflu, cel mai mic dintre ei, chiar se g?nde?te s? se stabileasc? ?n ?ar?, s? preia afacerea pe care mama lui a pus-o pe picioare ?i s? mearg? ?n Canada doar ?n vizit?.

Nu este singurul cu g?nduri de stabilire ?n Rom?nia, c?ci a?a cum m?rturise?te doamna Emilia, ?noi vrem, dup? ce ne pension?m, chiar s? ne retragem definitiv ?n Rom?nia. Pentru c? am v?zut ?i ce ?nseamn? occident ?i ce ?nseamn? s? fi plecat de acas?. Uneori r?d?cinile te trag ?napoi. Mai ales dup? o anumit? v?rst? te g?nde?ti c? trebuie s? te ?ntorci ?napoi acas?.?

?nceputurile rom?ne?ti

O ?ntoarcere care nu a avut un ?nceput prea u?or. Cel mai greu a fost aici ?n ?ar? c?nd au ?nceput construc?ia pensiunii ?i au ?nceput a avea nevoie de tot felul de adeverin?e ?i autoriza?ii. ?n plus, obi?nui?i cu modul de lucru din Canada, au crezut c? la cump?rarea terenului au ?i utilit??ile. Nu a fost a?a ?i au ?nceput drumurile pentru tragerea apei ?i electricit??ii, investi?ii care au necesitat ?i sume mari de bani. Dar poate, mai mult dec?t greut??ile fizice peste care au trebuit s? treac? au fost marca?i de cele create de oameni.

?Cel mai mult ne-a afectat faptul c? am avut speran?a c? lucrurile ?n ?ar? s-au schimbat. Sincer? s? fiu nu am v?zut schimb?ri ?n bine, poate unele lucruri s-au schimbat ?n mai r?u. Mi se pare c? ?i oamenii au devenit mai r?i, fa?? de cum erau ?nainte de Revolu?ie. Atunci erau mai uni?i, acum s-au dezbinat, sunt egoi?ti. Unui au, al?ii nu. ?ns? degeaba t?nje?ti s? ai dac? nu vrei s? ?i munce?ti. ?n Canada exist? serviciul cu norm? ?ntreag? de 8 ore ?i serviciu de 4 ore. Aici eu nu am v?zut pe nimeni s? mai munceasc? ?n un al doilea loc. Pu?in? lume ?tie aici c? peste ocean, un om ca s? aib? ce vrea ?i s? poat? tr?i decent are ?i un al doilea loc de munc?. Foarte mult conteaz? acolo acest al doilea loc de munc? ?i banii pe care ?i-i aduce. Asta m-a ?ntristat ?n ?ar?. Nu s-a ?nv??at ?nc? c? trebuie s? se munceasc? pentru a avea ceva. Doar se a?teapt? s? se primeasc?.

?n plus ?n Rom?nia am mai ?nt?lnit o situa?ie care nu ajut? deloc aceast? ?ar?, ?i anume plata taxelor ?i impozitelor c?tre stat. Trebuie s? fim foarte corec?i. Trebuie s? ne d?m seam? c? dac? vom continua s? ne sustragem de la plata taxelor c?tre stat, Rom?nia nu o sa progreseze niciodat?.? O ?ar? cre?te ?i merge ?nainte ?i din aceste taxe pe care fiecare cet??ean le pl?te?te.?

Grija pentru oaspe?i

Dar, ?n spiritul canadian ?n care a tr?it aproape 3 decenii, doamna Emilia nu st? s? se pl?ng? de c?t greu este aici, ci preg?te?te tot felul de facilit??i pentru oaspe?ii s?i, pentru a le oferi c?t mai mult confort atunci c?nd ?i trec pragul. Astfel acum pun la dispozi?ia turi?tilor o saun?, o salino-terapie, aparate pentru exerci?ii cardio ?i au ?n plan amenajarea un loc de joac? pentru copii, iar pe anul viitor vor s? deschid? ?i o piscin?. Toate aceste facilit??i vor face parte din cazare nefiind taxate ?n plus.

?n plus, cei care vin aici au posibilitatea de a face drume?ii ?n zon?, pe Muntele Mic, pe Muntele ?arcu, la Barajul Maru, ?nalt de 125 m la poalele c?ruia se ?ntinde un frumos lac de acumulare. Pentru doritori se pot organiza partide de pescuit sportiv sau ascensiuni montane. Schitul de maici din Poiana M?rului ofer? celor care doresc un pic de lini?te c?teva clipe de reculegere.

Chiar ?i cei care nu sunt adep?ii drume?iilor pot s? se bucure de c?teva zile de relaxare care ?i vor ajuta la s?n?tate, ?i asta pentru c? sta?iunea Poiana M?rului, aflat? la o altitudine de 500 m are o clima de tip temperat continental - moderat cu influen?e submediteraneene ?i un coeficient de ionizare negativ? din zon? de 10 ori mai mare dec?t cel existent ?n punctul de c?dere al apelor Cascadei Niagara sau ca cel din sta?iunea elve?iana Danos. Acest lucru ?nseamn? c? cei care au afec?iuni la pl?m?ni au ?ans? efectu?rii unor terapii naturale care s? le amelioreze suferin?a.

?n viitorul apropiat ?i pasiona?ii sporturilor de iarn? vor avea motive s? vina la Poiana M?rului, pentru c? se preg?te?te realizarea unei p?rtii de schi care este ?n plan a fi dat? ?n folosin?? ?n 2013.

Acces

Cea mai important? cale de acces ?n sta?iune este cea de pe drumul DN68 situat ?ntre Caransebe? ?i Ha?eg. ?ntre limitele localit??ilor O?elu Ro?u ?i Z?voi se abate de la ?oseaua principal?, travers?nd linia ferat? din gara Z?voi. ?n drum spre sta?iune se trece prin satul M?ru la 10 km de ora?ul O?elu Ro?u ?i la al?i 9 km de barajul M?ru. De aici mai sunt 3 km p?n? ?n sta?iune.

De la O?elu Ro?u, din centru, de la Po?t?, pleac? un microbuz al firmei Manea Transport din or? ?n or? spre Poiana M?rului. Costul pentru transportul dus-?ntors este de 6 lei.

Ofert? cazare

Oferta este valabil? ?n perioada 1 septembrie - 30 noiembrie 2011.

Pensiunea principal? are un num?r de 11 camere modern amenajate. Fiecare camer? dispune de: pat dublu (matrimonial), televizor, toalet?, cabin? de du?, acces internet prin cablu ?i prin wireless, ap? cald? ?n permanen??. Oaspe?ii au la dispozi?ie un restaurant ?i o buc?t?rie utilat? complet. Pre?: 120 RON / camer? cu micul dejun inclus ?n pre?. La cazarea de cel pu?in 6 zile, ?n pre?ul de 120 RON / camer? sunt inclus ?i 3 mese / zi. Cazare apartament: 160 RON / zi, apartamentul are living, dormitor ?i baie.

?nchiriere ?ntreaga pensiune: 900 RON / zi, iar m?ncarea nu este inclus?. Se ofer? acces gratuit la buc?t?rie ?i la gr?tarul din curte ?i persoan? pentru sp?lat vasele ?i pentru men?inerea cur??eniei ?n pensiune.

Cele 3 mese pe zi sunt: micul dejun, pr?nz cu 3 feluri de m?ncare: ciorb?, friptur? cu garnitur? ?i salat? ?i desert ?i cina cu friptur? cu garnitur? ?i salat? ?i desert. Desertul este din partea casei, fiind ?i specialitatea acesteia: ?trudel cu mere ?i sirop de ar?ar ?i ?nghe?at? cu sirop de afine ?i sirop de ar?ar.

Text ?i foto: Marcella Dr?gan

 
Pensiunea Georgeta, Ruc?r, Arge?

Situat? ?n pitoreasca despresiune intramontan? Ruc?r-Bran, comuna Ruc?r se ?ntinde pe versantul sudic al Mun?ilor Piatra Craiului, la altitudinea de 750 m, fa?? de nivelul m?rii.? Comuna Ruc?r este strab?tut? de cursurile r?urilor D?mbovi?a ?i afluentul acestuia, R?u?or. Accesul se face pe DN 73, pe axa Pite?ti ? C?mpulung ? Bra?ov. Acest lucru a facilitat importan?a istoric? ?i comercial? a acestei b?tr?ne localit??i ce-a constituit de-a lungul istoriei un important nod strategic, leg?nd Cetatea Bra?ovului de vechile cet??i de scaun apar?in?nd ??rii Rom?ne?ti.

Pensiunea Georgeta este situat? ?ntr-o zon? retras? ?i lini?tit? a comunei Ruc?r, la doar 10-15 minute de centrul comunei ?i de DN 73. ?mprejurimile pensiunii satisfac dorin?ele oaspe?ilor sosi?i pe-aceste meleaguri pentru a descoperi ospitalitatea ruc?rean? dar ?i peisajele ?nc?nt?toare cu specific rural ?i montan. Doamna Alexoiu Georgeta, gazda pensiunii ne poate ?mp?rt??i tainele acestui loc ?nc?rcat de istorie, tradi?ie ?i natur?. Astfel, ?n func?ie de preferin?e ?i de pasiuni, oaspe?ii care vor c?lca pragul Pensiunii Georgeta vor putea alege itinerarii diverse, at?t prin Ruc?r c?t ?i prin ?mprejurimile sale. Aleg?nd prima variant?, Ruc?rul ne va invita la o redescoperire a tradi?iilor care s-au p?strat ?i ast?zi, chiar dac? anii trec cu repezeciune iar modernismul bate la u??. Aici, tradi?ia este aceea?i, iar despre ea vorbesc at?t tinerii ?nv???cei c?t ?i b?tr?nii comunei. Astfel, la doar 20 de minute de c?nd p?r?sim confortul Pensiunii Georgeta, ajungem ?n locul intitulat ?La V?ltoare?. Aici localnicii ??i spal? covoarele tradi?ionale ?i le ?n?ir? la uscat, dar mai mult dec?t at?t, aici, turistul poate ?n?elege un proces impresionant de prelucrare a l?nei. Iar dincolo de-aceste detalii, apele lovesc cu putere ?n maluri ?i-n construc?iile de lemn, d?nd o not? de unicitate ?i farmec ?ntregii zone. R?cori?i ?i impresiona?i de tot ceea ce vor descoperi, turi?tii ??i pot continua drumul spre Atelierul de ?es?torie din Ruc?r, aflat ?n incinta Grupului ?colar Forestier din localitate. Aici, este timpul unei noi lec?ii despre tradi?ie, momentul unei demonstra?ii de art? popular? pres?rat? cu specific zonal, iar rezultatele?rezultatele reprezint? valorificarea artei populare mu?celene ?i transmiterea ei mai departe?

Pentru cei ce doresc drume?ii prin ?mprejurimile Ruc?rului, Pensiunea Georgeta recomand? trasee prin s?lb?ticia Cheilor D?mbovicioarei, cu un scurt popas ?n inima lor, timp ?n care c?l?torii p?trund ?n lumea r?coroas? a ad?ncurilor Mun?ilor Piatra Craiului, vizit?nd Pe?tera D?mbovicioara, o important? zon? de interes turistic. Pentru cei pasiona?i de istorie, se pot face drume?ii spre ruinele Cet??ii Ora?ia, pe care o g?sim ?n zona de popas a serpentinelor Dealului Sasului.

Osteni?i ?i fermeca?i de-aceste impresionante momente de redescoperire a tradi?iilor ?i-a frumuse?iilor naturii, c?l?torii se ?ntorc spre zona lini?tit? a Ruc?rului, unde Pensiunea Georgeta ?i invit? la relaxare.

Astfel, Pensiunea Georgeta pune la dispozi?ia turi?tilor un num?r de 6 dormitoare, fiecare av?nd pat matrimonial. Cele dou? b?i le g?sim pe hol, oferind ap? cald? ?n permanen??. P?r?sind pre? de c?teva clipe confortul camerelor amenajate ?n stil rustic, cobor?m ?n curtea spa?ioas?, unde nuan?a verde a ierbii farmec? privirea oricui. Aici, foi?orul de lemn, serve?te dorin?elor oaspe?ilor pensiunii de-a servi masa ?n aer liber, r?sf???ndu-?i poftele cu produse tradi?ionale, acest lucru put?nd fi asigurat chiar de gazdele pensiunii. Cei ce doresc, pot utiliza ?i gr?tarul pe care-l pot g?si ?n curte. De asemenea, Pensiunea Georgeta asigur? turi?tilor o frumoas? sal? de mese decorat? ?n stil rustic ?i o buc?t?rie complet utilat?. Pentru familiile cu copii, Pensiunea Georgeta pune la dispozi?ia acestora un ?nc?nt?tor loc de joac?, pe care-l vor g?si ?n curtea interioar?. Ce poate fi mai frumos dec?t s? te joci ?n voie, sim?ind r?coarea muntelui, aerul curat ?i proasp?t, sau s? sim?i cum v?ntul venind dinspre creste te m?ng?ie ?n timp ce tu te relaxezi ?n leaganul de lemn?

Aleg?nd Pensiunea Georgeta, ve?i alege redescoperirea tradi?iilor ruc?rene, ve?i reg?si ospitalitatea unor gazede ce v? vor trata cu respect ?i caldur?, totul ?ntr-un cadru natural minunat, unde tradi?ia s-a ?nr?d?cinat la poale de munte b?tr?n.

?

Pensiunea ?Georgeta 2**, Ruc?r

Administrator Pensiune: Alexoiu Georgeta

Telefon: 0743.118.533

Adresa: Str.Industria?ilor, nr, 18, Ruc?r, Arge?

Tarife camer? / noapte : 60 RON

Tarife camer?? / noapte + pensiune complet? : 95 RON (persoan?)

Text, Foto : Cristian-Alexandru Catana

?

 
Pensiunea La Maison, Bran, Bra?ov

Istorie, natur?, legend?, lini?te ?i confort. Detalii ce descriu perfect Pensiunea La Maison. Aceasta este situat? la altitudinea de 910 m, ?ntr-un spa?iu ?n care legendele par c?-?i dau m?na, sau mai bine zis, legendele se ?mbr??i?eaz? fil? cu fil?. Prima legend? o putem descoperi la numai 3 km distan?? de pensiune, unde ne-a?teapt? principala atrac?ie turistic? din aceast? zon?, Castelul Bran. ?ns?, nu doar istoria ?i legenda vor capta aten?ia turi?tilor ce vor alege Pensiunea La Maison. Ie?ind pe terasa pensiunii, ace?tia vor avea posibilitatea s? curpind? cu privirea m?re?ia Bucegilor, acest sanctuar sf?nt de piatr? ?i izvoare. Sim?irea fiec?rui turist va tres?ri la fiecare adiere r?coaroas? venit? de sus, de dincolo de crestele Bucegilor, unde Varful Omu parc? transmite salut?ri de pe acoperi?ul Bucegilor. Astfel, cei pasiona?i de drume?ie montan? pot descoperi frumuse?ea ?i s?lb?ticia unor trasee ce pornesc din curtea pensiunii spre cascada Url?toarea Clincei, Valea glaciar? Gaura, Varful ?i Cabana Omu, Cabana Padina etc. Timpul acestor trasee variaz? ?ntre 2 h ?i peste 6-7 h, acestea din urm? fiind recomandate turi?tilor bine antrena?i si echipa?i corespunz?tor. ?n cazul ?n care dori?i informa?ii de tipul consilierii turistice, proprietarii pensiuni v? pot asigura ?i acest serviciu.

Pentru cei ce se vor ?ndrepta spre relax?ri recreative, Pensiunea La Maison vine ?n ?nt?mpinarea dorin?elor acestora cu 2 biciclete de fitness, ce pot fi g?site ?n sala de sport. Astfel, turi?tii pot pedala ?n timp ce admir? minunatul cadru natural ce poate fi v?zut prin ferestrele s?lii de sport. Pentru copii, Pensiunuea La Maison pune la dispozi?ie doi ponei dr?g?la?i care-i vor plimba prin curtea pensiunii. ?i dac? acest lucru nu pare a fi de-ajuns, la cerere, Pensiunea La Maison asigur? ?i plimb?ri cu caru?a. C?nd vremea se dovede?te a fi capricioas?, ?n incinta pensiunii copii pot g?si ?i un loc de joac? acoperit.

Pe l?ng? drume?iile de care aminteam, pe timpul iernii, la numai 2.6 km distan?? de Pensiunea La Maison, turi?tii se pot bucura de sporturile z?pezii pe P?rtia Z?noaga.

Pentru cei ce aleg Pensiunea La Maison pentru o relaxare absolut?, posibilit??ile de petrecere a timpului liber sunt diverse. Ace?tia pot opta pentru sala de jocuri din interiorul pensiunii unde dartsul electronic ?i masa de ping-pong ??i a?teapt? campionii. De asemenea, ?n curtea pensiunii turi?tii pot face ?i baie ?n piscina care ?ndeamn? la r?coare ?i relaxare.

C?t despre condi?iile de cazare, Pensiunea La Maison pune la dispozi?ia turi?tilor o capacitate de aproximativ 24 persoane, distribuit? ?n 5 apartamente de lux, fiecare av?nd un spa?iu de de 50 mp. Facilit??ile oferite vin ?n ?nt?mpinarea dorin?ei turi?tilor de-a descoperi aici, relaxare, r?sf??, bun gust ?i elegan??. Astfel, cele 5 apartamente sunt destinate, ?n special, familiilor ?i grupurilor organizate. Fiecare camer? este dotat? cu grup sanitar propriu, cu ap? cald? ?n permanen??, televizor, minifrigider ?i balcon ce ofer? perspective minunate spre frumuse?ea Bucegilor. De asemenea, Pensiunea La Maison pune la dispozi?ia turi?tilor un living ?i-o sal? de mese, unde ace?tia pot servi micul dejun pranzul sau cina. Al?turi, la o mas? din col?ul livingului, turi?tii se pot relaxa la un joc de ?ah.

Pe timpul iernii, prin ferestrele mari, oaspe?ii pot admira jocul fulgilor de nea ce-mbrac? ?n straie albe ?ntregul ?inut, ?n timp ce, ?n livingul pensiunii focul arde ?n ?emineu, cern?nd romantism ?i c?ldur? ?n ?ntreaga ?nc?pere.

?n ceea ce prive?te partea culinar?, aceasta este la latitudinea turi?tilor. Ei pot opta pentru servicii de pensiune complet?, sau mic-dejun, dar, de asemenea, Pensiunea La Maison le poate pune acestora la dispozi?ie buc?t?ria complet utilat? c?t ?i gr?tarul cu lemne, din exterior. Oaspe?ii pensiunii pot servi masa ?i pe terasa din exterior sau ?n foi?orul acoperit, astfel ?mbin?nd r?sf??ul culinar cu r?sf??ul peisagistic ?i aerul curat de munte.

Acces:
La km 0 ?n centrul Branului se urmeaz? indicatorul spre Poarta / P?rtia de Ski Z?noaga, se merge 2.6 km pe drum asfaltat ,dup? care se p?r?se?te spre dreapta drumul principal, se urc? ?n pant? 600 m pe drum pietruit/denivelat. ?n timpul iernii accesul ?n pant? este posibil doar cu auto 4x4 echipat? cu lan?uri. Dac? Dvs. nu dispune?i de autoturism corespunz?tor, ma?ina se parcheaz? ?n siguran?? la baza pantei ?i se asigur? transportul p?n? la destina?ie.

?

TARIFE RECEP?IE (f?r? mic dejun)

1 APARTAMENT / 2 persoane = 120 lei / noapte

1 APARTAMENT / 4 persoane = 150 lei / noapte

Toat? capacitatea de cazare ? 5 Apartamente / 10 persoane = 600 lei / noapte

TARIFE RECEP?IE(mic dejun inclus)

1 APARTAMENT / ?2 persoane = 160 lei / noapte
1 APARTAMENT / ?4 persoane = 230 lei / noapte

Toat? capacitatea de cazare ? 5 Apartamente / 24 persoane = 800 lei / noapte

CONTACT:

Tache Corneliu-Administrator Pensiune Turistic?
Tel:
+40 733 662 647
Fax:
+40 368 819 891
Web:
www.pensiunealamaison.com
E-mail:
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Text : Cristian-Alexandru Catana

Fotografii : Cristian-Alexandru Catana + Galerie Personala Pensiunea La Maison

 
Pensiunea Domnescu, S?li?te, Sibiu

Bun venit ?n familia Domnescu!

La pensiunea Domnescu se ajunge u?or, din Sibiu ?n S?li?te, unde este situat? fiind un pic peste 20 de km. Daca nu te descurci, doamna Maria Domnescu, sau Marilena, cu o ?tie toat? lumea, te ?ndrum? prin telefon ?i ?n c?teva minute e?ti ?n curtea pensiunii. Acolo intri ?ntr-o alt? lume, c?ci, ?ntr-o zon? ?n care spa?iul este o problem?, dat fiind stilul tradi?ional al construirii caselor, te g?se?ti ?ntr-o curte mare, deschis?, care se pierde ?n p?durea din spate. Doamna Marilena sau, dac? ea este ocupat?, domnul Costel, so?ul te ?nt?mpin? cu prietenie, de parc? te-ar cunoa?te de ani de zile. De altfel, pe mul?i dintre turi?tii care vin aici familia Domnescu ?i ?tie de ani, pentru c? au revenit cu fiecare concediu. e u?or s? revii, iar motive sunt destule: lini?te, oameni cu inima deschis?, condi?ii de cazare la care nu g?se?ti cusur, camere mari, curate, aerisite, cu baie si televizor proprii, acces la internet - cu toate c? odat? ajuns ?n pensiune ui?i de el -, m?ncare proasp?t?, g?tit? atunci ?i din ingrediente naturale, f?cute toate ?n gospod?ria proprie, bun? ?i pe s?turate.

De altfel unul din secretele succesului pensiunii este faptul c? domnul Costel este buc?tar. Toate m?nc?rurile, axate strict pe buc?t?ria tradi?ional? rom?neasc?, sunt f?cute de el, ?i servite cu grij? ?i amabilitate de personalul pensiunii. Cel de-al doilea secret este localizarea ?i spa?iul mare ?n care a fost amenajat? curtea interioar?, o bog??ie de culori, creat? de florile pe care le ?ngrije?te cu mare drag doamna Marilena.

Aceste dou? secrete, al?turi de povestea pensiunii le-am aflat la mas?, ?n timp ce degustam din preparatele domnului Costel, din ?uica ?i vinul oferite din partea casei, din voia bun? a gazdelor. A?a am aflat c? pensiunea a fost pornit? la ?nceputul anilor 2000. Domnul Costel, plecat afar? ca sezonier, cum erau vremurile de atunci, descoper? modelul caselor din Olanda, ?i ?mbinat cu meseria lui de buc?tar ?i cu de agroturism ?i turism montan f?cut? de doamna Marilena, apare ideea de a face aceast? investi?ie ?ntr-o pensiune.

?Acolo la ei, ?n Olanda, casele au jos living, baie de serviciu, buc?t?rie, iar la etaj dormitoarele. ?i am f?cut pensiunea dup? acest model. Ne-am g?ndit ?i la posibilitatea ?n care pensiunea nu va merge, s? poat? fi transformat? ?n dou? case de locuit, pentru c? avem doi copii. Prin 2000 am cump?rat acest loc special ca s? putem face pensiunea. L-am ales s? aib? curte mare, s? aib? p?durea ?n spate. Am ?nceput construc?ia ?n regie proprie, cu 6 camere ?i o sal? la parter. Dup? ce am terminat aceast? prim? faza a construc?iei, a venit criza peste noi, adev?rata noastr? criz?, pentru c? noi alta nu am mai cunoscut de atunci.? Vorbele domnului Costel sunt completate de cele a doamnei Marilena, iar armonia ?i spiritul de echip? a celor doi so?i se simte ?n ?ntreaga pensiune. ?Ne-am extins, am ajuns la 14 camere cu b?i, cu un salon de 60 de persoane. ?n fiecare an am mai construit c?te 2 sau 3 camere. A urmat criza, cea la nivel interna?ional, ?i am sim?it-o ?i noi. Am avut un moment de ?ndoial?, oare am f?cut bine c? ne-am tot extins pensiunea, c? am f?cut-o at?t de mare??

?n ciuda crizei, ei au continuat s? amenajeze ?i ?nc? continu? s? fac? investi?ii ?n confortul oaspe?ilor, nu doar la ceea ce este oferit ?n camere, ci ?i la curtea pensiunii, a micii buc?t?rii din curte care este pus? la dispozi?ia turi?tilor care aleg s? mai g?teasc? c?te ceva. Dar ?i a micilor detalii care conteaz? at?t de mult ?n crearea unei atmosfere pl?cute ?i primitoare. Mobila ?n ?ntreaga pensiune este ?n armonie, p?str?nd stilul tradi?ional al locului, chiar dac? a ?nsemnat efort ?n g?sirea pieselor necesare. Mici ornamente ?i tablouri, mini saloane create pe holurile de la fiecare etaj, covoarele groase, toate dau sentimentul cald de cas? ?i nu rece, de hotel. Acest sentiment cald este reg?sit ?n toate cele paisprezece camere duble cu baie proprie, toate finisate ?i create ?n spiritul zonei ?i toate av?nd pu?in din sufletul familiei Domnescu. Pentru servirea masei, sala mare ?i spa?ioas? creeaz? intimitatea necesar? fiec?rei familii, iar pentru relaxare saloanele, realizate cu stil ?i bun gust, permit retragerea ?n lini?te. ?ns?, cum nimeni nu bate drumul p?n? ?n inima ??rii pentru a sta ?nchis ?n cas?, gradina este locul cel mai iubit de cei vare vin aici. Mare, de asemenea cu mult spa?iu ?ntre mese, ?i cu o serie de m?su?e urcate, ?n terase, pe dealul ce porne?te din spatele cur?ii, este locul perfect pentru a petrece o seara ?n pove?ti ?n aerul curat de munte ?i ?nconjurat de peisajele feerice ale p?durii ce o ?mprejmuiesc.

Cei care sunt mai activi sau care vor s? cunoasc? zona plin? de tradi?ie ?i istorie ?n care este construit? pensiunea, pot vizita, pe l?ng? bisericile ?i monumentele din S?li?te ?i satele din ?mprejurimi, ?i Sibiul, Ocna Sibiului, Sighi?oara, B?lea, Alba Iulia sau Valea Frumoasei. Daca aceste loca?ii nu sunt pe placul turi?tilor, familia Domnescu v? poate sugera oricare alte destina?ii, ?n func?ie de ceea ce dori?i s? face?i.

?

Tradi?ii ?n S?li?tea Sibiului

S?rb?torile de iarn?

S?rb?torile de iarn? dureaz? 12 zile, ?ncep?nd din ajunul Cr?ciunului ?i termin?nd cu s?rb?toarea de Sf. Ion pe 7 ianuarie. Colindul ?ncepe cu copii, se continua cu craii ?n toate zilele de Cr?ciun ?i fl?c?ii organiza?i ?n cete de juni. Junii sunt cei care conduc toate s?rb?torile, care organizeaz? baluri ?i jocuri ?n aceste zile, mai pu?in ?n ziua de Boboteaz?, 6 ianuarie.

Ace?tia colind? ?n mod special pe primar ?i preot, pentru care rostesc ur?ri ?i colinde dedicate acestora, dar au versuri speciale ?i pentru fete, feciori, ?i pentru restul gazdelor. A patra zi de Cr?ciun se face ?ntrunirea jocurilor, c?nd junii din toate satele S?li?tei, din comunele ?nvecinate sau chiar din jude?e apropiate: Alba, Bra?ov, Gorj, V?lcea, se ?nt?lnesc ?mbr?ca?i ?n port popular, ?n pia?a din S?li?te. Aici judele din S?li?te ?l ?nt?mpin? pe fiecare jude din celelalte sate ?i comune, ?nchin? din plosca tradi?ional?; fiecare jude tine un discurs ?i dup? ce copii interpreteaz? plugu?orul, junii ?i junele din toate satele joac? hora unirii.

L?satul secului

L?satul secului sau intrarea ?n Postul Pa?telui este marcat? prin a?a zise Hod?i?e.

Hod?i?a mic? la l?satul secului de carne ?i hod?i?a mare la l?satul secului de br?nza ?i lapte. Acestea sunt focuri aprinse pe dealurile din jurul satelor, ?n jurul c?rora se fac anumite anun?uri ?i se satirizeaz? anumite persoane.

Prinsul verilor ?i v?ru?elor

Marcheaz? trecerea de la o v?rsta la alta a copiilor ?ntre 10-12 ani. Se face coliva din gr?u fiert se str?ng copii la c?te o gazda ?i gusta din gr?ul fiec?ruia. Aceasta s?rb?toare se tine ?n prima s?mb?ta din Postul Pa?telui. S?rb?torile Pascale cu tradi?ia specific? acestei s?rb?tori, cu mers la slujb? ?i jocul copiilor cu ou? ro?ii ?n zilele de Paste.

M?laiurile se fac special prim?vara ?i vara, duminica ?i sunt de mai multe feluri: M?laiul Meseria?ilor, M?laiul pompierilor, al studen?ilor. La toate acestea se joac? ?nv?rtita, jiana, ha?egana ?i chiar hora.

Ispas

La Ispas, dup? 15 mai, se formeaz? c?rdurile de oi, iar ?n S?li?te s?rb?toarea este pusa ?n valoare prin b?taia cu leu?tean ca s? ?nl?ture toate bolile de peste an.

S?nzienele, 24 iunie, primul control al laptelui la oi iar ?n S?li?te s?rb?toarea este marcata prin udatul cu apa. Copii stau pe uli?e ?i uda to?i trec?torii cu apa din c?ld?ri.

?n jurul s?rb?torii de Sf. Ilie 20 iulie, turi?tii pot servi afine ?i zmeura proasp?ta?? culeasa de localnici din p?dure.

Macovei , 1 august, sau ziua ursului, este zi de post, pentru ca ?i ursul s? ?in? post ?i s? nu atace oile.

?

Localizare ?i contact

Adresa : Str. Fole?ti, 59, S?li?te, 557225, Sibiu

Telefon: +40 269 553 812, +40 745 247 280,

E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Web : www.domnescu.ro

Text ?i foto: Marcella Dr?gan

 
Casa Marisoiu, Sirnea, Bra?ov

Satul Sirnea este unul dintre putinele sate agro-turistice din tara unde puteti beneficia de o vacanta sau un concediu de neuitat.

Casa Marisoiu se afla chiar la intrarea in satul Sirnea si de aici ajungeti in doar cateva minute pe dealurile magice ale acestei zone sau la gradina cu struti care poate fi vizitata in orice anotimp.

Casa Marisoiu dispune de urmatoarele posibilitati de cazare:
- 2 camere de 4 persoane cu baie
- 1 camera de 3 persoane cu baie
- 5 camere de 2 persoane cu baie


Pensiunea dispune de :

- incalzire centrala,

- bucatarie complet utilata,

- o sala de protocol plus anexa,

- terasa rustica in aer liber,

- spatiu de joaca pentru copii.

Peisajele de care va puteti bucura aici sunt deosebite, in special panorama muntilor Piatra Craiului sau cea a muntilor Bucegi.
In fiecare anotimp va puteti bucura de sporturile de sezon deoarece la Sirnea va stau la dispozitie partiile de schi sau traseele montane pentru motociclete sau ATV-uri.

Nume proprietar : Familia Benga

Numere de telefon : 0745 764 403? , 0268 236 916

Tarife practicate :

- 60 lei / camera DB / zi ? cazare

- 50 lei / persoana / zi ? PC ( 3 Mese ) ? produse traditionale specifice zonei

 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Pagina 7 din 12

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine