Numarul Curent

Noiembrie 2018
L m M J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Pensiuni cu Farmec
Pensiunea Casa Boiereasc? ***, Pe?tera, Bra?ov

Satul Pe?tera se-nal?? la o altitudine de 900 de metri, pe un platou deasupra v?ii Branului. Este un loc ?nc?rcat de tradi?ie, un loc ?n care naturii nu i-au fost furate frumuse?ile sale, un loc ?n care turistul poate s? respire un aer curat, specific zonelor montane. Aici, tradi?iile indiferent de vremuri ?i de tendin?e, au r?mas cu adev?rat tradi?ii.

Citeşte mai mult...
 
Pensiunea Gr?dina Raiului, Moieciu de Jos, Bra?ov

Situat? ?n sta?iunea Moieciu de Jos, la aproximativ 4 km de Castelul Bran sub ?mp?r??ia de piatr? a b?tr?nei creste a Pietrei Craiului, Pensiunea agroturistic? Gr?dina Raiului v? ofer? condi?ii superioare de cazare, mas?, confort ?i relaxare.

Accesul la pensiune se face din centrul sta?iunii Moieciu de Jos, de unde ne vom orienta spre Moieciu de Sus.? ?n dreptul celei de-a 3-a str?zi, pe partea st?ng? vom trece podul peste p?r?ul Turcu.? De-aici totul devine clar, Pensiunea Gr?dina Raiului fiind a doua cas? pe partea dreapt?.

Citeşte mai mult...
 
Pensiunea Lotus, Nuf?rul, Tulcea - confort, lini?te, armonie

Pu?ine sunt locurile ?nc?nt?toare din Delta Dun?rii unde po?i ajunge, c?l?torule, mai degrab? cu ma?ina, dec?t cu barca. Unul dintre acestea este o comun? cu nume de poveste: Nuf?rul, unde - ?n satul Ilganii de Jos ? e?ti a?teptat cu drag la Pensiunea LOTUS. De la ?sufletul? pensiunii, Gabriela Avram, am aflat c? ? ?n limba turc? ? ?ilgan? ?nseamn? ?zon? de p??unat?.

Citeşte mai mult...
 
Pensiunea Tanti Tu?a, Ruc?r, Arge?

Ast?zi nostalgia ?i dorul vechiilor tradi?ii rom?ne?ti ne cheam? ?n Ruc?r. P?trundem, a?dar, ?n acest ?inut montan, cu v?i ?i depresiuni, adev?rat culoar ?ntre in?l?imile Bucegilor ?i Pietrei Craiului. Aici ?nt?lnim a?ez?ri tipice montane cu specific preponderent oieresc.

Ruc?r? zon? plin? de farmec, ?nv?luit? ?n aceast? atmosfer? pastoral?, de-un pitoresc aparte ne invit? sa-i descoperim lini?tea, istoria ?i natura, file pe poveste pe care le putem r?sfoi ?n timpul ?ederii noastre la Pensiunea Tanti Tu?a, aflat? ?ntr-o zon? lini?tit? si retras? a Ruc?rului.

Citeşte mai mult...
 
Pensiunea Cr?iasa Mun?ilor, Moieciu de Sus, Bra?ov

Moeciu de Sus. 1990. Un mic bar, retras, ?n s?lb?ticia zonei. Exact ?n locul ?n care Bucegii arunc? priviri Pietrei Craiului, salut?ndu-se peste z?ri. Astfel, identific?m cadrul natural ideal unde povestea Cr?iesei avea s? ?nceap?. ?i-at?t de frumoas? ?i de sincer? a fost aceast? poveste, ?nc? de la ?nceput, ?nc?t, din vorb? ?n vorb?, atat localnicii c?t ?i turi?tii d?deau de veste, despre apari?ia acestui spa?iu, av?nd o capacitate ini?ial? de 40 de locuri, ?n care ospitalitatea rom?neasc? atr?gea din ce ?n ce mai mul?i turi?ti. Astfel, fiecare c?l?tor care a c?lcat pragul Cr?iesei Mun?ilor a fost tratat cu o calitate irepro?abil? a serviciilor. Pas cu pas, Cr?iasa Mun?ilor devenise o emblem? a acelor locuri, personaliz?ndu-?i ofertele ?n func?ie de cererile pe care le aveau. Prin aceast? adaptare ?i prin progresul continuu pe care l-a ?nregistrat, Pensiunea Cr?iasa Mun?ilor avea s? devin? un loc preferat at?t de turi?tii str?ini c?t ?i de cei rom?ni. Num?rul acestora a crescut exponen?ial ?ntre anii 1992 ?i 1994, c?nd s-au oficializat ?i servicile de cazare ( 4 camere puse la dispozi?ia turi?tilor ? 1994). Pa?ii f?cuti ?n to?i ace?ti ani au ajutat la cl?direa unui real business care ascunde ?n spatele s?u o munc? asidu?, o d?ruire ?i-o calitate care ar putea reprezenta pentru mul?i o adev?rat? lec?ie a succesului in domeniul oferirii serviciilor turistice.

Citeşte mai mult...
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Pagina 6 din 12

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine