Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Destinatii Interne
Mo?tenire maramure?ean? ?ntre Mara ?i Cos?u

Tradi?ii prin ochi de copil

Cu glasu-i dulce bunica-mi povestea despre tors, despre ?esut, despre v?ltori ?i mor?rit, despre cum bunicul sculpta prescurnicere ?i fuse cu zurg?l?i ?i despre at?tea ?i-at?tea me?te?uguri sfinte cum ?i placea ei s? spun??. Toate pove?tile dumneaei aveau s?-nceap? cu ?vezi tu, copile?? Iar eu, copilul, am ?nceput s? v?d. ?i v?d din ce ?n ce mai multe nu doar cu ochii mei dar ?i cu ochii min?ii. V?d ochii ?nl?crima?i ai bunicii, v?d m?inile ei ridate ?i cr?pate de dib?cie ?i de vremuri, v?d c?minul nostru, scumpa noastr? cas? ?mbr?cat? ?n ?es?turi ?i decorat? cu obiecte tradi?ionale, v?d b?tr?nele por?i sculptate ce-?i poart? anii sub lemn, v?d v?ltorile ce-?i spumeg? clipele, v?d ?i simt tradi?ii, obiceiuri ?i lucruri care r?nd pe r?nd se ?nchid ?ntr-un amalgam al amintirilor de-atunci de c?nd me?te?ugurile se-nr?d?cinau, cre?teau ?i ?nfloreau at?t de frumos, aici ?n sf?ntul Maramure?, ?ntre Mara ?i Cos?u?

Ast?zi, copilul din minte vrea s? le descopere, s? le ?n?eleag? ?i s? creasc? cu ele? ?i mai ?tiu c? astfel voi cre?te s?n?tos ?i fizic dar ?i mental, iar cresc?nd vreau s? duc aceste tradi?ii ?i me?te?uguri mai departe ?i s? ar?t tuturor c? ?durabilitatea? nu este un cuv?nt prea mare ?pentru un copil. Este un reper pe care-l ?n?eleg ?i dup? care m? voi ghida. ?i-ntr-un final, poate copilul din mine va fi un exemplu?un exemplu ?i pentru al?i copii dar ?i pentru oamenii mari.

Citeşte mai mult...
 
Cioc?ne?ti ? Comuna-Muzeu ?n aer liber - Pe urmele tradi?iilor bucovinene

Suntem ?n Comuna-Muzeu Cioc?ne?ti, dulce meleag bucovinean, ?inut sf?nt binecuv?ntat de natur?, sc?ldat de apele reci ?i repezi ale Bistri?ei Aurii, o Bistri?? care pare c? ?nc?-?i susur? dorul vechilor plute ce-?i coborau destinele spre Bicaz... Pe-aceste locuri tradi?iile au n?scut pove?ti, iar pove?tile le-au purtat mai departe prin legende, prin simboluri, prin oameni ?i mai ales, prin m?iestria ?ncondeierii. Aici, ?n Cioc?ne?ti, se ?ncondeiaz? ?i ou?le ?i casele, conferind unei comune pitore??i statul meritoriu de comun?-muzeu ?n aer liber.

Citeşte mai mult...
 
Maramure? ?ntre Mara ?i Cos?u ? plai cu flori ?i poten?ial turistic

Mara ?i Cos?u sunt dou? dintre r?urile care traverseaz? ?ara Maramure?ului. ?i pentru c? zona dintre albiile celor dou? r?uri nu este tot at?t de promovat? precum obiectivele de necontestat ale regiunii (printre care Cimitirul Vesel din S?p?n?a ?i M?n?stirea B?rsana), v? provoc?m s?-i descoperi?i frumuse?ile.

Acest p?m?nt al dacilor liberi, cu care maramure?enii se m?ndresc, ?nc? ??i p?streaz? -simbolic doar - ?mp?r?irea social? organizat? pe neamuri ?i familii de neme?i. Poarta de lemn a r?mas un semn de distinc?ie social?, iar proprietarii ? din ce ?n ce mai pu?ini ? aleg diverse motive tradi?ionale pentru sculptura ?n lemn. Cele mai ?nt?lnite sunt simbolurile solare, pomul vie?ii ?i dintele de lup. Scuptura por?ilor este avantajat? de localizarea geografic? ?n etajul stejarului, lemn folosit pentru acest me?te?ug.

Citeşte mai mult...
 
Iarna pe Platoul Bucegilor ? Hoinari sub 0 grade Celsius (II)

Suntem ?n inima Bucegilor, la altitudinea de 1950 m, acolo unde crestele ??i povestesc suprema?ia prin v?ntul rece ce ?uier? necontenit. Gerul ?i cea?a p?reau s? se ?n?eleaga perfect, aici ?n jurul cabanei Piatra Ars?, iar jnepenii ?nghe?a?i de geruri ??i scr??neau destinul hibernal. Trecusera 2 ore de la plecarea noastr? de la Cabana Babele. Gerul devenea din ce ?n ce mai aspru ?i mici a?chii de ghea?? ne ?n?epau chipurile ?mbujorate. A?a este iarna alpin?? Captivi ?ntr-o astfel de atmosfer?, noi, hoinarii aveam s? ignor?m fiorii reci ?i s? ne continu?m aventura prin albul nesf?r?it pornind iar??i la drum spre Cabana Miori?a ?i Cota 2000.

Citeşte mai mult...
 
M?n?stirea ?Acoper?m?ntul Maicii Domnului?, Vatra Dornei

?nalt? clopotni?? a M?n?stirii ?Acoper?m?ntul Maicii Domnului? se vede de departe, chiar de pe drumul care leag? Vatra Dornei de Dorna Arini. Am v?zut-o ?i eu de mai multe ori, dar p?n? ?n aceast? iarn? nu am ajuns la sf?ntul loca?.

?voind s? se continue credin?a ?i jertfa lor?

Loc binecuv?ntat ?i plin de istorie, cum aveam s? aflu ?n cele c?teva ore pe care aveam s? le petrec ?n complexul monahal. Am ajuns la slujbele din zilele S?rb?torii Na?terii Domnului ?i l-am g?sit acolo pe ctitorul m?n?stirii, ?nalt Prea Sfin?itul Dr. Teodosie Petrescu, Arhiepiscopul Tomisului, care venise s? slujeasc? ?n aceste zile deosebite.

Citeşte mai mult...
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Pagina 2 din 11

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine