Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Destinatii Interne
M?n?stirea Suzana ? lec?ie de via?? !

M?n?stirea Suzana dateaz? din prima jum?tate a sec. al XVIII - lea ?i se afl? la 5 km. de Cheia, c?tre V?leni de Munte (de care o despart cam 40 km.), iar prima ctitorie a fost a unei secelence ?nst?rite, Stanca Ar?icu, dup? cum ne-a spus inginerului silvic pensionar Valerian Neam?u, ghidul nostru ?n cele dou? zile pe care le-am petrecut ?n localitate. De altfel, Valerian Neam?u ? pre?edinte al Federa?iei Ob?tilor de mo?neni ?i Asocia?iilor Proprietarilor de p?duri ?i p??uni alpine, ECOSILVA Prahova - este o ? enciclopedie vie ? ?n ceea ce prive?te zona Cheia-M?neciu.

Citeşte mai mult...
 
Or??tioara de Sus - vacan?? ?n ?inutul dacilor

Or??tioara de Sus este un sat vechi din apropierea Sarmizegetusei, o ?ntindere de case cu acoperi?uri de ?igl?, ca ni?te ciuperci ro?ii ivite pe dealuri, printre livezi ?i poieni pline de culori. Oamenii de aici ??i cultiv? p?m?nturile, ??i cresc vitele ?i p?s?rile, ??i slobozesc copiii pe uli?ele ?erpuite a?a cum se ?nt?mpla ?i ?n urm? cu sute de ani. Doar c?te unul are o afacere, o c?rciumioar? cu b?uturi ieftine sau un butic ?n fostul magazin central. Casele ??i p?streaz? mirosul de ?nceput, al mobilelor vechi, al cergilor de l?n?, al mirodeniilor uscate prin buc?t?rii ?i al boarfelor aruncate prin poduri. ?n cufere ?i pe pere?i, pe paturi ?i la ferestre stau ?es?turi populare, cusute cu ro?u ?i negru, cu flori ?i cruci. Le-au ?esut femeile satului, de nevoie, dar mai ales cu pl?cere.

Citeşte mai mult...
 
Credin?a ?n Mun?ii Bucegi ? Schitul Ialomicioara

Suntem la poalele muntelui B?tr?na, foarte aproape de inima Bucegilor. Pa?ii no?tri au urmat calea veche de piatr?, desprinz?ndu-se din drumul care ne-ar purta p?n? ?n fa?a Hotelului Pe?tera. Astfel, ascult?nd susurul Ialomicioarei pornim, ?n cobor?re u?oar? pe-o c?rare montan? care las? locul, ?n unele por?iuni, podurilor metalice ?i sc?rilor de piatr?, ca mai t?rziu, s? urc?m panta domoal? ce ne va scoate ?n fa?a Schitului parc? ?nghi?it de gura Pe?terii Ialomi?ei.

Schitul Ialomicioara a fost ctitorit de c?tre Voievodul ??rii Rom?ne?ti, Mihnea cel R?u, ?n secolul al XVI-lea pe locul ?n care, ?nc? din cele mai vechi timpuri, siha?trii se refugiau ?n c?utarea lini?tii ?i sfintei rug?ciuni. A?adar, ?nc? din acele vremuri, acest loc a reprezentat simbolul credin?ei mun?ilor Bucegi.

Citeşte mai mult...
 
Herghelia Dor M?runt

Tot mai mul?i copii ?i adolescen?i, ?n principal, ??i ?ndreapt? aten?ia spre activit??ile ecvestre. M?na?i de curiozitate, de dorin?a de a descoperi aceast? lume, atra?i de bl?nde?ea ?i loialitatea cailor, din ce ?n ce mai mul?i pa?i se ?ndreapt? spre por?ile hergheliilor. Ast?zi, pentru noi, Herghelia Dor M?runt ?i-a deschis por?ile.

Citeşte mai mult...
 
M?n?stirea Cheia ? spiritualitate ?i cultur?

M?n?stirea Cheia se afl? la 61 km nord de Ploie?ti, pe Valea Teleajenului, la o altitudine de 887 m, la poalele Mun?ilor Ciuca? (Carpa?ii Orientali), ?ntre p?raiele T?mpa ?i Chei?a. M?n?stirea este situat? ?n vatra satului Cheia ?i se spune c? a fost chiar prima construc?ie de aici. Aproape de Pasul Batocea - frontiera ce separa, odinioar?, Valahia de Transilvania - M?n?stirea Cheia r?m?ne un nume ce indic? o poart? de trecere spre mun?i ?i care a avut un rol important ?n men?inerea leg?turilor fr??e?ti ?ntre rom?nii de pe cele dou? p?r?i ale Carpa?ilor, oferind un ad?post generos, pace spiritual? ?i hran? cultural? rom?nilor transilv?neni ce luau calea exilului, din cauza opresiunii religioase ?i na?ionaliste.

Citeşte mai mult...
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Pagina 10 din 11

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine