Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Destinatii Interne
Canionul V?ii lui Stan

Clipe hoinare prin s?lb?ticie.

C?nd pa?ii t?i vor l?sa ?n urm? dou? dintre simbolurile istoriei arge?ene, M?n?stirea Corbii de Piatr? ?i Cetatea Poenari, drumul te va purta pe celebrul Transf?g?ra?an spre Lacul Vidraru ?i mai departe spre ?n?l?imile F?g?ra?ului. Dar dincolo de aceste obiective de un real interes turistic, peisagistic ?i cultural se-ascunde o alt? lume. O lume pu?in explorat?, un loc care ast?zi tr?ie?te prin ins??i s?lb?ticia sa, un loc ?n care umbra danseaz? cu r?coarea pe muzica p?s?rilor ascunse printre ramurile unei lumi verzi. Acest t?r?m binecuv?ntat de natur? poart? numele de Valea lui Stan.

Citeşte mai mult...
 
Palatul Br?ncovenesc de la Mogo?oaia

Vine o vreme c?nd fiecare dore?te s? r?sfoiasc? fil? cu fil?, pove?ti ale trecutului. Ast?zi, pa?ii no?tri p?trund ?ntr-o lume a amintirilor, a vremurilor cu parfum aristocrat ?n care timpul e de vi?? nobil?. A?adar, condu?i de fiorii amintirilor, privim cum por?ile impun?torului Palat Br?ncovenesc de la Mogo?oaia, ni se deschid.

Situat la aproximativ 14 km de Bucure?ti, ?n cadrul comunei Mogo?oaia, Palatul Br?ncovenesc este alegerea ideal? pentru a ?mbina relaxarea ?ntr-un cadru natural verde ?i r?coros pe malul lacului Mogo?oaia, cu posibilitatea vizit?rii domeniului br?ncovenesc. Astfel, p??im pe un meleag mirific, unde istoria este cea mai bun? prieten? a naturii, iar geometria formelor arhitecturale ?ntrege?te perfect acest tablou unic.

Citeşte mai mult...
 
Lacul Bolboci - Marea din mun?ii Bucegi

Iat?-ne la cota de 1438 m, pe malul barajului situat la cea mai mare altitudine din ?ar?. Suntem ?n inima Bucegilor ?n locul ?n care utilitatea antropiz?rii a ?mbra?i?at cadrul natural feeric, form?nd acest colos de piatr? care re?ine la pieptul sau de st?nca, albastra mare a mun?ilor Bucegi, lacul Bolboci.

?n dreapta, ori ?n st?nga noastr? suntem ?nconjura?i de p?duri de conifere care fream?t? la fiecare adiere a v?ntului. Dincolo de-aceast? lume a ve?nicilor verzi, se z?resc m?ndriile Bucegilor, crestele de peste 2000 m care parc? ?nchid aceast? lume a nuan?elor ?ntre pere?ii lor de piatr?. Toate aceste detalii farmec? privirile c?l?torului care ??i va odihni pa?ii pe malul lacului Bolboci. Odat? ajuns pe-aceste meleaguri lacustre, turistul va fi impresionat de impozan?a acestei amenaj?ri hidrotehnice, av?nd o ?n?l?ime de aproximativ 55 m ?i-o acumulare de 18 milioane mc, ce pot asigura ?n bune condi?ii alimentarea cu ap? a Municipiului T?rgovi?te. Barajul lacului Bolboci, re?ine apele Ialomi?ei, fiind situat ?n amonte de Cheile Z?noagei, o important? atrac?ie turistic?, mai mult dec?t at?t, aceste chei fiind considerate monument natural geomorfologic. Deasemenea, cel ce va ajunge aici trebuie s? ?tie c? se afl? ?n perimetrul Parcului Natural Bucegi, pe teritoriul Jude?ului D?mbovi?a. A?adar, acest col? de natur? trebuie admirat ?i cel mai important, respectat, pentru ca viitoarele genera?ii s? se poat? bucura de tot ce ne bucur?m ?i noi ast?zi. La urma urmei, aceasta este esen?a turismului durabil, respect?nd normele dezvolt?rii durabile.

Citeşte mai mult...
 
Hotelul ROYAL din Cheia "Perla Carpa?ilor de Curbur?"

?n ansamblul lan?ului muntos al Carpa?ilor Orientali, zona de Curbur? a acestora cuprinde ?i grupa ?Mun?ilor Cl?bucetelor?. Ace?tia sunt delimita?i la est - de valea R?ului Buz?u; la vest ? de Valea Prahovei; la nord ? de Obcinele ?ntorsurii Buz?ului ?i la sud - de Subcarpa?ii Munteniei. ?n cadrul acestui areal geografic se afl? Depresiunea ?i localitatea Cheia, supranumit? ?i ?Perla Carpa?ilor de Curbur??. Depresiunea se afl? ?n valea superioar? a Teleajenului, la o altitudine medie de 880 m. Aceast? ?oaz?? este ?nconjurat? la nord de Masivul Ciuca? (1.954 m) ?i Culmea Z?ganului, cu v?rful Grop?oarele (1.883 m). La vestul depresiunii se desf??oara Culmea Mun?ilor Grohoti?, cu principalele ?n?l?imi ? Grohoti? (1.767 m), Bobul Mare (1.757 m) ?i Babe?ul (1.684 m). La est, se ?nvecineaz? cu o culme joas?, ?ntre Muntele Buzoianu (1.234 m) ?i V?rful C?m??ilor (1.070 m), din Masivul Cl?bucetul M?neciului.

Citeşte mai mult...
 
Redescoperind Teleormanul

Se spune c? via?a la ?ar? este grea dar frumoas?. Esen?a acestei frumuse?i poate ap?rea din ins??i simplitatea unor lucruri, lucruri care ne ?nconjoar? sau lucruri care pur ?i simplu izvor?sc din noi. Iar aceste lucruri poart? numele de sentimente?

La aproximativ 50 km de re?edin?a de judet, Alexandria, cutreier?nd Sudul Teleormanului ne vom l?sa condu?i de sim?ire, pentru c?, prin fiecare pas pe care-l facem, s? c?ut?m s? in?elegem via?a la ?ar?, a?a cum este ea cu adev?rat. Simpl? ?i plin? de tradi?ii.

Citeşte mai mult...
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Pagina 9 din 11

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine