Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Destinatii Interne
Platoul Meledic, Buz?u - Un dulce meleag ?i totu?i de sare?

Iat?-ne ?n r?coarea Carpa?ilor de Curbur?, la aproximativ 65 km de Buz?u, purta?i parc? de susurul p?r?ului Sl?nic spre o lume ?n care natura ne va impresiona prin diversitate, culoare ?i impozan??. La ?nceput, pornind dinspre Buz?u pe DJ 203 K spre M?nz?le?ti ?i Lop?tari, drumul pare ?nv?luit ?ntr-un farmec specific rural. Dar c?nd abia ne obi?nuisem cu peisajul zonei, privirea ne este furat? de relieful inedit pe care-l vom descoperi. Astfel, ?n fa?a ochilor no?tri apar lapiezuri spectaculoase pe blocuri impun?toare de sare, avene ?n locurile-n care sarea ?i argila s?roas? par c? se ?mbr??i?eaz? ?i din loc ?n loc pe?teri mai mici ?i mai mari ?ntregesc grandoarea acestui peisaj cu parfum buzoian. Toate aceste forma?iuni, toate aceste ?nc?nt?ri te vor face s? ??i dore?ti s? descoperi din ce ?n ce mai mult din t?r?mul fascinat al Platoului Meledic.

Citeşte mai mult...
 
Cetatea Poenari ? Ruinele unui vechi cuib de vulturi

De la poalele hidrocentralei Vidraru, ?ncep sc?rile care duc la cetatea lui ?epe?. Turi?tii care ajung ?n aceast? zon? sunt cel mai probabil ?n drum spre Transf?g?r??an. ?i m?na?i de entuziasmul de a str?bate bine-cunoscutele serpentine, trec f?r? s? viziteze fortarea?a lui ?epe?.

?

La ie?irea din satul C?p???neni, pe drumul Curtea de Arge? ? Barajul Vidraru, ?ncepe aventura. Cetatea din v?rful muntelui se vede de jos, din incinta hidrocentralei Vidraru, ?ns? p?n? la ea sunt 1480 trepte de urcat. Urcatul e anevoios, cu treptele cam prea ??n piept? pe anumite por?iuni. Odat? ajun?i sus, turi?tii sunt ?nt?mpina?i de c?tre un paznic dornic de taclale, de un morman de pietre si c?teva ziduri. Cu toate acestea, nu e loc pentru dezam?gire deoarece ?mprejurimile Muntelui Cet??uia, pe care se afl? cetatea, sunt ?ntr-adev?r frumoase. Culmile Mun?ilor F?g?ra?ului sunt ?nc?nt?toare ?n orice timp al anului.

Citeşte mai mult...
 
Jurnal de c?l?torie - Semne de prim?var? ?n Mun?ii Ciuca? (I)

Povestea-ncepe ?ntr-un aprilie alintat de raze timide de soare, o timiditate caracteristic? ?i pentru prim?vara care abia p??ea sfioas? pe-acele meleaguri, parc? nedorind s? deranjeze ultimile aspecte ale iernii; o iarn? cuib?rit? de luni de zile acolo, ?n lumea Mun?ilor Ciuca?. ?ns?, ridic?ndu-ne privirile pline de speran?e spre cer, albastrul senin al acestuia ne mai lini?tea. Parc? aceast? nuan?? de-azur d?dea mai mult? ?ncredere prim?verii care ?ncepea s?-?i etaleze pe versan?ii ?nsori?i, insulele de petale care ?mpodobeau muntele ?n culori pictate ?i-aranjate ca-ntr-un vis din natura lui Grigorescu. Dar totul este c?t se poate de real, iar prim?vara ne dovede?te c? este o pictori?? des?v?r?it?. Adierea u?oar? a v?ntului venit din lumea crestelor seme?e f?cea ca br?ndu?ele s? tresar? ?i s? se prind? la bra? cu temerarii ghiocei, parc? uni?i de-un singur g?nd, un g?nd care dorea s? alunge alba plapum? a iernii. ?i astfel, povestea noastr?, devenea ?i povestea lor, povestea br?ndu?elor ?i-a ghioceilor care-au r?zbit? ?i mai mult dec?t at?t, ??i ?nfloreau cu m?ndrie reu?ita, scutur?ndu-?i petalele prin r?coarea v?ntului prim?v?ratic de April.

Citeşte mai mult...
 
Cetatea medieval? T?rgu Mure? ? ?n c?utarea cavalerilor

Infotrip Accent

Cu ocazia Infotrip-ului organizat de Agen?ia de Turism Accent Travel am avut ocazia de a admira minunatele cet??i medievale, aceste bijuterii arhitecturale ?nc?rcate de istorie ?i de cultur? ale ?inutului transilv?nean. Iat?-ne, a?adar, ?n Municipiul T?rgu-Mure?, re?edin?a judetului Mure?, un ora? care ne ?nt?mpin? cu aerul s?u ardelenesc pres?rat cu farmec medieval. Privind ?n jur parc? a?tept?m vreun cavaler misterios, c?lare pe albu-i cal s? apar? ?n c?utarea frumoasei domni?e cu p?ru-i b?lai, aidoma spicelor de gr?u din luna lui Cire?ar. Apoi, g?sind-o ?i privindu-i chipul ro? de-mbujorare ?i ochii-i limpezi de lacrimile emo?iei izvor?te pe albastrul lor, ?i va apuca gentil m?na-i tremur?nd? ?i o va r?pi din cotidianul citadin spre lumea pove?tilor din Cetatea Medieval? din T?rgu-Mure?.

Citeşte mai mult...
 
Salina Turda, Cluj

Farmecul salin din ad?ncuri

?nscris? ?n anul 2004 pe lista Monumentelor Istorice ale jude?ului Cluj, elaborat? de Ministerul Culturii ?i Cultelor din Rom?nia, Salina Turda reprezint? principala atrac?ie pentru turi?tii veni?i s? descopere ?mprejurimile ora?ului Turda. ?i niciodat?, aceast? alegere pe care au f?cut-o

Nu-i va dezam?gi. Exploatarea z?camintelor de sare a reprezentat factorul principal, determinant pentru evolu?ia ?nfloritoare a ora?ului Turda. Aceast? activitate a ?nceput din perioada preroman? ?i este continuat? ?i ?n prezent.

Citeşte mai mult...
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Pagina 6 din 11

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine