Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Jurnal de c?l?torie - Semne de prim?var? ?n Mun?ii Ciuca? (I)

Povestea-ncepe ?ntr-un aprilie alintat de raze timide de soare, o timiditate caracteristic? ?i pentru prim?vara care abia p??ea sfioas? pe-acele meleaguri, parc? nedorind s? deranjeze ultimile aspecte ale iernii; o iarn? cuib?rit? de luni de zile acolo, ?n lumea Mun?ilor Ciuca?. ?ns?, ridic?ndu-ne privirile pline de speran?e spre cer, albastrul senin al acestuia ne mai lini?tea. Parc? aceast? nuan?? de-azur d?dea mai mult? ?ncredere prim?verii care ?ncepea s?-?i etaleze pe versan?ii ?nsori?i, insulele de petale care ?mpodobeau muntele ?n culori pictate ?i-aranjate ca-ntr-un vis din natura lui Grigorescu. Dar totul este c?t se poate de real, iar prim?vara ne dovede?te c? este o pictori?? des?v?r?it?. Adierea u?oar? a v?ntului venit din lumea crestelor seme?e f?cea ca br?ndu?ele s? tresar? ?i s? se prind? la bra? cu temerarii ghiocei, parc? uni?i de-un singur g?nd, un g?nd care dorea s? alunge alba plapum? a iernii. ?i astfel, povestea noastr?, devenea ?i povestea lor, povestea br?ndu?elor ?i-a ghioceilor care-au r?zbit? ?i mai mult dec?t at?t, ??i ?nfloreau cu m?ndrie reu?ita, scutur?ndu-?i petalele prin r?coarea v?ntului prim?v?ratic de April.

A?adar, eram ?n Mun?ii Ciuca?, acel altar de st?nci impozante,????? reprezent?nd cea mai? sudic? parte din ?inutul s?lbatic al Carpa?ilor? Orientali. De?i se ?ntind pe o suprafa?? destul de restr?ns?, compartaiv cu ceilal?i mun?i ? aproximativ 200 km p?tra?i ? Muntii Ciuca? ??i etaleaz? spectaculozitatea prin urmele pe care v?ntul le-a l?sat de-a lungul vremurilor ?n lumea st?ncilor. Aceste urme au c?p?tat forme pe c?t de ciudate, pe-at?t de spectaculoase. Dintre acestea enumer?m: Tig?ile Mari ?i Mici, M?na Dracului, Babele la Sfat, Turnul lui Goliat ?i Sfinxul Bratocei. ?ntregul ?inut de piatr? al Ciuca?ului este format de ?n?iruirea celor dou? culmi ? Culmea Ciuca? ? Bratocea (pe direc?ia SV-NE) ?i? Culmea Z?ganu-Grop?oarele (pe direc?ia NV-SE) ? unite de ?n?euarea muntelui Chiru?ca. Pe culmea Ciuca? se ?nal?? cel mai ?nalt punct al acestui masiv, v?rful Ciuca? ating?nd ?n?l?imea de 1945 m.

Era timpul s? p??im prin prim?vara clipelor ce aveau sa ne r?sfe?e cu c?t? descoperam din ce ?n ce mai multe detalii din fermec?toarea poveste a? Mun?ilor? Ciuca?. Astfel, c?rarea ?nc?nt?rii noastre, pornea ?n urcare din dreptul? Cabanei-Hotel Muntele Ro?u, o important? atrac?ie turistic? a acestor locuri? ?i-un ideal loc de campare. Traseul ales va avea ca ?i puncte? intermediare : V?rful Muntele Ro?u, La R?scruce (1805m), ?aua Grop?oarele,? ?aua Chiru?ca, Cabana

Ciuca?. ?ncheierea traseului va fi marcat? de cobor?rea? p?n? ?n dreptul Hotelului Muntele Ro?u. Timpul pe care l-am estimat a fost de? aproximativ 7 ore, traseul fiind marcat cu Triunghi Ro?u p?n? ?n punctul? ?La? R?scruce? apoi, conform s?ge?ii indicatoare ? Cruce Ro?ie p?n? la Cabana Ciuca?. Traseul este recomandat persoanelor cu o condi?ie fizic? bun?. Pe vreme nefavorabil?( viscol, cea??)? traseulpoate pune probleme serioase din cauza lipsei orient?rii.

Motiva?i la ?nceput de seninul de aprilie ?i de razele timide de soare,? ?ncepeam urcu?ul nostru? sim?ind cum efortul pe care il depuneam era? r?spl?tit de multitudinea br?ndu?elor ?i-a ghioceilor? care ?nveleau at?t de? frumos versantul Muntelui Ro?u. Prima por?iune de traseu a fost ?i cea? mai? anevoioas? din cauza ?nclina?iei pronun?ate a versantului. Acest prim? urcu? solicitant a? durat? aproximativ 45 de minute, timp ?n care am? ?mpletit efortul cu ?nc?ntarea, totul ?ntr-o? atmosfer?? montan? ideal?, ??n? care aerul curat ?i r?coros ne f?cea s? ne dorim s? descoperim? din ce ?n? ce? mai mult din aceast? fascinant? lume a? Ciuca?ului.

Cu c?t c??tigam mai mult ?n altitudine, ne ?ntorceam din ce ?n? ce mai des? privirea ?i admiram? spectacolul pe care z?rile ni-l? ofereau. Profitam de? buna vizibilitate ?i puteam distinge cu? u?urin??? culmea ?nz?pezit? a? Mun?ilor Groho?i?, iar mai? departe, se putea z?ri ?i creasta alb?? a? Mun?ilor Piatra? Craiului. Dincolo de fo?netul p?durii atinse de v?nt, la poalele? mun?ilor,? Sta?iunea Cheia ??i a?tept? turi?tii ce-?i vor g?si? acolo un loc ideal de relaxare. Ca ?i obiective? turistice ?n? apropiere, ace?tia pot vizita ?M?n?stirea Cheia, aflat? ?n? centrul sta?iunii ?i? M?n?stirea Suzana, la c??iva kilometri de? Cheia. Foarte u?or distingeam ?i acoperi?ul Hotelului Muntele Ro?u, ?nteleg?nd astfel, diferen?a de altitudine pe care am parcurs-o de la plecarea noastr? ?i p?n? am ajuns ?n acest punct.

Dar era vremea c?nd trebuia s? privim ?nainte ?i s? observ?m cum? ?ntregul peisaj se schimba radical, fiindc? acolo, noi descopeream lumea vulturilor care-?i? etalau libertatea zborului, s?get?ndu-ne privirea. Ei veneau de dincolo de crestele? Z?ganului, creste impun?toare ?i impresionante prin gradul ridicat de fragmentare. Acolo,? iarna ?nc? domnea, crestele? p?r?ndu-ne glazurate cu zahar fin, o?? glazur? de ghea??, imaculat? ?i?? aparent nesf?r?it?. Era locul perfect?? unde puteam ?n?elege suprema?ia? muntelui ?i respectul pe care trebuie? s?-l purt?m fa?? de munte ?i fa?? de? natur?. ?i doar a?a, r?nd pe r?nd,? puteam deveni asemeni vulturilor,? lans?ndu-ne ?n imaginare zboruri,? purta?i de sim?ire ?i respirand aerul curat, un aer cu parfum fin de libertate, o libertate izvor?t? din lumea pur? a ?n?l?imilor. ?ntorc?ndu-ne privirile spre st?nga, dincolo de p?duri vedeam cum se ?nal?? un altar impun?tor de piatr?. Erau celebrele Tig?i ale Ciuca?ului. Formele lor se aseam?n? cu meterezele vechilor cet??i. La fel ca ?i Culmea Z?ganu, Tig?ile Mari ?i Mici fac parte din Rezerva?ia Natural? a Mun?ilor Ciuca?.

Forma acestora a fost dat? de ac?iunea repetat? a ?nghe?ului ?i-a dezghe?ului, de ac?iunea apei de ploaie care a m?cinat ?i-a dizolvat rocile, ?i nu ?n ultimul r?nd, o alt? cauz? a reprezentat-o erodarea? cauzat? de v?nt. Astfel, dup? at?tea ?i-at?tea ?ncerc?ri, ele au luat forma? unor ansambluri de turnuri, st?nci ?i ciuperci de piatr? cu dimensiuni? impresionante, ?nconjurate la baz? de salbe de grohoti?uri.

Impresiona?i de-acest spectacol al Ciuca?ului, a sosit timpul unui popas, un? popas meritat dup? at?ta efort depus. Ne-am a?ezat pe un petec de iarb?? uscat?, ?mbr??i??nd ideea c? noi, acolo, eram simplii ?nv???cei care ?nv??am? cum trebuie s? apreciem ceea ce natura ne d?ruie?te ?i cum trebuie s?? fur?m prin ochii min?ii ?i cu-ajutorul aparatelor de fotografiat, clipe care? atunci ne-au dat fiori, clipe pe care ast?zi le simt din nou ?i vi le d?ruiesc prin? puterea cuvintelor ?i-a fotografiilor, fotografii ?i cuvinte care-mi amintesc? de-atunci?de primele semne de prim?var? din povestea Ciuca?ului de? April?


Muntii Ciuca?, jude?ul Bra?ov

?n?l?imea maxim?: V?rful Ciuca? ? 1945 m

Acces: Sta?iunea Cheia (prin DN 1, continuat? cu DN 1 A (M?neciu Ungureni - Cheia),

Venind de la Bra?ov, se poate folosi DN 1A p?n? la cabana Babarunca;

Alte variante: Dinspre Vama Buz?ului ?i Zizin,

Text& Foto : Cristian-Alexandru CATAN?

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine