Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Salina Turda, Cluj

Farmecul salin din ad?ncuri

?nscris? ?n anul 2004 pe lista Monumentelor Istorice ale jude?ului Cluj, elaborat? de Ministerul Culturii ?i Cultelor din Rom?nia, Salina Turda reprezint? principala atrac?ie pentru turi?tii veni?i s? descopere ?mprejurimile ora?ului Turda. ?i niciodat?, aceast? alegere pe care au f?cut-o

Nu-i va dezam?gi. Exploatarea z?camintelor de sare a reprezentat factorul principal, determinant pentru evolu?ia ?nfloritoare a ora?ului Turda. Aceast? activitate a ?nceput din perioada preroman? ?i este continuat? ?i ?n prezent.

Gradul ridicat de conservare a detaliilor ce descriu perfect specificul lucr?rilor miniere ?i a utilajelor utilizate la transportul s?rii fac din Salina Turda un important obiectiv turistic, nu doar rom?nesc, ci ?i european sau chiar mondial.

Istoric:

A?a cum aminteam ?i-n paragraful introductiv, prezen?a romanilor pe teritoriul dacic marcheaz? ?nceputurile activit??ilor de minerit, urm?rindu-se, ?n special, exploatarea z?c?mintelor feroase, a minereurilor polimetalice, a aurului, argintului ?i-a s?rii din zona transilv?nean?.

Prima atestare documentar? privind ?nceputurile exploat?rii s?rii la Turda, dateaz? din 1 mai 1271, perioad? ?n care se va ?nregistra un document emis de Cancelaria maghiar? unde se g?seau men?iuni despre ?ocna de sare de la Turda?. Tot pe baza documentelor dat?nd din secolele XIII ?i XVI, localiz?m principalele zone de extrac?ie, ca fiind cuprinse ?n microdepresiunea B?ile S?rate ?i pe versantul sud-estic al V?ii S?rate. ?ncep?nd cu anul 1840 activitatea Salinei Turda ?ncepe s? se diminueze din cauza cre?terii concuren?ei, care devenise din ce ?n ce mai puternic?. Drept urmare, Salina Turda va ?ndeplini un rol de rezerv? pentru exploat?rile de sare de la mina Ocna Mure?.

Anul 2008 consemneaz? ?nceputurile unei noi perioade din via?a Salinei Turda. Aceasta se va confrunta cu un amplu proces de reamenajare ?i modernizare gra?ie programului PHARE 2005 CES infrastructur? mare regional?/local?. Lucr?rile au fost finalizate la sf?r?itul anului 2009.

Lucr?rile de modernizare au vizat sectorul Mina Rudolf. Aici, vizitatorii beneficiaz? de un lift interior panoramic, oferind o priveli?te ?nc?nt?toare asupra ad?ncurilor de sare. Zona destinat? relax?rii a fost modernizat? prin darea ?n folosin?? a unei piste de minigolf, a dou? piste de minibowling, a unui teren de sport, a unui amfiteatru cu 180 de locuri ?i a unui carusel. Deasemenea, ?n acest sector exist? ?i nenum?rate locuri de joac? pentru copii.

?n ceea ce prive?te sectorul Mina Terezia, accesul pe vatra minei este facilitat de circula?ia fluent? pe compartimentul cu sc?ri sau cu un ascensor. Deasemenea, lacul subteran a c?p?tat o nou? ?nf??i?are, mult mai atractiv?, invit?nd turi?tii la o plimbare lacustr? cu barca, tocmai la 112 m ?n ad?ncurile cu parfum de sare.

Sala Sta?ionar sau sectorul Mina Ghizela a fost transformat cu scopul de a deservi exclusiv activitatea de tratament balnear.

?ncep?nd cu luna ianuarie 2010, Salina Turda a fost redat? circuitului turistic.

Geologie

Depozitul de sare face parte din sedimentarul transilvan caracteristic ramurei vestice a depresiunii colinare transilv?nene.

Z?c?m?ntul de sare s-a format ?n urm? cu 18 milioane de ani. Suprafa?a pe care acesta se ?ntinde cuprinde zonele depresionare maramure?ene p?n? la Ocna Sibiului. Pe-aceast? suprafa?? se includ ?i Salinele de la Turda ?i Ocna Mure?ului. Z?c?m?ntul de sare de la Turda se afl? pozi?ionat ?n nord-estul ora?ului, ap?r?nd sub forma unei perne alungite pe o suprafa?? de 45 kmp cu o ad?ncime de 1200 m. Con?inutul de NaCl are valoarea estimat? de 99% iar ?ntregul z?c?m?nt este estimat la aproape 39000 milioane tone. ?n partea superioar? a z?c?m?ntului, sarea este pur?, cristalizat?, prezent?nd granule mari.

Tratament ?n salin?

Salina de la Turda ofer? condi?iile unui microclimat ce permite abordarea terapeutic? ?i profilactic? a mai multor tipuri de afec?iuni. Demne de men?ionat sunt profilaxia, afec?iunile respiratorii ?i din sfera ORL. Astfel, ?n ceea ce prive?te afec?iunile respiratorii de tip alergic sau infectoalergic manifest?nd o evolu?ie cronic? (bron?it? cronic?, astm bron?ic, etc.) se pot trata, respectiv, ameliora prin intermediul curelor de expunere gradat? ?i cresc?nd?, ?n combina?ie cu ?edin?ele de reeducare respiratorie, un bun exemplu fiind gimnastica respiratorie.

Microclimatul pe care ?l ?nt?lnim aici este deosebit de prielnic c?ilor respiratorii pentru persoanele care lucreaz? ?n medii cu factori ridica?i de risc profesional (gaze, noxe, tutun etc.).

Deasemenea, persoanele tinere ??i pot ?mbog??i calitatea func?iei respiratorii, favoriz?nd cre?terea ?i dezvoltarea cu o mai bun? utilizare a oxigenului Temperaturile constante de 10 ? 12 grade Celsius corelate cu un coeficient ridicat al umidit??ii (75-80%), la care ad?ug?m concentra?ia optim? de aerosoli, fac din acest mediu salin un important izvor curativ, un izvor de s?n?tate ?n inima p?m?ntului.

?

Informa?ii utile

Adresa: Intrarea Principal? : Str. Aleea Durg?ului, Nr. 7

Intrarea Veche: Str.Salinelor, Nr. 54B

Tel/Fax: 0364-260940 ; 0264-311690

Localitatea: Turda, Jude?: Cluj

Cod Postal: 401200, Rom?nia

Program de vizitare:

 • ?n perioada 1 mai - 31 octombrie: 9-15 (ultima intrare)
 • ?n perioada 1 noiembrie - 30 aprilie: 9-13.30 (ultima intrare).
 • Salina Turda este deschis? de luni p?n? duminica!

Tarife:

 • 15 Ron bilet ?ntreg
 • 8 lei bilet cu reducere (Copii / Studen?i )

Pentru grupuri de minim 20 persoane se asigur? ghid.

Tarife agrement ?n salin?:

 • Roata Mare/tura/8min 5 lei/pers
 • ?nchiriere teren minigolf / 30 min 10 lei/pers
 • ?nchiriere pist? bowling / 20 min 10 lei/pers
 • Plimbare cu barca pe lac subteran/20 min/barc? 10 lei/pers(max 3 pers)
 • ?nchiriere teren sport / 1 ora 100 lei
 • ?nchiriere amfiteatru / 1 ora 200 lei
 • ?nchiriere mas? biliard / 1 min 0.2 lei
 • ?nchiriere mas? de tenis /1 or? 10 lei

?

?

?

?

?

?

?

Text& Foto : Cristian-Alexandru CATAN?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Orar Tarife

Program de intrare Bilete de intrare

Luni-Duminic? 9.00?15.00 Adul?i 15 lei/pers

Copii,elevi,studen?i 8 lei/pers

?

Program de func?ionare Abonamente-pentru minim 7 zile

Luni-Duminic? 9.00 ? 17.00 Adul?i 12 lei/pers

Pensionari 10 lei/pers

Orar Baza Tratament Copii,elevi,studen?i 6 lei/pers

Luni - Mar?i 9.00 ? 13.00

Not?:

-copiii sub 3 ani beneficiaz? de intrare gratuit?;

-elevii ?i studen?ii (cursuri de zi) vor dovedi calitatea cu un act (carnet, legitima?ie) vizat la zi;

-abonamentele au termen de valabilitate dublul perioadei contractate.

Miercuri - Joi - Vineri 9.00 - 13.00

S?mb?t? - Duminic? 9.00 - 13.00

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine