Numarul Curent

Noiembrie 2018
L m M J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Ziua Internationala a Femeii din Mediul Rural

15 Octombrie - Ziua Interna?ional? a Femeii din Mediul Rural a fost recunoscut? de c?tre Adunarea General? a ONU prin Rezolutia 62/ 136.Astfel a fost apreciat? la nivel interna?ional at?t importan?a c?t ?i contribu?ia femeii din mediul rural la dezvoltarea societ??ii.

Dep??ind 15% din popula?ia lumii, femeile din mediul rural lucreaz? ?n general ?n agricultur? sau sunt mici ?ntreprinz?toare. De exemplu, ?n Africa Sudsaharian? sau Asia de Sud, mai mult din 2/3 din femeile angajate ??i desf??oar? activitatea ?n agricultur?.

Ideea unei zile interna?ionale care s? onoreze ?n fiecare an femeile din mediul rural a ap?rut ?n cadrul Conferin?ei Na?iunilor Unite pentru Femei de la Beijing ?n septembrie 1995.Pentru promovarea acestei zile sunt incluse o serie de activit??i ?i evenimente precum: schimburi interna?ionale de programe pentru femeile care lucreaz? ?n domeniul agricol; proiecte pentru sprijinirea femeilor din mediul rural; expozi?ii ?i discu?ii colective ?n care sunt prezentate contribu?iile femeii din mediul rural privind dezvoltarea societ??ii.

Pe de alt? parte, ?n aceast? zi sunt eviden?iate contribu?iile femeii din mediul rural; implicare ?n activit??ile de produc?ie a cerealelor; aprovizionarea familiilor lor cu alimente, ap? ?i combustibil; ?ngrijirea copiilor, persoanelor bolnave sau b?tr?ne.

?n Rom?nia, Ziua Interna?ional? a Femeii din Mediul Rural este s?rb?torit? pentru prima dat? ?n anul 1999 la Moieciu, jude?ul Bra?ov. Apoi au fost organizate diverse manifest?ri ?mpreun? cu Asocia?ia Na?ional? a Femeilor din Mediul Rural-ANFMR- la R??inari, Sibiu; Ruc?r,Arge?; Balvanyos,Covasna, Peri?or,Dolj.?n acest an, de exemplu, Consiliul Local, Prim?ria, C?minul Cultural ?i Biblioteca din ??n??reni, judetul Gorj, pentru a celebra Ziua Interna?ional? a Femeii din Mediul Rural organizeaz? at?t o mas? rotund? c?t ?i spectacole festive.

?n pensiuni, majoritatea gazdelor sunt-prin natura activit??ii lor-femei care se preocup? cu dedica?ie ?i talent s?-i ?nt?mpine pe turi?ti, s?-i fac? s? se simta bine. Este o ocazie de a felicita femeile din satele rom?ne?ti ?i de a le dori bucurii, ?mpliniri ?i putere de munc? cum numai ele ?tiu s-o aib?!

?

?

Maria Stoian

?

?

?


 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine