Numarul Curent

Noiembrie 2018
L m M J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


"Calatorie in Romania"- Romania interbelica vazuta de un calator strain

?

Am fost pl?cut surprins? de apari?ia c?r?ii"C?l?torie ?n Rom?nia"ap?rut? de cur?nd la Editura Humanitas purt?nd eticheta "Vintage" - "Restituiri, c?r?i din alte timpuri sau vorbind despre lumi de alt? dat?...c?r?i venerabile, cu patina vremii, c?r?i de pre?, multe c?zute pe nedrept ?n uitare".

Cartea este scris? de britanicul Sacheverell Sitwell ?n urma unei vizite f?cute ?n Rom?nia ?n 1937 la invita?ia familiei de vechi boieri Callimachi."Cartea lui Sacheverell Sitwell este un document complex ?i emo?ionant despre Rom?nia interbelic?, a?a cum apare ea unui c?l?tor str?in......O Rom?nie aflat?, la aceea vreme, la cea mai mare ?ntindere teritorial? ?i ?n consecin?? la cea mai divers? ?nf??i?are cultural? ?i etnografic?, un regat prosper ?i tolerant, deopotriv? modern ?i tradi?ional ?n care to?i locuitorii s?i tr?iesc ?n lini?te ?i pace"afirm? doamna Maria Berza ?n "Cuv?nt ?nainte".

Sir Sacheverell Sitwell (1897-1988) a publicat peste 130 de c?r?i: poezie, eseuri, lucr?ri de istoria artei ?i jurnale de c?l?torie. Citind cu mare pl?cere paginile acestui jurnal,?Calatorie in Romania?, am apreciat at?t informa?iile prezentate c?t si modul ?n care sunt eviden?iate atuurile Rom?niei. Consider c? descrierile din aceast? carte se pot folosi ?i acum pentru a promova Rom?nia, pentru a promova satele rom?ne?ti ca destina?ie turistic?.

"Ceea ce este ve?nic ?i de neuitat ?n Rom?nia sunt marea c?mpie a Transilvaniei, p?durile Olteniei, b?l?ile Deltei Dun?rii, v?ile Neam?ului, picturile Sucevi?ei ?i Vorone?ului, casele din lemn ?i costumele vesele pe care le vedem de-a lungul drumurilor. Aceasta este Rom?nia din totdeauna, ?n timp ce Rom?nia modern? a uzinelor ?i a blocurilor de apartamente reprezint? doar o adaptare la condi?iile de civiliza?ie ale secolului XX.Noi o prefer?m pe cea veche. ?i aceasta e cea care va d?inui, ?mpletit? cu ceea ce este nou."spune ?n aceast? carte Sir Sacheverell Sitwell.

V? invit la o c?l?torie ?n Rom?nia at?t citind aceast? carte c?t si vizit?nd satele rom?ne?ti.

C?l?torie pl?cut?!

?

?

?

?

Maria Stoian

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine