Numarul Curent

Noiembrie 2018
L m M J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Congresul International de Turism Rural de la Alba Iulia

Cetatea medieval? din Alba-Iulia a fost gazda Congresului de Turism Rural organizat de c?tre Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Turismului-MDRT-; Asocia?ia Na?ional? de Turism Rural, Ecologic ?i Cultural - A.N.T.R.E.C. - ?n parteneriat cu EUROGITES - Federa?ia European? de Turism Rural - sub ?naltul patronaj al OMT- Organiza?ia Mondial? a Turismului - cu sprijinul Consiliului Jude?ean Alba ?i al Consiliului Municipiului Alba-Iulia av?nd ca tem?? Turismul Rural-un instrument pentru construirea identit??ii ?i o ?ans? pentru standardele de calitate?. Deschiderea somptuoas? a evenimentului, cu onorul g?rzii militare, cu salvele de tun trase ?n cinstea A.N.T.R.E.C. ?i a evenimentului, au creat cadrul unor discu?ii elevate propice unor schimburi de idei valoroase referitoare la dezvoltarea turismului rural, a agroturismului. Aceast? manifestare este a treia organizat? de c?tre A.N.T.R.E.C. astfel: ?n anul 1997 la Bra?ov o Conferin?? European? ?i ?n octombrie 2004 la Bran-Moieciu organizat? de Autoritatea Na?ional? pentru Turism sub egida OMT cu tema ?Turismul rural ?i Ecoturismul ?n Europa: poten?ial ?i perspective? Succesul acestor dou? evenimente ne-a determinat s? organiz?m un congres pentru a dezbate teme de interes ale turismului rural ?i agroturismului. La congres au participat personalit??i ale mediului academic rom?nesc ?i interna?ional; autorit??ile locale ?i regionale; reprezentan?i ai institu?iilor guvernamentale c?t ?i reprezentan?i ai mass-media ?i nu ?n ultimul r?nd proprietari de pensiuni, me?teri populari. Expozi?ia culinar? ?i de art? popular? a pensiunilor din jude?ele Alba, Bra?ov, Buz?u, Covasna, Neam?, Vrancea, Suceava au dat posibilitatea participan?ilor s? cunoasc? mai bine specificul tradi?iilor rom?ne?ti. Succesul acestui congres reiese ?i din faptul ca s-a propus organizarea unei noi edi?ii ?n anul 2012 ?n jude?ul Neam? dar ?i a adopt?rii unei declara?ii ?n care sunt prezentate inten?iile privind: pozi?ionarea turismului rural ca ramur? turistic? important? a turismului intern ?i interna?ional; continuarea at?t a cooper?rilor c?t ?i a parteneriatelor ?ntre turismul public ?i cel privat; dezvoltarea durabil? a turismului; elaborarea ?i implementarea de noi proiecte ?n domeniul turismului rural ?i cultural; organizarea de programe pentru preg?tirea personalului angajat ?n sectorul turistic, cooperarea cu OMT, EUROGITES, UE ?i alte institu?ii interna?ionale. Felicit?ri gazdelor din Alba-Iulia, din jude?ul Alba precum ?i ?ntregii echipe care a colaborat cu succes la reu?ita acestei manifest?ri:A.N.T.R.E.C. ROM?NIA, MDRT, OMT, EUROGITES.


Maria Stoian

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine