Numarul Curent

Noiembrie 2018
L m M J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Aniversare Vacante la Tara

Lansarea num?rului 85 al revistei ?Vacan?e la ?ar??, publica?ie a A.N.T.R.E.C. Rom?nia, se constituie ?i un prilej de s?rb?toare pentru realizatorii s?i. La 8 ani de c?nd aceasta a v?zut lumina tiparului, a reu?it s? bucure un num?r din ce ?n ce mai mare de cititori din Rom?nia ?i din str?in?tate, dornici de informa?ii. Pe l?ng? publica?ia tip?rit?, la care lucr?m cu pasiune al?turi de talenta?ii no?trii redactori, am f?cut demersuri spre captarea aten?iei voastre ?i cu ajutorului internetului: prin site-ul www.vacantelatara.ro www.vacantelatara.ro , scrisoare, siteul cu reportaje ?i prezent?ri TV www.vacantelatara.tvwww.vacantelatara.tv ?i mai nou, conturile noastre de facebook ?i twitter sunt periodic actualizate. Dorim s? le mul?umim tuturor celor care ne-au sus?inut ?i le recomand?m s? ne urm?reasc? ?n continuare. S-auzim numai de bine ?i nu uita?i, ?ntotdeauna v? vom oferi vacan?e cu farmec!

?

Maria Stoian

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine