Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Poveste de iarn? prin M?gura ?i Pe?tera, Bra?ov

?n c?utarea cr?ieselor

Decembrie? Fulgi mari, fulgi amintindu-ne de copil?rie, de vremurile c?nd dansul lor aducea acel z?mbet de copil pe chipurile noastre. ?i priveam minute-n ?ir prin geamul dantelat cu flori de ghea?? ?i fiecare fulg de-argint ??i spunea prin lina plutire povestea sa efemer?. Apoi c?deau??i se topeau. A?a-s fulgii? timizi ?i fermec?tor de efemeri.

?nsa, chiar ?i ast?zi, iarna nostalgiilor noastre mai poate fi ca ?i-atunci c?nd noi, copiii, porneam spre bunici, la ?ar?, acolo unde tradi?iile ?mbr?cau ?n haine de s?rb?toare ?ntregul decembrie. A?adar, iat?-ne ?i pe noi, porni?i ?n c?utarea iernii copil?riei noastre, ?n c?utarea pove?tii de iarn?, ?ntr-un ?inut autentic, unde cr?iesele z?pezii se-ascund dupa c?pi?ele acoperite de alb.

?

Meleagul nostru hibernal era situat la poale de munte b?tr?n cu creasta-i ve?nic nins?. Piatra Craiului ?l cheam? pe-acest seme? cu fruntea-i c?runt?, trimi??nd c?tre noi rafale de fiori ?n?ep?tori. Probabil a?a str?nut? el?

C?l?toria noastr? ?ncepea din dreptul Cabanei Gura R?ului, situat? la ie?irea din pitorescul ora? Z?rne?ti. Era timpul s? l?s?m ?n urma noastr? orice g?nd cu detalii tomnatice ?i urbane ?i s? pornim spre lumea satelor de munte, acolo unde ?n decembrie ninge cu tradi?ii. Pa?ii no?tri vor colinda pe uli?ele satelor M?gura ?i Pe?tera, aceste dou? izvoare de ?radi?ie rom?neasc?, acolo unde vrednicii acestor locuri se preg?tesc de ?nc? o nou? iarn?. Aici, iernile sunt altfel. Pe c?t de frumos este pentru noi, din punct de vedere peisagistic, pe-at?t de greu este pentru muntenii br?neni. ?ns? ei sunt oameni vrednici, truditori, care ?i-au ?nceput preg?tirile ?i proviziile inc? din toamn?. A?a-s oamenii de la munte. Dar chiar ?i-a?a, ?n dese r?nduri, viforul iernatic ?i ?ncearc??

La 30 de minute de la plecarea noastr? din fa?a Cabanei Gura R?ului, ajungem ?n dreptul F?nt?nii lui Botorog. Aceasta, reprezint? un bine cunoscut reper pentru bravii montaniarzi care pornesc din acest loc spre crestele Pietrei Craiului. F?nt?na lui Botorog a fost construit? ?n anul 1965 de c?tre Paraschiv Botorog ?n amintirea fiicei sale, Lenu?a.

L?s?m ?n urma noastr? acest punct ?i pornim spre st?nga, trec?nd peste un vechi pod de piatr?. De-aici, serpentinele croindu-?i calea prin scr??netul p?durii ?nghe?ate, ne vor purta timp de 45 de minute p?n? ?n Satul agroturistic M?gura. Minutele parc? tremur? ?i ele de ger. Copacii trosnesc r?nd pe r?nd la fiecare rafal? a viscolului care-i ?mbrac? ?i mai mult ?ntr-un alb ce pare ve?nic. Fulgii sunt mari ?i cad necontenit. Mai mult dec?t at??, cu fiecare fulg care ne s?geteaz? privirea ?nghe?at?, ?n?elegem adev?rata asprime a iernii. A?a e iarna prin satele de munte. ?ns?, prin p?durea ce pare ?mbr?cat?-n fri?c?, nici urm? de cr?iese. Or fi duse ?n sat? cu sania.

Satul M?gura ne prime?te ?ntr-o atmosfer? misterioas?, atmosfer? ?nce?o?at? prin care fulgii ??i continu? dansul ne?ntrerupt. Peste M?gura iarna a tras imaculata sa plapum?, plapum? ce acoper? fiecare detaliu purt?ndu-?i aspectul s?u rural. Norii, ca ?i fulgii, se alearg? cu repeziciune. Sunt at?t de jo?i, ?nc?t parc?-i putem atinge. Am vrea chiar s?-i d?m ?ntr-o parte, poate reu?im s? vedem vreo cr?ias?. Poate s-or fi ascuns prin gospod?riile de lemn, pe care abia abia le z?rim dincolo de norii lui decembrie. Cur?ile s?tenilor ?i ele sunt ?nv?luite de albul infinit. E ca ?i cum am fi c?l?tori printr-un de?ert alb, un de?ert rural br?zdat de uli?ele care ne vor purta mai departe, dincolo de v?i ?i de dealuri ninse, tocmai p?n?-n? satul Pe?tera. Pe drum este lini?te. Nici un om, nici un suflet? A?a-s uli?ele iarna c?nd viscolul iese la plimbare. Totu?i, parc? am fi dorit ca iarna s?-?i potoleasc? asprimea ?i s? vedem cum copila?ii m?gurenilor, ?mbrac? aceste uli?e ?n veselie. C?ci iarna aduce ?i bucurii ?i bulg?ri moi de nea ?i colinde?

Oric?t? z?pad? ar c?dea, tradi?iile nu se vor pierde niciodata sub troienele timpurilor reci.

Nici n-am sim?it c?nd s-au scurs cele 60 de minute, timp ?n care am ajuns din M?gura ?n satul vecin, Pe?tera. A?a cum era de-a?teptat, ?i satul Pe?tera se ?nvelise cu aceea?i plapum? iernatic?. ?i-aici, ca ?i ?n M?gura, lini?tea domnea pe uli?ele ce p?reau s? ne poarte prin albul neant. Pe s?teni ?i g?seam prin case, preg?tind cu trud? tradi?ionalele bun?t??i pentru S?rb?torile ce aveau s? vin?. Din c?nd ?n c?nd, ace?tia se mai opreau din treab? ?i priveau prin ferestrele ?nghe?ate, doar, doar iarna s-o ?mbuna ?i-?i va sulfa criv??ul spre alte meleaguri.

Pa?ii no?tri urmeaz? calea uli?elor ce par de bezea, p?n? c?nd ajungem ?n dreptul noii M?n?stiri din Pe?tera. Aceasta se ?nal?? impunatoare pe unul din dealurile satului, aduc?nd c?ldura credin?ei ?n recea iarn? de decembrie.

Iat?-ne a?adar ?n Pe?tera, ducandu-ne la bun sf?r?it drume?ia noastr? de iarn?, o drume?ie asemenea unei pove?ti de decembrie, o poveste tradi?ional? rom?neasc?,? o poveste spus? la sate? pe care noi am citit-o cu sufletul, ?n?eleg?nd fiecare fulg ce c?dea, fiecare fum ie?ind din co?urile caselor s?tenilor, fiecare detaliu rural, care de?i nins?fermec?.? Ne era dor de-o iarn? la ?ar?, o iarn? ?n inima naturii, departe de orice g?nd de urbanizare. Ne era dor de-o iarn? ?mpodobit? cu tradi?ii zonale, ne era at?t de dor de troiene mari de z?pad?, de fulgi ce se topeau pe chipuri ?i chiar ?i-a?a, prin simplitatea lor aduceau acel zambet pe chipurile noastre de copii ?mbujora?i; La fel ca ?i-atunci??n zilele copil?riei noastre. Iar cr?iesele?cr?iesele le-am descoperit prin ochii min?ii, c?ci ele nu se v?d?ele se simt; La fel cum am sim?it ?i povestea vechilor sate br?nene, ninse de-at?tea ?i-at?tea ierni de zile?

Decembrie. Fulgi mari?fulgi amintindu-ne de copilarie?

Text& Foto : Cristian-Alexandru CATAN?

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine