Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Toamna ?n Masivul Piatra Mare. Jurnal de c?l?torie

Masivul Piatra Mare face parte din lan?ul Carpa?ilor de Curbur?,? fiind delimitat la nord de Depresiunea Bra?ovului, la vest ?i est de v?ile Timi?ului ?i G?rcinului iar la sud d? senza?ia c? se sprijin? pe culmile joase ale mun?ilor Susai, G?rbova ?i Cl?bucet, denumi?i generic, Mun?ii Predealului. Suprafa?a total? pe care o ocup? acest masiv este de 80 kmp.

Privind spre ?n?l?imile Pietrei Mari putem observa dispunerea crestei principale pe directia nord-est / sud-vest, form?nd parc? un zid de piatr? ?n jurul despresiunii B?rsei. Creasta principal?, str?punge albastrul cerului, ?n cel mai ?nalt punct al s?u - v?rful Piatra Mare av?nd ?n?l?imea de 1841 metri.

Traseul nostru spre Cascada Tamina porne?te chiar din punctul ?n care drumul forestier se angajeaz? ?n urcu? u?or de-a lungul podului peste r?ul Timi?. Practic, venind dinspre Bucure?ti sau Valea Prahovei alegem sa cotim spre dreapta la primul pod de la ie?irea din localitatea Timi?u de Sus. Ca reper vom avea o barier? ?i-un indicator turistic ( Cascada Tamina ? 1h, Varful Piatra Mare 2h ?, Cabana Piatra Mare ? 3h). Din acest punct, vom urm?ri marcajul turistic band? albastr?, care ne va conduce fie pe un drum lat ?i clar urc?nd ?n serpentine p?n? la Cascada Tamina, fie pe o scurt?tur? ce taie aceste serpentine, piepti?, prin inima p?durii. Noi alegem aceast? a doua variant? dornici de a p?trunde ?n sufletul muntelui, pe c?rarile sale umbroase, fo?nind pove?ti ?de toamn?. Timpul de mers p?n? la Cascada Tamina este de aproximativ 1 or?. Drumul ales este genul de traseu pentru care s? optezi ?n special ?n lunile de toamn?, c?nd p?durea ??i ?mbrac? haina ei cea mai colorat?. Astfel, ?n urcare, vom fi purta?i de culori pastelate, asemeni toamnelor lui Alecsandri, apoi? de culorii vii, de razele soarelui care timide ??i fac loc prin desi?ul p?durii. Din loc ?n loc pa?ii no?tri se opresc, ?nt?lnind adev?rate puncte belvedere, locuri ?n care z?rile ni se deschid iar mare?ia Bucegilor ni se ?nf??i?eaz? acolo, departe ?n? alte z?ri. Se pare ca nu suntem singuri pe aceste c?r?ri, pe tot drumul ?nt?lnind familii al?turi de copii, semn c? ?nc? mai exist? acest spirit de educa?ie montan?, de ?n?elegere a naturii, a frumuse?ilor ei. ?i salut?m, le ur?m c?r?ri cu soare ?i ne continu?m drumul spre obiectivul nostru principal - Cascada Tamina. Din loc ?n loc, cu c?t urc?m mai mult ?n altitudine, pe marginea c?r?rii observ?m, asemeni unor stropi mov pres?ra?i cu mult? grij?, br?ndu?e de toamn?. Ele contrasteaz? foarte mult din punct de vedere cromatic cu nuan?a dominant? ruginie, de toamn?; Semn c? aici, unele frunze ??i zic prin fo?nete finale ?adio?, iar florile sunt semnele unor noi vie?i. Etape ?i etape?

Aten?i la toate aceste detalii care farmec? privirea oricui, nici nu ne d?m seama c?nd s-a scurs o or?. Iat?-ne, a?adar, dep??ind ultimele serpentine ale drumului lat ce urc? din Timi?, ?n punctul ?n care o s?geat? indicatoare ne ?ndrum? spre dreapta, printr-o coborare pronun?at?, pe l?ng? un bloc de st?nc? impun?tor. Brusc, peisajul se schimb?, aten?ia fiindu-ne atras? de formele st?ncilor ?n?irate printre b?tr?nii copaci. Cobor?rea noastr? se termin? ?n punctul ?n care firul de ap? vie sap? de at??ia ani, acest adev?rat canion al Mun?ilor Piatra Mare ( ?i nu este singurul de acest gen, mult mai cunoscut fiind, ?fratele? acestuia, Canionul 7 Sc?ri, pe care-l vom prezenta ?ntr-un num?r viitor).

A?adar?purta?i de susurul apelor s?p?ndu-?i destinul prin calcare facem cuno?tin?? cu ?irul de mici cascade ?nvolburate, alc?tuind Cascada Tamina. Mai departe,? condu?i de aten?ie ?i de necunoscut ne aventur?m ?n aceast? lume de piatr? ? Canionul Tamina. La fiecare pas pe care-l facem trebuie s? avem grij?, deoarece ?n unele por?iuni exist? riscul s? alunec?m, nefiind o potec?. Se urc? ?i se coboar? pe buc??i de st?nci, aceste silabe desprinse din munte, p?n? c?nd ajungem la scara metalic? ce marcheaz? ie?irea din canion.

Aventura noastr? prin aceast? lume de piatr? a canionului ?i a cascadei Tamina a durat doar 10 minute, 10 minute pline de adrenalin?, de s?lb?ticie ?i de susur. C?ci aici, ?n Piatra Mare toamna fo?ne?te, apele susur?, iar v?ntul rece de munte poart? pe aripile lui pove?tile mai departe?

MASIVUL PIATRA MARE ? Informa?ii utile

Acces :

-????????? DN 1 ?i calea ferat? Bucure?ti-Bra?ov

-????????? DN 1A - Str?bate ora?ul S?cele ?i se ?ndreapt? spre V?lenii de Munte, prin pasul Bratocea


C?i de acces: Municipiul Bra?ov, municipiul S?cele, ora?ul Predeal, sta?iunea Timi?u de Sus, sta?iunea Timi?u de Jos.

?

Faun?: Cerbi carpatini, ur?i bruni, jderi, vulpi, lupi, mistre?i, iepuri, coco?ul de munte, g?inu?a de alun.

?

Flor?: P?duri de fag ?i conifere: Peste 90% din suprafa?a masivului ocup? zona p?durilor.

Specii de flori: viorele, brebenei, floarea pa?telui, crucea voinicului, ciubo?ica cucului.

Plante ocrotite de lege: smirdarul, floarea de col?, iedera alb?, tulichia mic?,??? ghintura galben?.

Cabane in Masivul Piatra Mare:

Cabana Complex Turistic Camping D?rste

Cabana Tamina

Cabana Piatra Mare

Cabana Complex Hotelier Susai

Cabana "Sava" Bunloc

?

Text & Foto: Cristian-Alexandru CATAN?

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine