Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Voiaj ?n Delta Dun?rii

Am asistat la recenta lansare oficial? a revistei-catalog ?FORCE TOURISM ? business & tourism magazine? ? edi?ia jude?ului Tulcea, publica?ie bilingv? (rom?n?-englez?), editat? de Asocia?ia FORCE TOURISM, ?n parteneriat cu Consiliul Jude?ean Tulcea. ?i m? consider un om norocos, deoarece, cu ocazia lans?rii, am fost invitat la un infotur - organizat ?mpreun? cu InfoTravelRom?nia - care a avut menirea de a prezenta aceast? zon? a ??rii din punct de vedere turistic, istoric ?i cultural.

?

Beneficiind at?t de sus?inerea autorit??ilor centrale (prin Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Turismului - reprezentat de directorul Direc?iei de Comunicare, dr. Loredana Tifiniuc - ?i Ministerul Afacerilor Externe, reprezentat de Dorin-Mihai Palaghiciuc, Prim Secretar ?n Departamentul UE ? Strategia UE pentru Regiunea Dun?rii), c?t ?i de cea a autorit??ilor locale de la toate nivelurile (de la pre?edintele Consiliului Jude?ean Tulcea, Victor Tarhon ?i p?n? la primarul din Sulina, Aurel Dumitru sau directorul general al Administra?iei Zonei Libere Sulina, Marius Mitrea), dar ?i de sprijinul direct al proprietarilor de unit??i turistice de agrement din zon?, infoturul s-a dovedit a fi o vizit? relaxant?, ?n care am descoperit Raiul pe P?m?nt !

Am avut parte, astfel, de trei zile de vis, ?n lumea mirific? a Deltei Dun?rii.

Cu toate c? autorita?ile locale ne-au subliniat c? jude?ul Tulcea nu ?nseamn? doar Delta, o vizit? ?n regiune ??i r?m?ne ?n memorie ?i ?n suflet ? ?n primul r?nd ? datorit? acestui loc binecuv?ntat de Dumnezeu, numit Delta Dun?rii, una dintre destina?iile exotice ale Europei ?i unde regulile existen?ei sunt stabilite de ?mama natur?? !

Rezerva?ia Biosferei Delta Dun?rii este o zon? emblematic? pentru Rom?nia. Dac? spui ?Turnul Eiffel?, spui Fran?a ; dac? spui ?Big Ben?, spui Anglia ; dac? spui ?Turnul din Pisa?, spui Italia. Ei, bine, m-ar bucura s? constat c? propunerea pe care am f?cut-o la conferin?a de lansare a revistei-catalog dedicat? jude?ului Tulcea ? ca Delta Dun?rii s? devin? brand de ?ar? ? s? fie preluat? de autorit??ile de la Bucure?ti ?i s? promov?m Rom?nia prin promovarea acestei zone unice. Sunt sigur ca, dac? ar fi valorificat ?ntregul poten?ial turistic al Deltei, ne-am dubla num?rul de turi?ti la nivel na?ional !

De altfel, directorul general FORCE TOURISM, Beatrice Chiriac, ne-a declarat c? edi?ia ? Tulcea ? a revistei-catalog a fost o adev?rat? provocare ?i datorit? Deltei Dun?rii.

?Leac? pentru stres

?n Delta Dun?rii, unde localnicii tr?iesc ?ntr-o armonie des?v?r?it? cu natura, omul de la ora? g?se?te locul ideal pentru a fugi ? fie ?i vremelnic - de aglomera?ia, stresul ?i zgomotul marilor metropole.

Fo?netul melodic de frunze, unduirea scurt? a apei, tremurul abia perceptibil al aerului ? acestea sunt reperele principale ale Deltei. Adic?, ?vegeta?ie ? pe?ti ? p?s?ri?, ?ntr-un triunghi armonic, precum litera greceasc? ?delta? !

?i o recomandare: a?a cum cei care merg pe litoralul M?rii Negre sunt sf?tui?i s? nu rateze r?s?ritul de soare, eu le propun celor care vin ?n Delt? s? priveasc? apusul. Este un adev?rat spectacol coloristic...

Delta for ever !

Cine ajunge o dat? pe meleagurile Deltei, ??i dore?te s? mai vin?, mereu ?i mereu ! Este, dac? vre?i, aidoma chem?rii magnetice a sirenelor. Iar excursia ?n Delta Dun?rii nu este numai o c?l?torie ?n spa?iu, ci ?i ?n timp ! Natura parc? a ??nghe?at? ?i-?i p?streaz? farmecul de secole, iar localnicii au acela?i ?ceas interior?, acelea?i ?ndeletniciri ?i acelela?i obiceiuri, p?strate de genera?ii. Inclusiv buc?t?ria tradi?ional? !

Delta Dun?rii este locul ?n care ? oric?t ai fi de priceput, ca buc?tar ? tot g?se?ti o modalitate necunoscut? de a prepara pe?tele. Pe?tele - pe care-l g?se?ti la cap?tul undi?ei !

Cazare pentru to?i

Mirifica Delt? a Dun?rii, cu ?ntinderea sa de ape, altern?nd cu uscatul, ofer? condi?ii ideale pentru petrecerea vacan?elor. ?n periplul nostru, am descoperit pensiuni turistice sau hoteluri pentru toate gusturile, dar ?i pentru toate buzunarele. ?i nu trebuie s? fii neap?rat pescar, ca s?-?i plac? aici. ?n Delt? pot veni at?t amatorii de senza?ii tari, c?t ?i cei ce caut? lini?te ?i relaxare ; at?t cei obi?nuiti cu hotelurile de lux din Occident, c?t ?i cei ce adun? cu greu banii necesari unui concediu decent ; at?t pensionarii, c?t ?i copiii. Trebuie doar s? dori?i acest lucru ?i s? v? informa?i. Merit??

Daniel Negu?

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine