Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


S?li?te - Loc de tradi?ie ?i cultur?

Dac? auzi cuvintele M?rginimea Sibiului, g?ndul ??i fuge imediat c?tre tradi?ii vechi de c?nd lumea ?i oameni primitori. ?i g?ndurile tale sunt c?t se poate de aproape de adev?r, c?ci satele ?i comunele ce se ?ntind pe dealurile de l?ng? Sibiu ?i-au p?strat obiceiurile nealterate, locuitorii lor tr?ind dup? acelea?i cutume care le-au condus via?a de c?nd s-au a?ezat pe acele meleaguri.

Ora?ul S?li?te este locul unde s?rb?torile se ?in a?a cum le ?ineau str?mo?ii, unde fiecare detaliu este luat ?n seam? ?i unde toat? lumea particip?. ?i nu doar lumea din ora?, ci din ?ntreaga Depresiune a S?li?tei ?n care este a?ezat. De altfel modul tradi?ional de construirea a caselor, de a?ezare a acestora, str?zile pavate cu dale, aduc cu greu a ora? a?a cum ?l percepem noi. S?li?te seam?n? mult mai mult cu micile ora?e nem?e?ti. Lini?tea ?i via?a domoal? a acestora se reg?se?te ?i aici, a?a c? cei care caut? muzica dat? la maxim ?i g?l?gie vor trebui s? le g?seasc? ?n alt? parte.

Iubitorii de lini?te vor putea petrece ?n S?li?te zile tihnite, ?ntr-un peisaj unic, cu aer curat ?i cu numeroase mici obiective turistice de vizitat. De exemplu, din zon? provin foarte mul?i academicieni, iar casele ?n care ace?tia au locuit au devenit case memoriale. E drept c? acestea nu au fost cedate statului pentru a fi amenajate, ele fiind ?n prezent case locuite, ?ns? c?te o plac? memorial? marcheaz? istoria respectivei a?ez?ri. Astfel aici apar men?iona?i Ioan Lupa? ?i O. Ghibu.

O surpriz? pl?cut? am avut-o la Casa Memorial? D. D. Ro?ca, care p?streaz? ?nc? 2 ?nc?peri a?a cum erau pe vremea c?nd tr?ia academicianul. ?i asta pentru c? nepoata lui se ?ntorcea din Sibiu iar familia care locuise p?n? atunci ?n acea cas? tocmai se muta ?n alta nou?. Ajuns? ?n S?li?te exact ?n momentul c?nd locuin?a era ?n preg?tire pentru noul ocupant, am reu?it s? fac c?teva fotografii ?i s? aflu c?te o mic? poveste despre fiecare din obiectele pe care academicianului le folosise ?n timpul vie?ii. Dac? locuin?a va fi amenajat? ?i deschis? ca muzeu este un lucru care va fi stabilit ?n timp, dar acum, chiar ?i de la exterior, este una din cele mai frumoase case din localitate.

Aceste case memoriale fac parte din Complexul Muzeal din M?rginimea S?li?tei, care include ?i Muzeul Parohial, ce con?ine c?r?i ?i documente referitoare la istoria protopopiatului precum ?i miniaturi ale lui Picu P?tru?, dar ?i muzeele Culturii S?li?tene sau cel de Etnografie ?Maria Costachescu?, aflat ?n satul Gale?. Acesta cuprinde o expozi?ie de etnografie ?i art? popular? ?i un sector ?n aer liber.

Unul din cele mai cunoscute muzee este de asemenea localizat ?n unul din satele apar?in?nd de ora?ul S?li?te, ?i anume ?n Sibiel. Muzeul de icoane pe sticl? ?Zosim Oancea? a fost realizat de Preotul Zosim Oancea ?n anul 1971 ?i cuprinde ?n prezent peste 700 de exponate precum icoane, obiecte de uz casnic c?r?i ?i tip?rituri vechi, precum Noul testament de la Bolgrad (1648).

Revenind ?n zona ora?ului S?li?te, unul din cele mai impresionante obiective este Schitul Foltea. Construit ?n 1923 ?n memoria osta?ilor mor?i ?n Primul R?zboi Mondial, schitul este ascuns ?n p?durile ce ?nconjoar? ora?ul. Cei 3 km c?t sunt p?n? la frumoas? bisericu?? de piatr? sunt parcur?i print-o p?dure de foioase, care, ?n diminea?a ?n care ajunsesem eu, era ?nv?luit? ?ntr-o cea?? fin?. Aceast? nu a f?cut dec?t s? sporeasc? frumuse?ea drumului ?i a poieni?ei care g?zduia complexul monahal.

O alb? biseric? din S?li?te atrage prin forma inedit?, fiind declarat monument istoric. Este vorba de Biserica Ortodox? ?Na?terea Sf. Ioan Botez?torul?. Este ctitorit? de familia C?ndea, ?n anul 1742, ?ns? aceasta a ridicat doar nava ?i absida loca?ului. Turnul, dispropor?ionat fa?? de restul bisericii, de unde ?i forma inedit? a acesteia, a fost ridicat ?n 1816. Timpul ?i-a spus cuv?ntul asuprea picturii, cea interioar?, dat?nd din 1787-1790, a fost acoperit? cu un strat de var, iar cea exterioar? p?str?ndu-se mai bine. Acesta poate fi v?zut? ?n ni?ele duble ?i sub corni??.

Un obiectiv turistic mai pu?in obi?nuit, dar care atrage mult? lume, at?t rom?ni c?t ?i str?ini, este fosta Vil? a lui Nicu Ceau?escu. Complexul de cl?diri, preluat de autorit??ile locale, a fost reintrodus ?n circuitul turistic, astfel, cei care vor pot s? ??i petreac? vacan?a acolo unde odat? ?i-o petrecea fostul prin-secretar al jude?ului Sibiu. Complexul de agrement a lui Nicu Ceau?escu, care cuprinde ?i fosta caban? de v?n?toare, include vila cu 6 locuri de cazare, sal? de mese, ?trand, teren de fotbal ?i de tenis ?i livada de meri. Aceast? livad? este ?i cea care a dat numele de ?la marmelad?? a zonei, deoarece se dorea construirea unei fabrici de dulce?uri, proiect care ?ns? nu a fost materializat. ?n anii 80 complexul devine loc pentru petrecerile ?inute de Nicu ?i apropia?ii lui.

Text ?i foto: Marcella Dr?gan

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine