Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Palatul Br?ncovenesc de la Mogo?oaia

Vine o vreme c?nd fiecare dore?te s? r?sfoiasc? fil? cu fil?, pove?ti ale trecutului. Ast?zi, pa?ii no?tri p?trund ?ntr-o lume a amintirilor, a vremurilor cu parfum aristocrat ?n care timpul e de vi?? nobil?. A?adar, condu?i de fiorii amintirilor, privim cum por?ile impun?torului Palat Br?ncovenesc de la Mogo?oaia, ni se deschid.

Situat la aproximativ 14 km de Bucure?ti, ?n cadrul comunei Mogo?oaia, Palatul Br?ncovenesc este alegerea ideal? pentru a ?mbina relaxarea ?ntr-un cadru natural verde ?i r?coros pe malul lacului Mogo?oaia, cu posibilitatea vizit?rii domeniului br?ncovenesc. Astfel, p??im pe un meleag mirific, unde istoria este cea mai bun? prieten? a naturii, iar geometria formelor arhitecturale ?ntrege?te perfect acest tablou unic.

?

R?sfoind ?nceputurile pove?tii Palatului din Mogo?oaia legenda spune c? denumirea acestuia provine de la v?duva boierului Mogo? cel care de?inea ?n proprietate aceste p?m?nturi. Povestea merge mai departe astfel c? ?ntre anii 1698 ? 1702 sub domnia ?mparatului Constantin Br?ncoveanu se va construi palatul care ast?zi farmec? privirile fiec?ruia dintre noi. Dup? 4 ani de trud? ?i munc? asidu?, finalizarea construc?iei a fost f?cut? la data de 20 septembrie 1702. Astfel, aceast? zi a avut ?i o alt? semnifica?ie pentru Br?ncoveanu, Palatul Mogo?oaia reprezent?nd darul ?mparatului pentru fiul s?u ?tefan, un dar, care ast?zi?este al nostru, al tuturor.

Privit din perspective arhitecturale Palatul Br?ncovenesc ??i poart? haine rom?ne?ti renascentiste (br?ncovene?ti), cu influen?e apar?in?nd stilurilor vene?iene ?i otomane, tipice acelor vremuri glorioase. C?r?mizile portocalii domin? corpurile cl?dirilor din curtea interioar? a palatului, oferind o not? aparte de culoare ?i impozan??. Desigur, nu puteau lipsi nici influen?ele specifice acelor timpuri, astfel c? de-alungul pere?ilor exteriori ai cl?dirilor putem distinge decora?iuni sculptate ?n piatr?, ?reprezent?nd? o manifestare a influen?elor orientale.

?ns?, ca-n orice poveste, perioadele ?ntunecate au pus la grea ?ncercare rezisten?a Palatului Br?ncovenesc. Acesta, dup? moartea ?mp?ratului Constantin Br?ncoveanu a fost pr?dat ?i devastat ?n repetate r?nduri. ?ncep?nd cu secolul? al-XIX-lea ?ntregul domeniu a fost cump?rat de familia boierilor Bibescu, descenden?i ai Br?ncovenilor. ?n acele vremuri soarele a r?sarit din nou pentru Palatul Br?ncovenesc de la Mogo?oaia. Astfel, cea mai ?nfloritoare perioad? a fost reprezentat? de momentul ?n care Prin?ul George Valentin Bibescu a d?ruit palatul so?iei sale, Martha Bibescu, o apreciat? poet? ?i scriitoare a acelor vremuri. ?Istoria ne spune c? poeta a fost nevoit? s?-?i v?nd? ?ntreaga colec?ie de opere literare pentru a investi to?i banii ob?inu?i ?n reamenajarea ?i redecorarea Palatului Br?ncovenesc. Aceasta, ajutat? de arhitectul ?ef al Vene?iei ? Domenico Rupolo ? a transformat ?mprejurimile palatului ?ntr-un rai peisagistic ?i cultural, devenind locul preferat ?n care se desf??urau ?nt?lnirile pentru cercurile culturale ale Marthei Bibescu. ?ncep?nd cu data de 6 aprilie 1945, Palatul Mogo?oaia a fost clasat drept monument de ?nsemn?tate istoric?, stabilindu-se ?i zona sa de protec?ie.

Ast?zi, pa?ind printre f?r?mele istoriei acestor locuri ?i privind cu aten?ie ?mprejurimile, ?n?elegem fiecare etap?, fiecare fil?, fiecare r?nd din povestea Palatului Br?ncovenesc.

Aleea de umbr? pe sub copacii seculari ne conduce spre impun?torul Turn al Por?ii Palatului din Mogo?oaia. In st?nga acestuia, p?n? s? intr?m ?n palat, ne putem ?nchina ?n fa?a Bisericii ce poart? hramul Sf?ntului Mare Mucenic Gheorghe. L?ca?ul de ?nchin?ciune a fost ?n?l?at ?n anul 1688. ?n interiorul acestuia putem admira tabloul ?n care sunt reprezenta?i membrii familiei Br?ncoveanu. Deasemenea, aici este ?nhumat ?mparatul Valentin Bibescu, so?ul Marthei Bibescu.

Deschiz?nd por?ile impun?torului turn, p?trundem ?n nobila lume br?ncoveneasc?. ?n fa?a noastr? ni se ?nf??i?eaz? ?ntregul palat ? esen?a construc?iei br?ncovene?ti. Ast?zi, acest corp reprezint? Muzeul de Art? Br?ncoveneasc? ?n care putem admira o important? colec?ie de piese de art?. La etaj putem vizita saloanele oficiale ale familiei br?ncovene?ti.

Ajung?nd ?n curtea interioar?, ?n partea dreapt? putem distinge Cuhnia, reprezent?nd fosta buc?t?rie domneasc?, iar in partea stanga, observ?m o frumoas? construc?ie arhitectural? ?n interiorul c?reia au loc conferin?e ?i se pot g?zdui oaspe?ii domeniului br?ncovenesc.

P??im cu aten?ie pe aleile din fa?a Palatului Br?ncovenesc, privind cu ochii mari ?i plini de emo?ie fiecare detaliu, practic, fiecare c?r?mid?, fiecare decora?iune, fiecare statuie, spun?ndu-?i o alt? poveste plin? de greut??i dar ?i de farmec. Pentru o clip? ne oprim la umbra b?tr?nilor copaci. In fa?a noastr? se ive?te Cavoul familiei Bibescu, un loc care impune respect, lini?te ?i admira?ie.

Frumuse?ea locurilor ne-a condus pe malul lacului Mogo?oaia, locul ?n care Martha Bibescu a creat un adev?rat labirint verde, pres?rat pe-alocuri cu rozul ?i ro?ul trandafirilor care ?nmiresmeaz? ?mprejurimile. Mergem mai departe spre t?r?mul care ne cheam? prin umbra sa r?coroas?. O micu?? p?dure ?nconjurat? de un verde parc? infinit este locul ideal unde vizitatorii se pot relaxa. ?ntreaga zon? este amenajat? cu b?nci de lemn, cu locuri de picnic, practic o adev?rat? invita?ie la relaxare ?n lini?tea naturii.

A?adar, ajung?nd aici, c?latorule, vei ?n?elege istoria acestor locuri, vei admira arhitectura cl?dirilor ce se vor ?n?l?a seme?e pentru r?sf??ul privirii tale, iar natura? natura ??i va face ?ederea mai pl?cut?, ?n timp ce v?ntul bate, r?sfoind filele pove?tilor br?ncovene?ti.

?

Palatul Br?ncovenesc de la Mogo?oaia

Orar: 1 mai - 1 noiembrie: 10:00 - 18:00; LUNI INCHIS.

1 noiembrie - 1 mai: 9:00 - 17:00; LUNI INCHIS.

Taxa de vizitare muzeu: 5 Lei.

Parcare: 4 Lei.

Judetul: Ilfov

Localitate: Mogo?oaia

Acces: DN7

Adresa: str. Valea Parcului, nr. 1

Telefon: +4021 350 66 20, +4021 350 66 21

Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

?

Text & Fotografii : Catana Cristian-Alexandru

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine