Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Lacul Bolboci - Marea din mun?ii Bucegi

Iat?-ne la cota de 1438 m, pe malul barajului situat la cea mai mare altitudine din ?ar?. Suntem ?n inima Bucegilor ?n locul ?n care utilitatea antropiz?rii a ?mbra?i?at cadrul natural feeric, form?nd acest colos de piatr? care re?ine la pieptul sau de st?nca, albastra mare a mun?ilor Bucegi, lacul Bolboci.

?n dreapta, ori ?n st?nga noastr? suntem ?nconjura?i de p?duri de conifere care fream?t? la fiecare adiere a v?ntului. Dincolo de-aceast? lume a ve?nicilor verzi, se z?resc m?ndriile Bucegilor, crestele de peste 2000 m care parc? ?nchid aceast? lume a nuan?elor ?ntre pere?ii lor de piatr?. Toate aceste detalii farmec? privirile c?l?torului care ??i va odihni pa?ii pe malul lacului Bolboci. Odat? ajuns pe-aceste meleaguri lacustre, turistul va fi impresionat de impozan?a acestei amenaj?ri hidrotehnice, av?nd o ?n?l?ime de aproximativ 55 m ?i-o acumulare de 18 milioane mc, ce pot asigura ?n bune condi?ii alimentarea cu ap? a Municipiului T?rgovi?te. Barajul lacului Bolboci, re?ine apele Ialomi?ei, fiind situat ?n amonte de Cheile Z?noagei, o important? atrac?ie turistic?, mai mult dec?t at?t, aceste chei fiind considerate monument natural geomorfologic. Deasemenea, cel ce va ajunge aici trebuie s? ?tie c? se afl? ?n perimetrul Parcului Natural Bucegi, pe teritoriul Jude?ului D?mbovi?a. A?adar, acest col? de natur? trebuie admirat ?i cel mai important, respectat, pentru ca viitoarele genera?ii s? se poat? bucura de tot ce ne bucur?m ?i noi ast?zi. La urma urmei, aceasta este esen?a turismului durabil, respect?nd normele dezvolt?rii durabile.

?

Lacul Bolboci reprezint? un important nod turistic din care pot porni at?t trasee montane marcate, cat ?i auto, spre atrac?iile principale ale mun?ilor Bucegi, dintre care amintim: Lacul Scropoasa (traseu montan marcat), zona Pe?tera-Padina, cu posibilitatea vizit?rii Schitului ?i Pe?terii Ialomicioarei (traseu auto/traseu montan marcat), Cabana Babele( traseu montan marcat), Cabana Miori?a ? Cota 2000 (traseu montan marcat) etc.

?n ultimii ani, un loc misterios atrage tot mai mul?i c?l?tori veni?i s? descopere secretul zonei cunoscut? sub denumirea de ?7 Izvoare?. S?p?nd ad?nc ?n istoria ?i legendele dacice, descoperim acest loc ca fiind considerat Izvorul sf?nt al dacilor, ascuns ?n lumea p?durilor umbroase, pe traseul montan ce leag? cele dou? t?r?muri lacustre, Bolboci ? Scropoasa. Cercet?rile ?tiin?ifice ?ncepute dup? anii 90 au f?cut ca acest loc s? devin? ?i mai captivant, fiind ?v?nat? de c?ut?torii de mistere. Rezultatele cercet?torilor au fost pur ?i simplu uimitoare. Astfel, izvorul av?nd un debit de 100 litri/secund?, nu a secat niciodat?, iar zona 7 Izvoare a fost atestat? ca fiind sursa celei mai pure ape din ?ntreaga Europ?.

Obosi?i de-at?tea drume?ii ?i ?mb?ta?i de-at?ta frumuse?e, zona lacului Bolboci, vine ?n ?nt?mpinarea dorin?elor de relaxare a fiec?ruia. Astfel, ?n func?ie de preferin?e, turi?tii pot opta pentru cazare la Cabana Bolboci, sau pentru campare, pe malul lacului ori ?n poiana din apropierea cabanei.

Cabana Bolboci este situat? la ?n?l?imea de 1460 m, fiind construit? ?ntre anii 1926 ? 1928, ?n timpul exploat?rilor p?durilor de brazi din Valea Ialomi?ei. Cabanierii sunt statornici de mai bine de 30 de ani ?n aceste locuri. ?ncep?nd din toamna anului 1978, Dl. Nache Doru a devenit cabanier, c??tig?nd prin d?ruire, respect ?i vrednicie numele de ?Paznicul Mun?ilor?. De-atunci ?i p?n? ast?zi, rezultatele muncii sale se v?d, f?c?nd din Cabana Bolboci, o adev?rat? c?su?? de poveste, pe malul lacului ?n care soarele-?i cl?te?te fiecare nuan?? la apus.

Din prima clip?-n care vei ajunge aici, i?i vei dori s? revii pe-aceste meleaguri ?n care feeria culorilor este la ea acas?, unde vara, verdele Bolbociului cucere?te orice privire avid? de frumuse?e, iar iarna? iarna, suflarea de ghea?? transform? peisajul ?ntr-o mic? Siberie, ascuns? ?n inima mun?ilor Bucegi.

Acces Auto : - DN 71 / DJ 713 ( ?Drumul Babelor?) Sinaia ? Cabana Cuibul Dorului - ?aua Dichiu ( aprox. 22 km ) ? ? asfaltat + drum forestier.

- DN 71 / DJ 714 Moroieni ? Sanatoriul Moroieni - Lacul Bolboci ( aprox.25 km) ? drum forestier

Posibilit??i de cazare:

Cabana Bolboci. 60 de locuri de cazare ?n camere de 2-3-4 paturi. Cabana dispune de 2 corpuri, cabana veche ?i anexa nou?. Pre?urile sunt de 30 ? 40 Ron/pers. Pentru grupuri se pot oferi reduceri de pre?.

Restaurant de 70 locuri + Teras? exterioar? suspendat? de 50 locuri. Posibilit??i de parcare ?i campare ?n jurul cabanei. Majoritatea camerelor au vedere spre Lacul Bolboci.

Cabanieri : Familia Nache

Telefon : 0722.829.367 / 0723.682.940

Site: http://www.bolboci-cabana.ro/

Text, Fotografii : Catana Cristian-Alexandru

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine