Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Accent Travel & Events ? "La galop","Testeaz?-?i limitele","Gustul dulce al naturii"

?Mini-serialul? nostru cu ofertele turistice speciale ale Agen?iei ?Accent Travel & Events? a ajuns la final. ?n acest num?r al revistei noastre v? prezent?m ultimele trei propuneri.

La galop...

Cu un asemenea titlu, este clar c? ne referim la propunerea denumit? simplu ?LA ECHITA?IE?, care ofer? turi?tilor posibilitatea de a practica un sport elegant ? c?l?ria!

SIGHI?OARA

?

C?l?ria face parte dintre pu?inele sporturi pe care le po?i practica exclusiv din pl?cere ?i nu din nevoia de a face mi?care, de a fi ?n form?. ?n acest sport ?mbini exerci?iul fizic, cu dragostea de animale.

Turi?tii sunt caza?i ?n loca?ii de trei ?i patru margarete/stele, la pre?uri cuprinse ?ntre 231 ?i 430 de lei de persoan?, pentru sejurul de trei nop?i, cu mic-dejun inclus.

Op?ional, se poate ?nchiria echipamentul necesar pentru echita?ie, pentru 78 lei/ or?.

S?MB?TA DE SUS

Vesti?i ?n toat? Europa, caii lipi?ani adun? mul?i vizitatori pe... ?mo?ia? lor de la S?mb?ta! Turi?tii merg acolo s? vad? spectacole realizate de dresori profesioni?ti, dar ?i pentru cursuri de echita?ie sau pentru agrement.

Cazarea turi?tilor este asigurat? ?n loca?ii de trei stele/ margarete, la tarife cuprinse ?ntre 135 ?i 147 lei de persoan?, pentru trei nop?i de cazare, f?r? mic-dejun, ori 165 de lei, cu mic-dejun.

Cei care doresc, pot ?nchiria echipament de echita?ie contra 82 de lei pe or?.

R??NOV

Istoria omenirii s-a f?cut inclusiv din ?aua calului, iar calul a cucerit noi ?i noi teritorii. V? invit?m s? v? l?sa?i cople?i?i de delicate?ea acestor gra?ioase animale ?i s? le admira?i ?ntr-un spa?iu ?n care se manifest? ?n voie, f?r? ?ngr?direa atelajelor!

Turi?tiilor li se ofer? cazare ?n pensiuni de trei ?i patru margarete, la un pre? de 148 de lei de persoan?, pentru trei nop?i f?r? mic-dejun, ori la 270 de lei, cu mic-dejun inclus.

?n mod op?ional, se asigur? echipamentul de echitatie, la 80 lei/ or?.

?

Testeaz?-?i limitele!

Rafting-ul este un sport dur, pentru oameni dornici de aventur? ?i adrenalin?. ?n acest context, ?RAFTING? este ?i denumirea ofertei Agen?iei ?Accent Travel & Events?. Ve?i tr?i o senza?ia unic?, ?ntr-o barc? gonflabil?, pe r?uri cu ape repezi.

R?UL BISTRI?A

Sunte?i dornici de aventur?? Ave?i aceast? ocazie! ?n amintirea plut?ritului pe r?urile Bistri?a sau Dorna, se poate organiza o cobor?re cu o durat? ?ntre una ?i patru ore, parcurg?nd cel mai spectaculos sector al V?ii Bistri?ei, pe o distan?? de 10 - 20 km, cu plecare fie din Vatra Dornei, fie din satul Crucea.

Cazarea este prev?zur? ?n Vatra Dornei, ?n loca?ii de trei stele, la pre?uri pentru o persoan? de 178 lei pentru trei nop?i, f?r? mic-dejun, ori ?ntre 216 ?i 258 de lei, cu mic-dejun.

Turi?tii pot ?nchiria echipamentul de rafting ?i se asigur? traseul, pentru sume care ?ncep de la 40 euro/ persoan? (costume de neopren, c??ti de protec?ie, b?rci pneumatice de calitate).

DEFILEUL JIULUI

Unul dintre cele mai spectaculoase trasee de rafting din Rom?nia este cel din Defileul Jiului, datorita fluctua?iei de nivel, care este de circa 3 - 4 metri, ?ntre cota maxim?, la viitur? ?i cota minim?, din sezonul secetos. Schimb?rile bru?te de direc?ie, ruperile de nivel ?ntre un metru ?i trei metri, pere?ii impun?tori, v?rtejurile, valurile de 1 - 2 metri, fac ca acest traseu s? fie deosebit de atractiv. Pe timpul cobor?rii, ambarca?iunile pot fi urm?rite pe ?osea de o ma?in? ?i sprijinite, ?n cazul ?n care apar probleme pe traseu ?i se renun?? la cobor?rea cu ambarca?iunea.

Amatorii de adrenalin? ?i ac?iune sunt caza?i ?n ?icleni/ Tg. Jiu, ?n hoteluri de trei stele, la 133 lei f?r? mic-dejun, ori la tarife cuprinse ?ntre 255 ?i 352 lei, cu mic-dejun inclus. Pre?urile sunt valabile pentru o persoan?, pentru un sejur de trei nop?i.

Optional, se asigur? echipament ?i traseu rafting, de la 40 euro/ persoan? (costume de neopren, c??ti de protec?ie, b?rci pneumatice de calitate).

OLT

Rafting - v?slire pe apele ?nvolburate ale Oltului! Expedi?ia ?ncepe din comuna Tu?nadu Nou. Dup? un km, valea se str?mteaz? treptat ?i r?ul devine un adev?rat r?u de munte, iar turi?tii au parte de priveli?ti minunate, aventuri ?i pericole mici. Raftingul este un sport dinamic, iar fiecare participant este implicat activ ?n manevrarea ?i ?naintarea raft-ului, cu ajutorul padelelor. Nu este complicat, iar tot secretul este s? ascul?i ?i s? execu?i. Bine echipa?i ?i foarte curajo?i, aventurierii trebuie s? se men?in? pe pozi?ie!

Cazarea - ?n sejurul de trei nop?i - este asigurat? ?n Tu?nad, ?n loca?ii de trei stele/ margarete, la 165 lei de persoan?, f?r? mic-dejun, ori la tarife cuprinse ?ntre 240 ?i 285 de lei, cu mic-dejun.

Ca ?i la celelate oferte, doritorii pot avea echipament ?i traseu rafting pl?tind suplimentar sume ce ?ncep de la 40 euro/ persoan? (costume de neopren, c??ti de protec?ie, b?rci pneumatice de calitate).

?

Gustul dulce al naturii

Ultima ofert? din acest pachet se nume?te ?LA CULES DE FRUCTE? ?i chiar li se ofer? turi?tilor posibilitatea de a culege fructe!

BRAN-MOECIU

La Bran ve?i poposi ?n mijlocul naturii, unde v? ?nt?lni?i cu istoria ?i tradi?iile, dar ?i cu... viitorul. Dup? o zi relaxant? prin p?dure, la cules de fructe, lasa?i imagina?ia s? aprind? sc?nteia visurilor despre mituri ?i realitate, care compun legenda, unde Regina Maria a ?nv?luit ?ntreaga regiune ?n mister ?i a f?cut un Castel de basm.

?n perioada sejurului de trei nop?i, turi?tii vor fi caza?i ?n zon?, ?n pensiuni ?i vile de dou?, trei ?i patru margarete. Pre?urile ?ncep de la 120 de lei de persoan?, f?r? mic-dejun ?i ajung la 165 ? 178 de lei/ persoan?, cu mic dejun inclus.

La cerere, se poate asigura transport tradi?ional (cu c?ru?a), pentru ?nc? 20 lei de persoan? (tarif valabil pentru minim 5 persoane).

ARIE?ENI

Se spune c? exist? locuri ?n care ?tii c? vei reveni c?ndva, chiar din clipa ?n care le vezi pentru prima dat?, deoarece exist? ?n fiin?a noastr? o atrac?ie inexplicabil? c?tre frumosul creat de natur?. Un astfel de loc este Arie?eni, o lume pierdut? ?n inima Apusenilor, un adev?rat paradis montan, o destina?ie perfect? pentru turi?tii dornici de relaxare, indiferent de anotimp.

Cazarea este asigurat? ?n loca?ii de trei, patru ?i chiar cinci margarete/ stele, la pre?uri cuprinse ?ntre 153 ?i 240 de lei de persoan?, pentru sejurul de trei nop?i, cu mic-dejun inclus.

Turi?tii pot alege transportul tradi?ional (cu c?ru?a), la un tarif de 20 lei/ persoan? (valabil pentru minim 5 persoane).

SUCEVI?A

Sucevi?a, o asezare rural? ?ncadrat? ?n peisajul pitoresc al Obcinei Mari, este p?str?toare de tradi?ii ?i are un ?nsemnat trecut istoric. Este locul ideal pentru distrac?ie ?i relaxare, pentru sport ?i diverse activit??i ?n aer liber. Pentru to?i turi?tii, p?durea constituie un prilej de destindere, de recreere ?i amintire a clipelor din copil?rie, c?nd mergeau ?n excursie ?i se bucurau de roadele culese. V? propunem s? retr?i?i acei ani frumo?i ai copil?riei!

Loca?iile alese pentru cazare au trei ?i patru stele, iar tarifele sunt cuprinse ?ntre 192 ?i 339 de lei de persoan? / sejur de 3 nop?i, cu mic-dejun inclus.

?n mod op?ional, se poate asigura transportul tradi?ional cu caru?a, pentru ?nc? 20 lei/ persoan?, tarif care este valabil pentru cel pu?in cinci persoane.

?

Autor: Daniel Negu?

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine