Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Redescoperind Teleormanul

Se spune c? via?a la ?ar? este grea dar frumoas?. Esen?a acestei frumuse?i poate ap?rea din ins??i simplitatea unor lucruri, lucruri care ne ?nconjoar? sau lucruri care pur ?i simplu izvor?sc din noi. Iar aceste lucruri poart? numele de sentimente?

La aproximativ 50 km de re?edin?a de judet, Alexandria, cutreier?nd Sudul Teleormanului ne vom l?sa condu?i de sim?ire, pentru c?, prin fiecare pas pe care-l facem, s? c?ut?m s? in?elegem via?a la ?ar?, a?a cum este ea cu adev?rat. Simpl? ?i plin? de tradi?ii.

?

Peste meleagurile teleorm?nene timpul parc? trece altfel. M?rturii sunt comunele Lisa, Piatra, Vii?oara, toate p?str?nd unicitatea satului originar, cu case vechi, simple, ?nconjurate de c?mpuri de gr?u, rapi?a sau floarea soarelui.

Dincolo de acestea, Dun?rea curge lin, ud?nd ?inuturile teleorm?nene ?i form?nd ?n unele locuri b?l?i propice activit??ilor de pescuit, cum este ?i cazul b?ltii Suhaia.

S?tenii sunt oameni simplii, truditori, cu fric? de Dumnezeu. Pe chipurile lor ridate de ani ?i de griji se pot citi ?ntregi pove?ti despre cum este via?a la sat. Ca ?n marea majoritate a mediului rural, popula?ia predominant? este format? din oameni v?rstnici. Pentru cei b?trani dorul vechiilor Cooperative Agricole de Produc?ie (C.A.P) este destul de mare. Ei povestesc cu nostalgie despre aceste simboluri ale perioadei de glorie ?i prosperitate a acestor locuri. ?n schimb, cei tineri s-au l?sat purta?i de mirajul ora?elor, ?n c?utarea unui trai ce le poate oferi mai multe posibilit??i.

Pe cei r?ma?i aici, ?n slujba satului, ?i g?sim ?n propriile gospod?rii, av?nd grij? de animale, de gr?din? sau muncind p?m?ntul. Vrednicia este ?haina? pe care ei o ?mbrac? cel mai bine. ?i se m?ndresc cu ea?

Peisajul teleorm?nean este preponderent de tip agricol. ?n lunile de prim?var? ?i de var? aceste meleaguri sunt pline de culoare ?i parfum.

C?mpurile de rapi?? ?i de floarea soarelui altern?nd cu verdele crud, pres?rat pe-alocuri cu flori multicolore fac aceste locuri ?i mai atr?g?toare, sfid?nd parc? slabul poten?ial turistic al jude?ului.

?mprejurimile localit??ilor Lisa, Piatra, Seaca, Viisoara etc. ar putea fi o destina?ie ideal? pentru pasiona?ii de fotografie de peisaj ?i chiar pentru v?n?torii de apusuri.

Deasemenea, lunca dun?rean? are un bogat poten?ial faunistic. Putem admira colonii de cormorani, berze, ra?e s?lbatice etc.

Merg?nd la pas, de-alungul c?mpurilor aurii, putem admira cum animalele apar?in?nd s?tenilor sunt l?sate s? pasc? lini?tite, p?n? c?nd apusul anun?? ?nserarea.

Toate imaginile prezentate descriu simplitatea vie?ii rurale, obiceiurile s?tenilor, aparent lucruri m?runte, din firescul lor cotidian, dar, totu?i, pline de ?nsemn?tate.

Azi?am redescoperit satele de ieri, unde ?ieri? ?nseamn? ?atunci?, atunci? de demult?

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine