Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


M?n?stirea Suzana ? lec?ie de via?? !

M?n?stirea Suzana dateaz? din prima jum?tate a sec. al XVIII - lea ?i se afl? la 5 km. de Cheia, c?tre V?leni de Munte (de care o despart cam 40 km.), iar prima ctitorie a fost a unei secelence ?nst?rite, Stanca Ar?icu, dup? cum ne-a spus inginerului silvic pensionar Valerian Neam?u, ghidul nostru ?n cele dou? zile pe care le-am petrecut ?n localitate. De altfel, Valerian Neam?u ? pre?edinte al Federa?iei Ob?tilor de mo?neni ?i Asocia?iilor Proprietarilor de p?duri ?i p??uni alpine, ECOSILVA Prahova - este o ? enciclopedie vie ? ?n ceea ce prive?te zona Cheia-M?neciu.

?

Am aflat, astfel, c? Stanca Ar?icu provenea dintr-o familie ?nst?rit? din S?cele (jud. Bra?ov) ?i a r?mas v?duv? la scurt timp dup? c?s?torie. Ea a ajuns pe aceste meleaguri pe la 1740, ?mpreun? cu servitoarele ?i c?r?u?ii care o ?nso?eau.

"P?r?ul de aici, spre V?rful Grohoti?, se nume?te Stancea ? dup? numele ei ? p?r?u care se vars? ?n Teleajen" - ne spune Valerian Neam?u, ?ndemn?ndu-ne s? intram pe poarta m?n?stirii.

?ntr-o zi, ?mpreun? cu servitoarele ?i c?r?u?ii care o ?nso?eau, dup? ce au trecut Pasul Bratocea, l?s?nd ?n urm? muntele Ciuca? ?i ?ndrept?ndu-se c?tre V?leni de Munte, Stanca Ar?icu a ajuns - dintr-o pronie divin? - ?ntr-o poian? deosebit de frumoas? ?i luminoas? din mijlocul codrului - Poiana Schitului Cornul Caprei.

Schitul Cornul Caprei, distrus de c?tre turci, fusese metoc al M?n?stirii Sinaia, care avea c?teva ochiuri de f?nea?? pe Valea Teleajenului (metoc = re?edin?? c?lug?reasc? ?n afara m?n?stirii ? n. red.). Dup? distrugerea schitului, M?n?stirea Sinaia nu l-a mai putut reconstrui, r?m?n?nd ruin?.

Stanca Ar?icu poposeste, astfel, pe Valea Stancei, ?n Poiana Schitului, unde - conform tradi?iei - are o ? vedenie Dumnezeiasc?. Descoper? o lumin? cereasc?, iar o mireasm? placut? ?mb?ls?mase aerul cu un miros neasem?nat de frumos ?.

Pe drumul de ?ntoarcere, se opre?te la M?n?stirea Sinaia, unde dest?inuie?te totul p?rintelui stare? Nifon Ieromonahul, de la care afl? c? ? acolo fusese o m?n?stire de calug?ri?e care au tr?it ?n acel loc, ?n pusnicie ?. Doar c? ? m?n?stirea s-a d?r?mat, iar c?lug?ri?ele au fost unele alungate, iar altele chiar omor?te de armatele unor hoarde barbare care au intrat ?n ?ar? pe acel drum, pentru a pr?da ?i ?nrobi poporul rom?n ?.

Stanca Ar?icu este c?lug?rit? la M?n?stirea Sinaia, unde prime?te numele de ? Suzana ? ?i ??i vinde toate casele ?i propriet??ile de la S?cele. Oare c??i dintre noi ar fi ?n stare s? renun?e la via?a tihnit? ?i f?r? griji oferit? de bog??ie, pentru a se dedica bisericii ?i faptelor bune? Prin gestul ?i decizia sa, Stanca Ar?icu a oferit o lec?ie de via??, pentru via?? !

Suzana, ?mpreun? cu alte doritoare de via?? monahal?, ?ncep reconstruirea schitului, care se va numi dup? numele fondatoarei sale.

Prima biseric? a M?n?stirii, cu Hramul Sf. Ierarh Nicolae, a fost construit? din b?rne de lemn ?n preajma anului 1740 ?i a d?inuit 100 de ani. ?n 1840 este construit? a doua biseric? a M?n?stirii, din piatr?, mult mai spa?ioas?, dar care nu d?inuie dec?t 40 de ani, p?n? ?n 1880.

?ntre 1880 - 1882, cu sprijinul Regelui Carol ?i al guvernului de atunci, dar ?i cu ajutorul altor ctitori ?i f?c?tori de bine, s-a construit biserica ce d?inuie?te ?i ast?zi. Aceast? biseric? este ?n form? de cruce, iar arhitectura este tipic munteneasc? ?i cu pridvorul ?nchis. Exteriorul nu prezint? motive ornamentale sau decora?iuni. Pictura - pe baz? de ulei - a fost realizat? ?n 1882 de unul dintre ucenicii lui Tattarascu, ?i anume Petre Nicolau. Aceasta a fost restaurat? ?n 1976, de pictorul Gheorghe V?n?torul.

?n 1911 a fost construit Paraclisul, cu hramul Sf. Acoper?m?nt al Maicii Domnului, care a d?inuit p?n? ?n 1971, c?nd a fost distrus de un incendiu. Acesta a fost reconstruit ?ntre anii 1971 ? 1974, cu sprijinul P?rintelui Patriarh Iustinian Marina, care l-a ?i sfin?it ?n ziua de 7 decembrie 1974.

?n prezent, m?n?stirea are organizare idioritmic?, slujbele sunt s?v?r?ite zilnic ?i vie?uiesc aici un num?r de 50 de c?lug?ri?e. (idioritmic = organizare monahal? ?n care c?lug?rii duc o via?? liber?, cu avere personal?, cu gospod?rii proprii (case, gr?dini etc.), asezate ?n preajma bisericii m?n?stirii, dar ?n afar? de incint?. Dac?, din punct de vedere material, sunt independen?i, c?lug?rii cu organizare idioritmic? tr?iesc, totu?i, ?n comunitate ?n timpul slujbelor de la biseric?; ?i ?n aceste m?n?stiri se afl? stare?, care este conduc?torul ?i care vegheaz? la buna desf??urare a disciplinei ?i ?mplinirii ?ndatoririlor fa?? de biseric? a monahilor din m?n?stirea respectiv? ? n. red.).

C?l?torul doritor de lini?te, pace sufleteasc? ?i reculegere, va g?si pe aceste meleaguri un loc binecuv?ntat de Dumnezeu, ?n mijlocul naturii generoase.

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine