Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Credin?a ?n Mun?ii Bucegi ? Schitul Ialomicioara

Suntem la poalele muntelui B?tr?na, foarte aproape de inima Bucegilor. Pa?ii no?tri au urmat calea veche de piatr?, desprinz?ndu-se din drumul care ne-ar purta p?n? ?n fa?a Hotelului Pe?tera. Astfel, ascult?nd susurul Ialomicioarei pornim, ?n cobor?re u?oar? pe-o c?rare montan? care las? locul, ?n unele por?iuni, podurilor metalice ?i sc?rilor de piatr?, ca mai t?rziu, s? urc?m panta domoal? ce ne va scoate ?n fa?a Schitului parc? ?nghi?it de gura Pe?terii Ialomi?ei.

Schitul Ialomicioara a fost ctitorit de c?tre Voievodul ??rii Rom?ne?ti, Mihnea cel R?u, ?n secolul al XVI-lea pe locul ?n care, ?nc? din cele mai vechi timpuri, siha?trii se refugiau ?n c?utarea lini?tii ?i sfintei rug?ciuni. A?adar, ?nc? din acele vremuri, acest loc a reprezentat simbolul credin?ei mun?ilor Bucegi.

?

De-alungul anilor, b?tr?nul Schit de lemn nu s-a l?sat biruit de blestemul focului aduc?tor de durere ?i lacrimi ?n ochii c?lug?rilor care priveau ?ndurera?i cum fl?c?rile crunte le furau sf?nta cas?. Ultima lupt? pe care Schitul a pierdut-o cu focul nemilos a fost ?n anul 1961. De-atunci, timp de 35 de ani l?ca?ul n-a mai existat. Ins?, credin?a a biruit p?n? la urm?, ?n perioada anilor 1993-1996, perioad? ?n care Schitul a fost reconstruit ?i p?strat ?n felul ?n care exist? ?i ast?zi.

?n apropierea l?ca?ului de ?nchin?ciune s-a ridicat ?i un nou corp de chilii, situat chiar la intrarea ?n pe?ter?. Noilor construc?ii li s-a al?turat ?i un corp destinat pelerinilor ?i c?l?torilor care doresc s? fac? un popas spiritual pe-aceste meleaguri sfinte. Data de 29 iunie 1996 este o perioad? de referin?? pentru istoria Schitului din Bucegi, acesta fiind sfin?it de c?tre IPS Arhiepiscop Vasile Costin, cu hramul "Sf. Apostoli Petru ?i Pavel".

?n poiana situat? la 5 minute de Schit, ?n apropierea vechii M?n?stiri Pe?tera Ialomi?ei, s-a ?n?l?at Noua Biseric? ?Sf.Nifon? ?i-o cas? de odihn?. Acest nou laca? de ?nchin?ciune, ?nconjurat de chiliile c?lug?rilor, de?ine hramul ?Sf?ntul Ierarh Nifon?.

Ast?zi, aici, este locul ideal ?n care c?l?torii se abat de la chemarea Platoului Bucegilor ?i aleg aceast? zon? ?nc?rcat? de tradi?ii ?i sfin?enie, pentru a se reculege, pentru a sim?i r?coarea Pe?terii Ialomi?ei, pentru a aprinde o lum?nare sau pentru a descoperi fil? cu fil?, vechea poveste a sf?ntului Schit, a?a cum ?ndeamn? si Imnul Bucegilor, un bine cunoscut c?ntec montan: ?Jos la Pe?tera ?ntunecat?, st? b?tr?nul Schit uitat de ani, aici doina-?i pare mai duioas?, ?ng?nat? de b?tr?ni ciobani? ?

Accesul la Schitul Ialomicioara este facilitat, ?ncep?nd din luna mai p?n? ?n luna octombrie, de telecabina Bu?teni - Babele ? Pe?tera. Deasemenea, pasiona?ii de drume?ii sau cei ce vor s? simt? r?coarea ?n?l?imilor pot opta pentru cobor?rea versantului ?Piciorul Babelor?, traseu de-o splendoare peisagistic? uimitoare, pornind din dreptul Cabanei Babele p?n? la Hotelul Pe?tera.

C?l?torul se va sim?i ca-ntr-un sanctuar de culmi de piatr?, un amfiteatru de st?nc? purt?nd legendele vremurilor str?vechi.

Astfel, dup? 2 ore de cobor?re, timp ?n care putem admira crestele mun?ilor Cocora, B?tr?na ?i Doamnele, ajungem ?n zona Pe?tera. ?n drumul s?u spre Schit, c?l?torul va fi ?mbr??i?at de r?coarea p?durii umbroase a muntelui Cocora. Cu fiecare pas f?cut, vom fi mai aproape de locurile sfinte, iar la auzul clopotelor ce rostesc vremea Vecerniei sau a Sfintei Liturghii, vom ?nclina fruntea, ?nchin?ndu-ne, ?n timp ce sufletul nostru va vibra la descoperirea acestor minun??ii dumnezeie?ti ?i p?m?nte?ti.

Schitul Ialomicoara este locul ?n care sf?nta rug?ciune se ?mplete?te cu frumuse?ea natural? a mun?ilor Bucegi, un cadru natural minunat, situat la ?n?l?imea de 1.600 m, unde c?l?torul va gasi momente de regulegere, de lini?te, de contemplare, ?n timp ce Ialomicioara va purta pove?tile mai departe, susur?nd prin apele ei de munte, sfin?enia acestor meleaguri.

DETALII:

Acces: Telecabina: din Bu?teni, telecabina p?n? la Babele, apoi telecabina p?n? la Pe?tera; din Sinaia, Telecabina p?n? la Hotel Cota 1400 ? Cota 2000 ( Cabana Miori?a) apoi, traseu montan prin Piatra Ars?, trasee accesibile (6 ore de mers);

Auto: din T?rgovi?te pe DN 71, prin Moroeni - Sanatoriul Moroeni - Lacul Bolboci - Cabana Padina - Hotel Pe?tera.

Hram: Sfin?ii Apostoli Petru ?i Pavel (Schitul Ialomicioara), Sf?ntul Ierarh Nifon (Biserica Nou?), Adormirea Maicii Domnului (Biserica veche)

Cazare: 25 locuri

Adresa: com. Moroeni, 137310, jud. D?mbovi?a

?

Text & Fotografii: Catan? Cristian-Alexandru

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine