Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Biserica fortificat? Al??na

Un fenomen unic, impresionant, o resurs? nepre?uit? a turismului rural rom?nesc: bisericile fortificate din Ardeal. Pot fi g?site doar ?n c?teva locuri din Europa iar ?n Transilvania au fost construite peste 300 astfel de edificii. Unele au intrat sub patrimoniul UNESCO, altele se afl? ?n grija comunit??ilor de sa?i iar altele str?juiesc ?n ruine satele aproape pustii. La 40 kilometri de Sibiu, pe drumul jude?ean care duce la Sighi?oara reg?sim ?n platforma podi?ului H?rtibaciului Biserica Evanghelic? de la Al??na.

Scurt istoric

?

Inc? din anul 1291 sunt men?ionate ?ntr-un contract de cump?rare, numele a doi apar?in?tori ai familiei de nobili din Al??na: Gerendi ??tefan ?i Gerlach. ?ntre secolele XIV ?i XVI aceast? influent? familie de nobili n-a ?ncetat s? lupte pentru a ob?ine dreptul de a avea curtea de judecat? ?n localitate. Nenum?rate documente stau m?rturie evolu?iei acestei familii, abia ?n jurul anilor 1500, localitatea bucur?ndu-se de de statutul unei comunit??i libere, fiind cu 80 de gospod?rii, 3 ciobani ?i un cadru didactic, cea mai mare dintre comunit??ile apar?in?nd Scaunului Nochrich.

Construc?ia bisericii a ?nceput ?n secolul XIII sub forma unei bazilici romanice cu trei nave. ?n 1509, visteria celor ?apte Scaune a cheltuit 6 galbeni pentru 6 butoaie de var destinate lucr?rilor ?ntreprinse la biserica din Al??na, ceea ce ar ?nsemna c? bazilica a fost transformat? ?n biserica-hal? de ast?zi ?n cursul anului urm?tor. Fortifica?ia este ?ncercuit? de un zid ?n form? oval?, care m?soar? un diametru est-vest de 75 metri iar pe cel de nord-sud de 62 de metri. Turnul de est, devenit ulterior depozit de sl?nin? ?n timpul invaziilor, av?nd trei niveluri a fost de-a lugul istoriei ?i turn poart?, cu intrare boltit? ?i cu o hers?. Mai existau ?i alte turnuri spre vest ?i nord, cel din urm? pr?bu?indu-se ?n 1914.

De ce nem?ii aleg Al??na ca destina?ie turistic??

Desigur, bisericile s?se?ti sunt r?m??i?e ale coabit?rii germanilor cu popula?ia provinciei ?nc? din perioada cavalerilor teutonici, ?ns? cel mai adesea nu doar nem?ii se num?r? printre turi?tii ce se aventureaz? pe drumurile bisericilor fortificate transilvane. Poate pentru c? dincolo de splendoarea satelor s?se?ti ?n spatele fortifica?iilor se g?sesc piese unice cu o valoare inestimabil?, adev?rate m?rci culturale. Iat? ce am descoperit la Biserica Evanghelic? din Al??na.

Cristelni?a, dat?nd din 1404 este una dintre cele mai valoroase piese gotice de acest tip ce se g?sesc ?n Transilvania av?nd inscrip?ia ?Anno domini millessimo CCCCIII tempore regis Sigismundi?.

?n partea sudic? a corului se g?se?te o plac? comemorativ? din marmur? ?nf??i??nd ?ntr-un basorelief, un prunc ?ndoliat, aceasta a fost dezvelit? ?n 1575 de Jakob ?i Eufrosina Paleolog? ?n memoria fiicei lor Despina. Descenden?ii familiei domnitoare grece?ti se refugiaz? ?n Transivania dup? pr?bu?irea Imperiului Bizantin ?i alunga?i de o epidemie de cium? ajung ?i la Al??na, ca oaspe?i ai contelui Gerendi.

Biserica ad?poste?te un alt element nepre?uit, este vorba de orga construit? ?n 1780, crea?ie a sibianului Johannes Hahn. Amplasat? la cap?tul de apus al navei centrale, ?ntr-o tribun? cu balustrade baroce, ascunde ?intrarea ?n clopotni?a construit? ?n 1856.

Marele clopot al bisericii dateaz? din perioada de dinaintea Reformei Lutherane, av?nd ?ncrustat? inscrip?ia ?O rex gloriae veni cum pace?, invoca?ie menit? s? ocroteasc? locuitorii comunit??ii de c?tre invaziile cotropitorilor.

Legenda Al??nei

Se spune c? primii sa?i care au ajuns pe aceste meleaguri erau condu?i de zece greavi. Cei zece con?i au organizat odat?? o ?ntrunire cu inten?ia de a-?i boteza a?ezarea. Fiecarea dintre ace?tia ar fi vrut ca localitatea s?-i poarte numele, ajung?ndu-se la ideea c? cel mai vrednic avea s? fie cel mai harnic intre ace?tia. Nemul?umirile au continuat astfel c? ?n final i s-a pus numele ?All Zehn?, ?n maghiar? ?nsemn?nd ?to?i zece?.

Informa?ii utile

Localizare: sat Al??na, comuna Al??na

C?i de acces: DJ106

Contact pentru biserica fortificat?: Rosi M?ller str. Garii nr. 54,? tel: 0269-581157 /0744 105620.

Cazare : Pensiune, tel?:0745 837 673/ 0269 427 145 (Monda Ioan)

Pensiunea ?Mas? la prieteni?, tel: 0742 236 557 (Livia Vaida)

?

Text ?i foto: Alexandra DUMITRU

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine