Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Accent Travel & Events ? "La Pesteri","La Salina","La Cetati"

Calitate ?i experien??

Accent Travel & Events s-a ?nfiin?at ?n 1999 ?i este este o companie de tip TMC (Travel Management Company) ?i DMC (Destination Management Company) pentru Rom?nia, furniz?nd servicii turistice pentru grupuri ?i individuali, conferin?e, excursii incentive ?i c?l?torii de afaceri. Agen?ia furnizeaz?, de asemenea, servicii turistice unei re?ele de peste 100 de agen?ii rev?nz?toare. Volumul mare de v?nzari ?n hotelurile din Rom?nia a permis dezvoltarea de contracte speciale cu furnizorii locali.

?ncep?nd cu anul 2006, dup? raportul realizat de Germanischer Lloyd Certification GmbH (GLC) pe tema Company System Management, Accent Travel & Events a primit certificarea ISO. Conform certific?rii GLC, Managementul de Sistem utilizat de agen?ie ?ndepline?te toate exigen?ele ISO 9001:2008. Certificatul ISO ob?inut de Accent Travel & Events are num?rul de ?nregistrare QS-3833HH.

?

A?adar, se poate spune c? este o agen?ie cu experien?? pe pia?a serviciilor turistice, care ?i-a c??tigat prestigiul prin ofert? prompt? ?i de calitate, livrat? de o echip? entuziast?, cu un background solid ?n turism. ?n prezent, echipa agen?iei num?r? 52 de angaja?i. Fiecare dintre ace?tia vine cu bune recomand?ri pentru specializarea sa ?i mul?i ani de experien?? ?n domeniul serviciilor turistice. Echipa numeroas? a departamentului de Turism Intern gestioneaz? un num?r impresionant de contracte cu hoteluri ?n toat? ?ara ?i pe litoral, oferind cota?ii tarifare profitabile, ?n fiecare sezon.

Prin departamentul de turism rural, agroturism ?i c?l?torii tematice, agen?ia ofer? turi?tilor o gam? variat? de vacan?e. Prezent?m ?n acest num?r al revistei o prim? parte a acestor oferte.

Comori t?inuite

Una dintre oferte poart? numele generic ?LA PE?TERI? ?i conduce turi?tii c?tre ?comori? ascunse privirilor:

* PE?TERA UR?ILOR - Numele acestei pe?teri se datorez? numeroaselor fosile de ur?i de cavern? descoperite aici, ea fiind un loc prielnic de ad?post al animalelor, acum 15.000 de ani. Pe?tera a intrat ?n circuitul turistic la data de 16 iunie 1980. ?Mastodontul?, ?Draperiile? din Galeria Ur?ilor?, ?Portalul?, ?Pagodele?, ?Lacul cu nuferi? - sunt numai c?teva dintre frumuse?ile create de natur?. C?nd intra?i ?n pe?ter?, l?sa?i imagina?ia s? v? fac? ferici?i, pentru c?teva ore.

Turi?tii vor fi caza?i la B?ile Felix, ?n hoteluri de trei stele, la pre?uri cuprinse ?ntre 173 ?i 360 de lei de persoan?, pentru c?te trei nop?i, cu mic dejun inclus. Op?ional, se pot asigura proceduri SPA, pentru 25 de lei de persoan?/20 de minute.

* PE?TERA D?MBOVICIOARA - Pe?tera propriu-zis? era cunoscut? ?nainte de anul 1579, c?nd localnicii o foloseau ca ascunz?toare ?mpotriva cotropitorilor. Ulterior, pe?tera a fost locul de reculegere al unui pustnic, dar ?i ascunz?toarea a doi t?lhari cunoscu?i la acea vreme ?i chiar locul de odihn? al unui urs. Prin amplasamentul s?u, ?ntr-o zon? de o splendoare deosebit?, Pe?tera D?mbovicioara prezint? un interes sporit pentru turi?ti.

Agen?ia asigur? cazare ?n Bran, ?n loca?ii de trei ?i patru margarete (stele), la pre?uri cuprinse ?ntre 195 ?i 330 de lei de persoan? / pachetul de trei nop?i, cu mic dejun inclus. La cerere, o vizit? la castelul Bran - aflat ?n apropiere - mai cost? 20 de lei, pentru fiecare adult.

* PE?TERA POLOVRAGI ? Pe?tera a fost? ?modelat?? de ?b?tr?nul? Olte?, ?ntr-o band? de calcare jurasice din sudul Mun?ilor C?p???nii. Pe?tera este de o frumuse?e neasemuit?, iar Cheile Olte?ului - unice ?n Rom?nia - merit? v?zute de orice iubitor al naturii. De asemenea, se spune c? aici ar fi tr?it zeul dac Zamolxe!? Exist? o forma?iune? considerat? a fi ?tronul lui Zamolxe?, care v? invit?? s? v? odihni?i c?teva minute, pentru a continua apoi vizitarea pe?terii.

Cazarea se face ?n localit??ile Govora, C?lim?ne?ti ?i Horezu, ?n loca?ii de trei stele sau trei margarete, la pre?uri cuprinse ?ntre 162 ?i 198 de lei de persoan?, cu mic dejun inclus, ori la 180 de lei f?r? mic dejun, pentru sejurul de trei nop?i. Op?ional, turi?tii pot vizita un atelier de ceramic? din Horezu, achit?nd ?n plus 20 de lei pe or?.

?

S?n?tate ?i turism cu... sare!

O alt? ofert? a Agen?iei de turism Accent Travel & Events se nume?te ?LA SALIN??:

* SALINA PRAID ? Praid este un mic or??el, situat la poalele Masivului Piatra ?iclodului ?i este gazda perfect? pentru turi?tii care au nevoie de tratament, dar ?i pentru cei care vin doar s? viziteze mina local? de sare. De departe, salina este punctul de atrac?ie ?i - de zeci de ani - a devenit destina?ie turistic?. Exist? aici ?i un muzeu al minei de sare, o bibliotec? ?i chiar o galerie a vinurilor, unde pute?i degusta tot soiul de licori. De temperatur? s? nu v? face?i griji, pentru c? ?n orice anotimp al anului ?n salin? sunt 16 grade Celsius.

Cazarea este asigurat? ?n Praid, ?n loca?ii ce ajung la patru margarete/stele ?i care coboar? p?n? la nivelul de 2+ , iar pre?urile sunt cuprinse ?ntre 146 ?i 216 lei de persoan? (doar cazare, f?r? mic dejun), pentru pachetul turistic de trei nop?i. Vizita ?n salin? este tarifat? separat, cu 12 lei de persoan?.

* SALINA SL?NIC PRAHOVA - Cobor?nd ?n ?p?ntecul? s?rat al P?m?ntului, acolo, ?n salin?, cu sute de metri de mineral deasupra capului, descoperi o lume stranie, cu lumini, culori ?i forme ciudate, cu un aer special, ?nc?rcat de gusturile ?i mirosurile s?rii. ?Muntele de Sare?, unic in lume, ?Grota Miresei?, ?Baia Baciului?, ?Baia Verde? ?i ?Salina Unirea? - sunt numai c?teva dintre atrac?iile statiunii Sl?nic Prahova, care - potrivit documentelor - mai bine de 300 de ani a fost un important loc de exploatare al s?rii.

Agen?ia asigur? cazarea ?n Cheia, ?n pensiuni ?i hoteluri de trei margarete/stele, pre?urile fiind cuprinse ?ntre 156 ?i 216 lei/ persoan?/ 3 nop?i + mic dejun. Accesul ?n salin? se mai taxeaz? cu ?nc? 12 lei de persoan?.

* SALINA TURDA - Salina Turda, un adev?rat muzeu al mineritului ?n sare, din Transilvania, este obiectivul turistic special din localitatea Turda. Aceast? min? dateaz? ?nc? din perioada romanilor ?i a fost unul dintre motivele pentru care localitatea s-a dezvoltat vertiginos chiar ?i dup? retragerea romanilor din Dacia.

De altfel, cazarea este asigurat? tot ?n Turda, ?n loca?ii de patru stele, la pre?uri variind ?ntre 223 ?i 297 de lei de persoan?, pentru 3 nop?i, cu micul dejun inclus ?n pre?. Vizitarea salinei cost? 15 lei / persoan?.

?

Cet??ile merit? v?zute ?i... ?cucerite?!

Alt? ofert? are numele sugestiv ?LA CET??I? ?i ofer? turi?tilor posibilitatea de a descoperi frumuse?ea vechilor cet??i rom?ne?ti, astfel:

* CETATEA SARMIZEGETUSA REGIS - Sarmizegetusa, surs? de legende ?i de mister, ?fructul interzis? pentru c?ut?torii de comori, este o lume fascinant? ?i plin? de istorie. Ruinele te invit? s? vezi fr?nturi din ceea ce a constituit podoaba ?i m?ndria statului dac, ?i-?i dezv?luie mistere de odinioar?.

Cazarea este asigurat? la Hunedoara, ?n pensiuni, vile ?i hoteluri de trei stele/margarete, cu mic dejun inclus, la pre?uri cuprinse ?ntre 208 ?i 246 de lei, pentru un sejur de trei nop?i. La cerere, pentru grupuri de cel pu?in zece persoane, se poate asigura ghid turistic, tariful fiind de 10 lei. Pre?urile men?ionate sunt pentru o persoan?.

* CETATEA SANDOVA (Sighi?oara) - Cetatea? medieval? cea mai bine conservat?, numit? ?i ?Perla Transilvaniei? - mai... ?b?tr?n?? dec?t multe capitale europene - pare insensibil? la trecerea vremii ?i la schimb?rile din jurul s?u, p?str?ndu-?i aura de or??el medieval lini?tit, ce refuz? s? accepte realit??ile secolului al XXI-lea.

Pachetul cuprinde sejururi de c?te trei nop?i, cu mic dejun inclus, cazarea fiind ?n Sighi?oara, ?n loca?ii de trei ?i patru stele. Pre?urile pe persoan? sunt cuprinse ?ntre 315 ?i 375 de lei. Ghidul turistic, pentru grupuri de cel pu?in opt persoane, cost? ?nc? 8 lei de persoan?.

* CETATEA NEAM? - Apropiindu-te tot mai mult de cetate ?i de zidurile imense, se na?te un?sentiment puternic de o oarecare suprema?ie?asupra tuturor lucrurilor care te ?nconjoar?. ?n clipele ?n care p?trunzi ?n interiorul cet??ii, aerul medieval te cuprinde rapid, f?c?ndu-te s?-?i imaginezi cu u?urin?? pove?ti istorice din acea perioad? crucial? prin care a trecut poporul rom?n.

Cazarea este asigurat? ?n Piatra Neam?, ?n pensiuni de trei margarete, cu mic dejun inclus (pre?uri ?ntre 148 ?i 195 lei/persoan?/trei nop?i), ori la patru margarete, f?r? mic dejun, la pre?ul de 135 lei de persoan?, pentru trei nop?i. La solicitarea turi?tilor (grup de cel pu?in zece persoane), se poate asigura ghid contra unui tarif de 9 lei/persoan?.

Daniel Negu?

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine