Numarul Curent

Noiembrie 2018
L m M J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


De ce m-am ?ntors ?n Rom?nia - coordonator Sandra Pralong

?

Sandra Pralong, coordonatoarea volumului, spune: <<Mi-a? dori ca, printre r?nduri, aceasta carte s? ne ?mbie s? ne ??ndr?gostim din nou de Rom?nia!?. ?tiu c?, ?n ultimul timp, a devenit de bonton mai cur?nd s? ne denigr?m ?ara, dar cred c?, atunci c?nd o privim prin ochii unor oameni de succes care au ales s? se ?ntoarc? ?i s? tr?iasc? aici, putem redob?ndi acea stare de iubire. Chiar dac? unii dintre autorii volumului nu sunt tocmai bl?inzi cu ce au g?sit acas? ?n Rom?nia, citind povestea fiec?ruia descoperim noi motive (?i maniere) de a o iubi, de a o p?r?si ?i, in final, de a reveni totu?i la ea?>>.

Volumul ?De ce m-am ?ntors ?n Rom?nia? a fost lansat la T?rgul de carte Bookfest (Complexul Romexpo, pavilionul 15, la standul editurilor Polirom ?i Cartea Rom?neasc?) duminica, 13 iunie, la ora 11.30 in prezen?a autorilor.

Imaginea rom?nilor despre ??rile din Vest este aproape exclusiv pozitiv?, lucru confirmat de numeroase sondaje. ?i totu?i, mii dintre ei, care ar putea avea cariere str?lucite ?n str?inatate, decid s? revin? ?i s? tr?iasc? ?n Rom?nia. Care sunt diferen?ele dintre ?aici? ?i ?acolo? ?i ce putem ?nv??a din experien?a celor care au ales s? se ?ntoarca? Opiniile unor rom?ni nu de pu?ine ori celebri cu privire la via?a ?n str?in?tate alterneaz? permanent cu percep?ia pe care ace?tia o au asupra ??rii lor ?i a destinului ei, ?ntr-un incitant volum ce izbute?te s? pun? fa?? ?n fa?? realitatile autohtone ?i str?ine.

La lansare au fost prezen?i ?i al?i co-autori printre care Mihaela Mihai, Ana Birchall, Tereza Valcan, Cristina Fometescu, Leonard Doroftei, Nicusor Dan, Mike Costache, Doru Braia, Adrian Niculescu, Andrei Stamatian, Alexandru Manaila.

Sandra Pralong, fost consilier al pre?edintelui Emil Constantinescu pe Rela?ia cu Rom?nii de Pretutindeni, ?n prezent pre?edintele Funda?iei SynergEtica; membru ?n conducerea a numeroase funda?ii ?i asocia?ii interna?ionale. Studii de ?tiin?e politice ?i economie (Elve?ia), de filosofie politic?, rela?ii interna?ionale, drept ?i diploma?ie (SUA) ?i Doctor ?n ?tiin?e Politice (Paris). A fost director de comunicare al s?pt?m?nalului American Newsweek. ?n 1990 a pus bazele Funda?iei Soros/Open Society Fundation (Bucure?ti ?i Chi?in?u), iar ?ntre 2002 ?i 2005 a fost responsabil? pentru comunicarea regional? a Programului Na?iunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) ?n Europa ?i fosta Uniune Sovietic?. Numit? de Comisia European? "Ambasador al Bun?voin?ei pentru Anul European al Dialogului Inter-cultural", Sandra Pralong a fondat la Bucure?ti "Ambasada Artelor", un spa?iu expozi?ional pentru promovarea tinerilor arti?ti.

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine