Numarul Curent

Noiembrie 2018
L m M J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


?Prin perdea? de Aurora Liiceanu

...editura Polirom, colec?ia Eco-Grafii

Volumul de memorii "Prin perdea" este ?mpartit ?n trei nuclee: ??Micutisme? ?i micu?i?, ??nv???turi ?i ?nv???tori?, respectiv ?G?nduri despre meserie?.

Astfel, experien?a maternit??ii, fantoma ?Medita?iei transcendentale? ?i profesia psihologiei aproape c? devin personaje-n toat? regula, travers?nd cele mai multe dintre capitolele c?r?ii.

?

Cele peste trei sute de pagini, dense ?i impregnate cu referin?e care pun cap la cap un soi de enciclopedie pesonal?, sunt construite cu maxim? discre?ie ?i tact, ?n teme esen?iale.

Scris? cu umor, din perspectiva ?totdeauna se poate ?i mai r?u?, cartea de amintiri a Aurorei Liiceanu ar putea fi un ?ndreptar pentru femeile singure care vor s? reu?easc? ?n via?? f?r? a se ?ndatora nim?nui ?i f?r? a a?tepta s? le g?seasc? norocul. Prima condi?ie, valabil? ?i pentru b?rba?i, e ?i cea mai dificil?: s? prime?ti ?nt?lnirea cu ne?ansa, ca pe o ?ans? nea?teptat? de a-i face fa?? pe cont propriu.

Volumul recompune, din fragmente, mare parte din viata autoarei, din perioada studiilor ?i p?n? ?n anii postdecembri?ti. ?n prim-plan se g?sesc fiul acesteia, dar ?i traseul profesional, cu interesante considera?ii referitoare la psihologie sau la mae?trii cu rol formator pe care i-a cunoscut. Sunt evocate de asemenea prietenele apropiate, cu momente faste sau mai pu?in faste, experien?e inedite precum ?Suveica", o fabric? de textile unde Aurora Liiceanu a fost angajat? pe un post de muncitor necalificat dup? afacerea ?Medita?ia transcendental?", sau, dup? 1989, experien?ele din televiziune precum emisiunea de la Tele7ABC etc.

Decupajul pe care ?l opereaz? autoarea ?n aceast? inedit? scriere ?i permite s? se ocupe de subiectele predilecte ?i s? se opreasc? asupra unor episoade autobiografice semnificative.

?Existen?ialul, tr?itul, substan?a concret? ?i irepetabil? a ?timpului pierdut? se reg?sesc ?ntr-un dialog pasionant ?i fertil cu lecturi, teorii antropologice ?i psihologice, cu poezii ?i romane, cu Cehov ?i cu Citind Lolita ?n Teheran. Se reg?sesc, evident, nu at?t ca atare, c?t ca experien?a exemplar? ?i elocvent?, prin intermediul c?reia nu cred c? o cunoa?tem mai bine pe autoare - ?sta e de fapt marea iluzie a c?r?ii, natura ei secret? se ascunde parc? ?i mai eficace ?nd?r?tul acestor aparente confesiuni -, dar cunoa?tem mai bine natura uman?, acel cvasiinefabil to anthropinon pe care ?l v?neaz? cu at?ta perseveren?? ?i stiin?ele umaniste, ?i literatura, ?i artele." (Zoe Petre)

Aurora Liiceanu, doctor ?n psihologie, a lucrat ?n cercetare ?i a predat psihologie la diferite universit??i din Bucure?ti, dar ?i la UQAM (Canada) sau EHESS (Fran?a). ?n prezent, este cercet?tor senior la Institutul de Filosofie ?i Psihologie ?Constantin R?dulescu-Motru? din cadrul Academiei Rom?ne. De aceea?i autoare, la Editura Polirom a ap?rut volumul R?nile memoriei. Nuc?oar? ?i rezisten?a din mun?i (2003).

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine