Numarul Curent

Noiembrie 2018
L m M J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Criza-o oportunitate pentru turismul rural ?! nr. 62 - februarie 2009


"Criza" este un subiect actual pe toate meridianele ?i paralelele, ?n toate mediile discu?iile despre efectele prezente ?i viitoare capt?nd interesul. Bine?n?eles c? ?i ?n industria ospitalit??ii deja se resimt efectele, mai ales ?n ceea ce prive?te c?l?toriile externe.

Mul?i speciali?ti spun c? adev?ratul efect va deveni evident doar mai t?rziu ?n cursul acestui an ?i c? ceea ce este mai r?u ?nc? nu s-a manifestat.

Conform proverbului ?Tot r?ul spre bine? s-ar putea ca acest? criz? s? creeze noi oportunit??i. Asa cum spune ?i Klaus Ehrlich, Pre?edintele EuroGites, ?turismul ?i vacan?ele sunt o parte din stilul de via?? al cet??enilor europeni ? ace?tia ??i pot reduce cheltuielile cotidiene atunci c?nd le scad veniturile, dar vor continua s? c?l?toreasc?, numai c? vor face acest lucru cu un buget mai mic?.

Exper?ii EuroGites consider? c? totul se poate transforma ?n ceva benefic pentru turismul rural european: oferim resurse ?i produse diferite, ?n func?ie de preferin?ele fiec?ruia: natur?, s?n?tate, experien?? autentic?, activit??i.

La nivel de EuroGites avem produse de calitate garantat? ?n 25 de ??ri ? www.eurogites.org. Vedem turistul ca pe o persoan? ?i ca pe un prieten, nu ca fiind ?clientul num?rul X?. Toate acestea le oferim la o corela?ie pre?-calitate de neegalat, chiar vorbind de valori absolute: ?n care alt? direc?ie a turismului european ar putea clientul primi o aten?ie ?i o ambian?? de 5 stele la pre?ul de 20-30 euro/persoan?/zi?

De?i criza ne va afecta pe to?i, sper?m ca oportunit??ile pe care le ofer? turismul, ?n general, ?i cel rural, ?n particular, s? ne ajute s? dep??im aceast? perioad? ?i s? atragem spre satele rom?ne?ti turi?tii rom?ni ?i str?ini care alt?dat? erau acapara?i de destina?ii exotice, diminu?nd astfel efectele crizei.

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine