Numarul Curent

Noiembrie 2018
L m M J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


A.N.T.R.E.C in "Ghidul Verde" Michelin nr. 59 - noiembrie 2008


Grupul francez Michelin, cunoscut mai ales datorit? anvelopelor pe care le produce, are ca activitate adiacent? publicarea de ghiduri de c?l?torie, de hoteluri, de restaurante, h?r?i ?i atlase rutiere, printre care ?i? deja renumitul ?Ghid Verde? ? Guide Vert.

Anul acesta ?ns?, apari?ia acestui ?Ghid Verde? Michelin a luat pe toat? lumea prin surprindere, prin publicarea unui ghid dedicat ?n totalitate Rom?niei, d?nd astfel ocazia tuturor celor care doresc s? viziteze ?ara noastr? s? afle informa?ii detaliate ?i actualizate.

Editat ?n limba francez?, ?Ghidul Verde? are 360 de pagini ?i cuprinde 22 de h?r?i, 600 de adrese, dintre care 400 de locuri de cazare ?i restaurante ?i 160 de fotografii, pentru str?ngerea ?i verificarea c?rora autorii s?i au colindat ?ntreaga ?ar? timp de mai multe luni, vizit?nd un num?r mare de loca?ii ?i f?c?nd o selec?ie.

Cele 12.000 de exemplare vor fi v?ndute ?n ?apte ??ri europene (Fran?a, Germania, Elve?ia, Austria, Belgia, Canada, Luxemburg), la pre?ul de 15,40 euro/bucat?. Concluzia la care au ajuns autorii dup? ce au privit Rom?nia din trei perspective ? a rom?nilor, a francezilor care au petrecut o perioad? mai ?ndelungat? aici ?i a celor care descoper? aceast? ?ar? pentru prima dat? ? a fost exprimat? ?n clasificarea clar? pe care au f?cut-o: trei stele - ?a se vedea neap?rat? - au primit opt zone istorice (m?n?stirile din Bucovina, Maramure?ul, Dragomirna, Sibiul, Transf?g?r??anul, Horezu, Prejmerul ?i Delta Dun?rii), dou? stele - ?merit? v?zut?- au primit Bucure?tiul, Pele?ul (Sinaia), Bran, Bra?ov, Sighi?oara, Mogo?oaia, iar alte c?teva localit??i au fost catalogate ca ?interesant? (o stea).

Men?ionarea A.N.T.R.E.C. Rom?nia ?n paginile ?Ghidului Verde? a fost, de asemenea, o surpriz? foarte pl?cut?, site-ul www.antrec.ro fiind prima propunere a autorilor la sec?iunea de caz?ri, apoi la diferite regiuni fiind sugerat din nou ca variant? sigur? de informare (Arge?, Bra?ov, Bihor, Ia?i).

Reac?iile nu au ?nt?rziat s? apar?, astfel c? am primit felicit?ri pentru aceast? realizare ?i de la colegii no?tri din re?eaua EUROG?TES. De altfel, cunosc?nd stricte?ea cu care editorii acestui ghid fac aprecieri, pot spune c? apari?ia ?n ghidul verde Michelin valoreaz? pentru noi c?t un premiu interna?ional.

Acum s? a?tept?m reac?iile turi?tilor str?ini la acest catalog detaliat ?i s? sper?m c? vor sosi ?n num?r c?t mai mare ?n ?ara noastr?.

?

?

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine