Numarul Curent

Noiembrie 2018
L m M J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Bailesti-Acasa la Nea Marin nr. 58 - octombrie 2008


B?ile?ti, ajuns cunoscut datorit? lui Amza PELLEA, are pentru mine o importan?? afectiv?: este locul unde s-a n?scut fratele meu, Mitic? ?i locul unde am ?nceput ?coala. Dup? care drumul vie?ii ne-a dus de acolo, din sudul Olteniei, c?tre Capital? (chiar fratele meu obi?nuia s? spun?, c?nd era mic: ?m-a f?cut mama oltean ?i pu?in bucure?tean?).

Bine?n?eles c?, de-a lungul anilor, am revenit de multe ori ?n locurile copil?riei, purtat? fiind de acea emo?ie, acea nostalgie pe care mi-o ofereau amintirile legate de parcul din ora?, de Balasan, de plimb?rile ?n ?mprejurimi, spre Dun?re.

Cu toate acestea, trebuie s? recunosc c? nu m-am g?ndit niciodat? la B?ile?ti ?i zona ?n care se afl? ca la o destina?ie turistic?... asta p?n? la sf?r?itul lunii august, atunci c?nd, la invita?ia lui Marian si Nu?i Nicola, am mers la ?Zilele B?ile?tiului?, unde am asistat la inaugurarea Casei Memoriale Amza Pellea. Evenimentul a fost extrem de emo?ionant, toat? lumea? - peste 3000 de persoane ? pl?ng?nd ?i r?z?nd ?, cu at?t mai mult cu c?t atmosfera a fost ?ntre?inut? de Florin PIERSIC, bun prieten cu Amza.

Oana PELLEA a primit de la domnul Costel PISTRI?U ? t?n?rul ?i inimosul primar ? titlul de ?Cet??ean de Onoare al B?ile?tiului?, ea declar?nd emo?ionat? ca acest titlu o bucur? mai mult dec?t orice alt premiu primit p?n? acum.

Au fost al?turi de Oana Pellea ?i Marius TUC?, Petre GIGEA , Marian R?LEA, Marian ?i Nu?i NICOLA, Emil BOROGHIN?, Gelu VI?AN. Despre atmosfera special? din acea zi v? sugerez s? citi?i editorialul lui Marius Tuc? din Jurnalul Na?ional, publicat ?n data de 13 octombrie.

Casa lui Amza Pellea va intra ?n cur?nd ?n circuitele turistice, ca ?i Casa lui Henri Coand? de la Peri?or, iar turi?tii care vor veni aici vor avea posibilitatea s? participe la partide de v?n?toare ?i pescuit, s? descopere me?te?ugurile din zon?, s? fac? plimb?ri cu bicicletele pe traseele mai mult sau mai pu?in umblate p?n? acum.

Sper s? ne vedem la B?ile?ti anul urm?tor la Festivalul Zaib?rului ?i la Festivalul Prazului !

?

?

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine