Numarul Curent

Noiembrie 2018
L m M J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Hartile Turistice:orientare si promovare nr. 57 - septembrie 2008


?nc? din scoala general?, de la primele lec?ii de geografie, am fost atras? de h?r?i, m? ajutau s? descop?r, s? reperez mai bine continentele, ??rile, capitalele, oceanele, m?rile, r?urile.

?n afara de aspectul "concret", h?r?ile m-au fascinat mereu: puteam s? petrec mult timp privindu-le, parc? intram pe t?r?mul minunat al povestilor.

Admiterea la facultate - Rela?ii Economice Interna?ionale / ASE - a inclus ?i examen la geografia Rom?niei, examen dificil pentru care m-am preg?tit intens un an ?ntreg, de mare ajutor fiindu-mi h?r?ile, a?a ?mi ?ntip?ream mai bine cuno?tin?ele .

?n c?l?toriile din ultimii ani - ?n ?ar? ?i str?in?tate - h?r?ile m-au ?nso?it permanent. Mai ales ?n c?l?toriile cu ma?ina, nu concep s? nu am cu mine o hart? a locurilor pe care le str?bat, ?n primul rand pentru orientare apoi pentru o fixare corect?, ?n mintea mea, a regiunilor vizitate.

M? bucur s? v?d ?c? din ce ?n ce mai mult elementului de utilitate i se al?tura componenta de promovare. De exemplu, Hanul R?ze?ilor din Tupila?i, Neam?, a ales s?-?i fac? promovare nu prin pliante simple, cu foto ?i descrierea hanului, ci prin pliante cu harta zonei, ?n care sunt men?ionate obiectivele din ?mprejurimi, cu distan?a de la han p?n? la fiecare atrac?ie. Cred c? e o idee foarte bun?, pentru c? un pliant ?l p?strezi sau nu, dar o hart? o p?strezi de obicei.

A.N.T.R.E.C. Buz?u a realizat de cur?nd Harta ECO a Buz?ului, at?t ?n varianta tip?rit? c?t ?i panouri amplasate ?n principalele puncte turistice ale jude?ului. Pe h?r?i se afl? sigla A.N.T.R.E.C., prilej de pune ?n valoare implicarea asocia?iei noastre ?n protec?ia mediului.

Gites de France, asocia?ia similar? din Fran?a, a ales ca la nivel de departamente s? promoveze pensiunile - gites - ?i camerele de oaspe?i prin h?r?i, ?nlocuind par?ial ghidurile anuale.

Exemplele pot continua. H?r?ile - ?n varianta tip?rit? ?i digital? - sunt alia?i de n?dejde ai c?l?torilor pe itinerarii reale sau virtuale. Revista noastr? si-a propus ca ?n numerele viitoare s? foloseasc? mai mult h?r?ile ?n prezentarea destina?iilor rurale, a pensiunilor ANTREC.

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine