Numarul Curent

Noiembrie 2018
L m M J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Horezu-Destinatie de excelenta pentru Europa nr. 54 - iunie 2008


Fiind olteanc? ? n?scut? la Craiova ? m-am bucurat nespus c? pe locul ?nt?i la concursul ??Destina?ii Europene de Excelen??? a fost Asocia?ia Depresiunea Horezu. Tema proiectului-pilot de anul acesta a fost ?turismul ?i mo?tenirea intangibil??,? proiectul Depresiunii Horezu fiind singurul care a ob?inut punctaj maxim (100 puncte).

De mic? am avut ocazia s? cunosc ?i mi-a pl?cut Oltenia ?de sub munte?. V?lcea, Gorj, Mehedin?i m-au fascinat ?ntotdeauna prin ?mbinarea ideal? a tradi?iilor -? multitudinea de m?n?stiri (Arnota, Polovragi, Bistri?a, Hurez) ?i me?teri populari (covoare de Tismana, ceramic? de Horezu) ? cu resursele naturale at?t de bogate: Cheile Sohodolului, Cheile Olte?ului, Pe?tera Muierilor, Podul Natural de la Ponoare.

Horezu ? capitala ceramicii europene ? este un loc care merit? vizitat pe ?ndelete ?i care, de?i nu a fost cunoscut ?ndeajuns p?n? de cur?nd ca destina?ie de vacan??, iat? c? este acum recunoscut ?i promovat la nivel european.

Un motiv ?n plus de bucurie este ?i faptul ca Asocia?ia Depresiunea Horezu este membr? ANTREC, particip?nd la ac?iuni de instruire ?i promovare, put?ndu-se astfel explica, ?n parte, acest succes al proiectului prezentat.

Felicit?ri autorit??ilor locale pentru c? au ?n?eles organizarea ?i promovarea turismului ca pe un parteneriat public-privat, sus?in?nd eforturile ?ntreprinz?torilor particulari.

?n mod special trebuie s? ?l felicit ?i pe Lauren?iu CIOC?RLAN de la Prim?ria Horezu, cel care a fost prezent la majoritatea t?rgurilor de turism din ultimii ani, demonstr?nd dorin?a ?i abilitatea tinerilor de a face cunoscut turismul din Rom?nia at?t ?n ?ar?, c?t ?i peste hotare.

Mult succes ?n continuare !!!

?

Maria STOIAN

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine