Numarul Curent

Noiembrie 2018
L m M J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Turismul,o poarta deschisa femeilor nr. 45 - septembrie 2007


Aceasta este tema aleas? de Organiza?ia Mondial? de Turism (O.M.T.) pentru 27 septembrie 2007, Ziua Mondial? a Turismului.

Francesco Frangialli, secretar general al OMT, men?ioneaz? ?n mesajul s?u implicarea femeilor? ?n turism, de la ghid, me?ter popular, la manager, director, pre?edinte al consiliului de administra?ie, ?ntreaga palet? de activit??i de pe toate treptele ierarhice din industria ospitalit??ii.

Lu?nd ?n considerare statistica la nivel interna?ional, secretarul general OMT prezint? urmatoarele cifre ca fiind relevante:

-aproximativ 66% din forta de munc? la nivel mondial sunt femei, iar partea din venituri pe care acestea o ob?in reprezint? doar? 5%;

-din 1,3 miliarde de oameni care tr?iesc la limita s?r?ciei, 70% sunt femei.

In acest context, una din caracteristicile cele mai importante ale turismului este marea sa capacitate de a creea locuri de munc? pentru femei ?i pentru tineri, inclusiv ?n zonele defavorizate.

Dupa cum se ?tie, ?n agroturism, turism rural, majoritatea cov?r?itoare a celor implica?i este reprezentat? de femei,? prin rolul lor de gospodine, de amfitrioane des?v?r?ite: ele sunt cele care creeaz? ambientul pl?cut al pensiunilor.

Prin dezvoltarea agroturismului ?n Rom?nia, femeia de la ?ar? a c?p?tat o alta posibilitate de c??tig, dar ?i de informa?ie, fiind mai respectat? ?i apreciat? pentru ceea ce face.

Ma bucur c? OMT a ales aceast? tema pentru ziua mondial? a turismului 2007. ?n Rom?nia sunt multe doamne care desfa?oar? activitatea cu succesc ?n turism - ?n agen?ii de turism, ?n hoteluri, inclusiv ?n conducerea ministerului de resort, iar prin activitatea desfa?urat? de ele ?reu?esc s? aduc? rigoare ?i romantism domeniului.

?i ?n turismul rural, ?n agroturism, femeile sunt la loc de cinste.

Cu aceast? ocazie, le felicit pe toate domnele si domni?oarele care au p??it pe poarta deschis? a turismului, cu precizarea c? ea r?mane deschis? ?i pentru cele c?rora le place ospe?ia!

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine