Numarul Curent

Noiembrie 2018
L m M J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


"Pentru ca orasenii sa traiasca mai bine,propun sa construim orase la tara!" nr. 40-41; aprilie - mai 2007


Alphonse ALLAIS - umorist francez

?

Legenda spune c? Europa , fiica unui rege fenician? a fost r?pit de Zeus, care luase chipul uniu taur . ?mpreun? au traversat marea, c?tre un t?r?m ?ndep?rtat, iar acest t?r?m poart? de atunci numele de Europa .

Cert este ?ns? c? Europa se ?ntinde de la oceanul Altantic la Mediteren? ?i de Marea Caspic? ?i Mun?ii Ural la Atlantic, fiind populat? de 649 milioane de locuitori (circa 15% din popula?ia lumii), r?sp?ndi?i pe 10,5 milioane km p?tra?i (mai pu?in de 10% din suprafa?a Terrei). La nivelul oric?rui continent se poate vorbi despre existen?a unei anumite coeziuni, cooper?ri a ceta?enilor ?i a unui anumit grad de omogenitate ?n ceea ce prive?te tradi?iile. ?nsa ?n Europa, mai mult dec?t oriunde se discut? din ce ?n ce mai serios despre existen?a unei con?tiin?e comune ?i a unui teritoriu unitar, ?n care grani?ele tind s? devin? doar amintiri, dar ?n care fiecare na?iune ?si va p?stra substan?a ?i unicitatea .

?n aceast? ordine de idei, cosider c? turismul rural va de?ine un rol deosebit ?n eforturile de unificare, cooperare ?i solidaritate ?n Europa.Turismul rural a ?ncetat demult s? mai func?ioneze drept un substituent al turismul clasic, propriu popula?iei constr?nse de limit?rile financiare.

Turismul rural tinde s? devin? o adevarat? industrie ?i un balon de oxigen pentru locuitorii spa?iului rural, un element decisiv ?n contracararea depersonaliz?rii acestui spa?iu, ?n condi?iile ?n care 28% din europeni ?si aleg drept destina?ie peisaje nealterate ?i medii autentice, tradi?ionale.

Redescoperirea zonelor rurale europene, apare exact la momentul oportun, ?inand cont de amenin?arile cu care se confrunt? ?n prezent spa?iul rural.

Turismul rural este un element de accelerare a unita?ii ?i integr?rii europene, contribuind ?n acela?i timp la pace, printr-o mai bun? cunoa?tere a Europei.

?

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine