Numarul Curent

Noiembrie 2018
L m M J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Sarbatoarea Margaretelor nr. 36 - decembrie 2006


?nc? din clasa I, la ?coal? suntem obi?nui?i cu premii, aprecieri, ierarhii. Am avut ocazia ca ?n cei 15 ani de c?nd m? ocup de turismul rural s? vizitez o mul?ime de pensiuni, vile, ?n Rom?nia ?i ?n str?in?tate. Multe din pensiunile vizitate ?mi atr?geau aten?ia prin amenaj?rile exterioare, decora?iunile interioare, stilul arhitectonic, gastronomie. De multe ori ?ncercam s? fac ?n g?nd o ierarhie a pensiunilor vizitate, iar ?n urm? cu c??iva ani le-am propus colegilor mei s? organiz?m un concurs, prin care s? distingem pensiunile din A.N.T.R.E.C. A fost greu s? stabilim categoriile, dar ?i mai greu a fost desemnarea c??tig?torilor, ?n urma nominaliz?rilor primite de la filiale, g?ndindu-ne c? selec?ia se face din peste 3500 de pensiuni.

M? bucur c? prima edi?ie s-a desf??urat ?n prezen?a secretarului general O.M.T. (Organiza?ia Mondial? de Turism), Dl. Frangialli Francesco. Am fost ?nc?ntat? de c?te ori am mers prin ?ar? ?i am vizitat pensiunile c??tig?toare, ce aveau la loc de cinste diploma premiat? de noi. ?ncerc?m ca acest concurs s? selecteze pensiunile cele mai reprezentative, la diversele categorii, a?a cum s-a ?nt?mplat ?i anul acesta.

?i pentru c? suntem ?n prag de An Nou v? urez din suflet ?S?rb?tori Fericite!?

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine