Numarul Curent

Noiembrie 2018
L m M J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


O noua strategie A.N.T.R.E.C nr. 22 - octombrie 2005


Turismul rural a cunoscut o dezvoltare sus?inut? dup? 1989. ?n 1991, c?nd au ap?rut primele forme de cazare la locuitori ? camere de oaspe?i (viitoarele pensiuni) ? nu exista nici o reglementare ?i nici o regul? pentru omologare sau criterii de clasificare. Treptat au ap?rut toate acestea.

?n 1994, odat? cu legea prin care se acordau facilit??i turismului rural, au ap?rut no?iunile de pensiune, ferm? agroturistic? ? clasificate pe stele, actualmente pe margarete.

Legisla?ia ?n domeniu s-a schimbat pe parcurs de mai multe ori pentru c? ?i realitatea se schimb? permanent. Av?nd acces la reglement?rile europene, A.N.T.R.E.C. a contribuit mereu cu sugestii ?i propuneri ce vizeaz? adaptarea legisla?iei la realit??i.

Acum suntem ?ntr-o alt? etap? de dezvoltare a turismului rural ?n Rom?nia, implicit ?i al A.N.T.R.E.C.: sunt mai multe pensiuni, majoritatea turistice ?i mai pu?in agroturistice.

Exist? un mare interes din partea turi?tilor pentru vacan?e la ?ar?; tot mai multi tour-operatori rom?ni ?i str?ini introduc ?n programele lor turistice pensiunile. Turi?tii sunt mai preten?io?i ? doresc confort ?i tradi?ii ?n acela?i timp.

Criteriile de omologare europene sunt tot mai exigente. Recent la nivelul EUROG?TES, Federa?ia European? de Turism Rural, s-a lansat un set de criterii la care A.N.T.R.E.C., ca membru EuroG?tes, a contribuit (?ntr-un num?r viitor vom prezenta aceste criterii ?i ?n lunile urm?toare le vom aplica ?i ?n lunile urm?toare le vom aplica ?i ?n Rom?nia).

Este evident c? dezvoltarea Turismului Rural trebuie f?cut? printr-o strategie coerent? ?i implementabil?. A.N.T.R.E.C. lucreaz? la acest lucru ?i probabil c?, ?n c?teva luni, vom finaliza o strategie pentru urm?torii zece ani.

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine