Numarul Curent

Noiembrie 2018
L m M J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Junileu verde:Gites de France - deja 50 de ani de savoir-faire nr. 18 - iunie 2005


??ntr-o lume ?n care evolu?ia activit??ilor ?i a condi?iilor de via?? ?n mediul rural constituie pentru noi o preocupare constant?, ?n Europa aceste spa?ii sunt uneori puse ?n pericol, pe plan economic ?i ecologic, utilitatea unei asocia?ii ca G?tes de France este incontestabil?? ? sunt aprecierile pe care Leon BERTRAND, ministru delegat al Turismului din Fran?a, le-a adresat cu ocazia anivers?rii a 50 de ani G?tes de France.

Federa?ia Na?ional? G?tes de France ?nclude ?n re?ea circa 60.000 de ?G?tes? ? pensiuni ?i ?chambres d?hotes? ? camere de oaspe?i. Timp de 50 de ani, G?tes de France s-a constituit cu r?bdare, ?n jurul unei idei originale, gra?ie voin?ei animatorilor s?i, ?n toate cele 96 departamente ale Fran?ei. Federa?ia, care valorizeaz? ?n esen?? bog??ia teritoriilor rurale, este partenerul principal ?n serviciul politicilor de dezvoltare durabil?.

Gra?ie leg?turilor pe care a ?tiut s? le construiasc? cu partenerii europeni din EuroG?tes, re?eaua G?tes de France a exportat modelul francez prin valorificarea experien?ei sale. A.N.T.R.E.C. a beneficiat din plin de aceast? experien??, de bun?voin?a ?i disponibilitatea total? at?t a reprezentan?ilor de la nivel na?ional, c?t ?i a celor din filiale: Bruno LEROY, Pascal BOULET-GERCOURT, Claire BORDAIS, Arnaud HIRGOROM, Maurice WALTSBURGER, Christiane BOCQUIER, Patrick BOURON, Jean Marie GERARDIN, Catherine GRAESBECK.

Este o ocazie de a le mul?umi acestora pentru implicarea direct? ?i indirect? ?n creearea ?i dezvoltarea A.N.T.R.E.C.

50 de ani G?tes de France ? o v?rst? frumoas?, aceea a maturit??ii, care reune?te ?n acela?i timp for??, dar ?i curajul de a transmite mesaje esen?iale.

Urez prietenilor no?tri din Fran?a ?La mul?i ani ?i un viitor luminos!?

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine