Numarul Curent

Noiembrie 2018
L m M J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Traditii romanesti nr. 17 - mai 2005


Mandri de a fi rom?ni, ?nc? de la ?nceput ne-am preocupat la A.N.T.R.E.C. de descoperirea, p?strarea, transmiterea datinilor. Fiecare regiune a Rom?niei are ceva specific: port? popular, folclor, stil architectonic, gastronomie. Orice s?tean este m?ndru s? se ?mbrace ?n costumul popular de s?rb?toare ? care ne arat? imediat din ce zon? este ? s? povesteasc? istoria ?i legendele locului.

Filialele A.N.T.R.E.C. ofer? turi?tilor programe prin care sunt puse ?n valoare aceste comori:??Natura ?i cultura? (?es?turi de interior ?i icoane pictate pe sticl?) ? Bran, ?Natura, istorie, religie, cultur?? (prelucrarea artistic? a lemnului) ? Neamt, ?Acas? la me?terii populari? (renumita ceramic? sm?l?uit?) - V?lcea, tradi?ie ?i civiliza?ie rom?neasc? ? M?rginimea Sibiului s.a. De asemenea organiz?m diverse festivaluri: Festivalul Ou?lor ?ncondeiate ? Suceava, Festivalul Seceri?ului ? Ampoi?a, Festivalul Na?ional al P?str?vului - Suceava, Festivalul Interna?ional al Sarmalelor - Praid, T?rgul me?terilor populari ?n cadrul T?rgului viei ?i vinului - Vrancea, R?v??itul oilor ?i alegerea celui mai bun cresc?tor de animale ? Bran.

Mi-a f?cut o pl?cere deosebit? ca ?n aceast? prim?vara s? ?l aud pe dl. Wiliam SEAS director pentru Rom?nia al CHF (organiza?ie din Statele Unite ale Americii)? vorbind cu mult? convingere ?i c?ldura despre tradi?iile din Maramure?. CHF, printr-o finan?are a Agen?iei Statelor Unite pentru Dezvoltare Interna?ional? (USAID), ?i-a propus printre altele s? ne ajute s? promov?m prin artizanat turismul rural rom?nesc peste Ocean, ?i nu numai. CHF a adus sub cupola World Trade Center Bucure?ti artizani, cetera?i din Maramure? care au ?nc?ntat vizitatorii pe parcursul celor dou? zile (galerie foto pe site-ul www.antrec.ro ? sectiunea diverse/T?rgul de Promovare a Turismului ?i Meste?ugurilor din Maramure?).

?n aceast? var?, v? invit?m s? descoperi?i prin A.N.T.R.E.C. tradi?iile satului rom?nesc.

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine