Numarul Curent

Noiembrie 2018
L m M J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Ziua Nationala a Turismului Rural:Duminica Floriilor nr. 16 - aprilie 2005Un an ?ntreg muncim. Atunci c?nd toat? lumea se relaxeaz?, c?l?tore?te ?n vacan?e, de s?rb?tori ? Cr?ciun, Pa?ti, noi, cei din turism, suntem mai ocupa?i ca oric?nd, str?duindu-ne s? oferim fiec?rui oaspete clipe binemeritate de odihn? ?i distrac?ie.
De anul trecut, ?ns?, avem ?i noi o zi a noastr?, c?nd ne s?rb?torim a?a cum se cuvine ? Duminica Floriilor. Anul acesta, 24 aprilie este Ziua Na?ional? a Turismului Rural.

Turismul Rural a preluat amploare ?n Rom?nia mult mai mult dec?t ??i imagina oricine ?n 1989, Re?eaua AN.T.R.E.C. cuprinde acum mii de pensiuni de toate tipurile: tradi?ionale sau moderne, cu numai c?teva camere sau de grup, amplasate la margine de drum sau retrase ?n v?rful unei coline.
Majoritatea acestor pensiuni apar?ine localnicilor, care se ?i ocup? direct de administrarea lor, de primirea oaspe?ilor. Turismul rural este ?n general o afacere de familie. Ca ?n familie sunt primi?i ?i turi?tii, fiind considera?i ca ni?te ?musafiri care pl?tesc?.

De Ziua Na?ional? a Turismului Rural toate pensiunile A.N.T.R.E.C. au u?ile deschise, pentru cei care ne-au mai v?zut sau pentru cei care vor avea curiozitatea s? vad? prima dat? o pensiune.
Fiecare filiala A.N.T.R.E.C. s?rb?tore?te ?n felul ei aceast? zi. Colegii no?tri din filiale ? proprietarii de pensiuni, pre?edin?i de filiale jude?ene - vor avea al?turi, ca de altfel pe parcursul ?ntregului an, partenerii constan?i: reprezentan?ii institu?iilor guvernamentale; autorit??ile locale, agen?iile de turism, ziari?tii, asocia?iile profesionale de profil.

Mul?umim celor care sunt al?turi de asocia?ia noastr? cu sfaturi ?i aprecieri obiective, care au ?ncredere ?n noi ?i ne motiveaz? ?n fiecare zi s? mergem mai departe!

LA MUL?I ANI ?I S?RB?TORI LUMINATE!

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine