Numarul Curent

Noiembrie 2018
L m M J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Aniversarea noastra nr. 10 - octombrie 2004Moieciu, august 1994 ? un grup de entuzia?ti, iubitrori de agroturism, provenind din zonele Bran, Apuseni, Harghita ?i Bucovina, s-au ?nt?lnit la Prim?rie ?i au hot?r?t s? constituie o asocia?ie la nivel na?ional. C?teva luni mai t?rziu, ?n octombrie, s-a ?nfiin?at oficial A.N.T.R.E.C.

Moeciu, octombrie 2004 ? Conferin?a Interna?ional? de Turism Rural, la care au participat Secretarul General OMT, pre?edintele actual ?i fostul pre?edinte Eurog?tes, conducerea ANT, biroul executiv al G?tes de France, reprezentan?i din 35 de ??ri, pre?edin?ii asocia?iilor profesionale de turism ? F.P.T.R. ?i A.N.A.T.

Cei zece ani care despart aceste dou? momente ?nseamn? mult efort, ?ncredere total? ?n reu?ita turismului rural ?n Rom?nia, bucurii ?mp?rt??ite cu cei dragi, greut??i dep??ite. Am reu?it s? impunem satul rom?nesc ca destina?ie preferat? at?t de turi?tii rom?ni, c?t ?i de cei str?ini. Am reu?it s? creem o re?ea de 3500 de pensiuni, r?sp?ndite ?n 900 de localit??i. Am devenit partener de durat? al ministerului de resort, actualmente MTCT/ANT. De asemenea, am sus?inut cu convingere interesele membrilor no?tri, am participat la crearea sau la modificarea legisla?iei din domeniu.

?n alt? ordine de idei, am organizat stagii de preg?tire ?i vizite de documentare ?n str?in?tate pentru peste 500 de membri A.N.T.R.E.C. Am participat la s?rb?torile tradi?ionale ?i am ini?iat festivaluri noi, prin care au fost readuse ?n centrul aten?iei tradi?ii uitate, iar me?terii populari ?i-au prezentat m?iestria la t?rguri din Rom?nia ?i din str?in?tate.

?n tot acest timp au fost al?turi de noi reprezentan?i ai mass-media, care nu au ezitat s? prezinte programele ?i nout??ile pentru fiecare sezon.

Am f?cut gre?eli, pe care ni le asum?m ?i am dep??it greut??i care ne-au f?cut mai puternici. Vom ?ncerca s? adun?m ?ntr-o carte aceste evenimente pe care le-am traversat ?n ultimii zece ani, ce va vedea lumina tiparului la 24 ianuarie 2005, c?nd revista ?Vacan?e la ?ar?? ?mpline?te un an.

Pot spune f?r? rezerve c? ceea ce ne-am propus ?n august 1994 la Moeciu am reu?it. Am reu?it pentru c? avem ?ncredere ?n ceea ce facem, pentru c? suntem uni?i, suntem deja o familie.

La multi ani A.N.T.R.E.C.!

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine