Numarul Curent

Noiembrie 2018
L m M J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Mai mult decat programul TV nr. 1 - ianuarie 2004

?

La ?nceput de 2004, o echip? entuziast? s-a lansat ?n prezentarea activit??ilor pe care le dezvolt? de 10 ani o alt? echip? valoroas? ? A.N.T.R.E.C. Rom?nia.
Ne-am propus ca revista pe care o ave?i ?n m?n? s? con?in? cat mai multe informa?ii interesante, pentru cei care vor s? c?l?toreasc? prin satele rom?ne?ti, dar ?i pentru gazde, proprietari ai pensiunilor agroturistice. Dorin?a de a face o revist? pentru promovara turismului rural, ecologic ?i cultural a ap?rut cu mai mult? vreme ?n urm?. Mai greu a fost s? o punem ?n practic?, s? motiv?m resursele umane ?i s? le identific?m pe cele materiale. Deseori, ?mi revin ?n minte cuvintele lui Br?ncu?i: ?Lucrurile nu sunt greu de f?cut, greu e s? ajungi ?n starea de a le face.? Satele rom?ne?ti sunt destina?ii excep?ionale pentru vacan?ele dumneavoastr?. Dorim s? vi le prezent?m cu obiceiurile, s?rb?torile ?i tradi?ii vii, prin care s? cunoa?te?i mult mai bine oamenii care tr?iesc ?i investesc ?n aceste valori ?i bog??ii.


Peste 800 de localit??i din 32 de jude?e v? a?teapt? ?n pensiunile din re?eaua A.N.T.R.E.C.. Asocia?ia noastr? a impus turismul rural pe plan na?ional, dar valorile lui sunt recunoscute azi la nivel european ?i interna?ional. C?nd am ?nceput preg?tirea revistei, am purtat numeroase discu?ii cu familia, prietenii, colegii, despre ce ar trebui s? con?in? aceasta. Toate mi-au fost de folos. Una dintre ele m-a pus pe g?nduri, m-a responsabilizat instantaneu ?i m-a ambi?ionat: ?Marilena, vezi s? nu ui?i! Cititorii revistei trebuie s? g?seasc? ceva interesant ?n ea, m?car programul TV.? A?a e. Mul?umesc pentru sfat. Revista nu este un scop ?n sine ?i, de?i nu con?ine programele tv, dup? cum vede?i, sper s? g?si?i lucruri mult mai interesante, printre care programe turistice ?i numeroase informa?ii atractive.
Sunt convins? c? 24 ianuarie ? ziua apari?iei primului num?r din ?Vacan?e la ?ar?? ? va fi de bun augur.


Lectur? pl?cut?!

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine