Numarul Curent

Noiembrie 2018
L m M J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


"Vacante la tara" dupa 6 ani Nr. 74 - Februarie 2010

Am fost ?ntodeauna convins? de atuurile satului rom?nesc ca destina?ie turistic?. Acest lucru m-a determinat s? m? ocup de aceast? revist?, s? ?ncerc ?ncerc s? ini?iez revista "Vacan?e la ?ar?".

Sunt tot mai mul?i or??eni care doresc s?-?i petreac? vacan?ele la ?ar?, ?n Rom?nia de aceea am ?ncercat ?n cele 72 de numere s? prezent?m de ce merit? s? petrecem o vacan?a ?n satele rom?ne?ti.

Am ?ncercat s?? v? prezent?m c?t mai multe sate mai cunoscute din Rom?nia.

Totodat? pe parcursul celor 6 ani am dorit s? v? prezent?m festivaluri, tradi?ii ?i obiceiuri din mediul rom?nesc.

?tim c? am primit aprecieri la adresa bun?t??ilor din pensiuni drept pentru care ?n fiecare num?r v? recomand?m cel pu?in o bun?tate din pensiunile vizitate.

Chiar dac? vorbim de tradi?ii arhaice ?i tot ceea ce ?nseamn? sate rom?ne?ti am ?ncercat s? ne adapt?m mijloacelor moderne de comunicare figur?nd de c??iva ani ?i pe internet.

Din dorinta de a prezenta satele rom?ne?ti ?ntr-o form? c?t mai atractiv? am hot?r?t ca de azi 24 ianuarie care este ?i Ziua Unirii dorim s? v? prezent?m site-un ?ntr-o form? c?t mai atr?g?toare ?i u?or de accesat. La fel ?i scrisoarea electronic? prin care dorim s? aducem informa?iile c?t mai aproape de dumneavoastr?.

?n fiecare an ne-am remarcat prin evenimentele la care am luat parte ?ncerc?nd astfel s? ne apropiem de cititorii no?tri.

Am pornit al?turi de manifest?rile organizate de A.N.T.R.E.C. dar pe m?sur? ce revista a devenit mai apropiat? am fost invita?i la tot mai multe evenimente. Relevant ?n acest sens fiind retrospectiva anului trecut.

Mul?umim cititorilor, prietenilor ?i partenerilor care fac posibil? apari?ia revistei, site-ului ?i scrisorii electronice.

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine