Numarul Curent

Noiembrie 2018
L m M J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


DRAPELUL NATIONAL Nr. 65 - Mai 2009

?n Rom?nia, de cele mai multe ori, arborarea drapelului na?ional se face la zile speciale ?i, de obicei, se reg?se?te doar pe cl?dirile institu?iilor oficiale, acolo unde legea impune acest lucru.

Nu neap?rat dintr-un spirit de na?ionalism exagerat, cred ar fi bine s? arbor?m tricolorul mai des. ?n America ?nt?lne?ti la tot pasul drapelul american, arborat cu mult patriotism de pe coasta de est p?n? pe cea de vest.

?i ?n Elve?ia am costatat c? simbolul helvetic este expus cu m?ndrie pe foarte multe cl?diri ?i, ca o particularitate, pe toate pensiunile ?i, ?n general, pe unit??ile de primire a turi?tilor.

Mi-ar pl?cea ca ?i la noi ?n ?ar? tot mai multe pensiuni, ?i ?n special pensiunile ANTREC, s? aib? permanent la intrare arborat steagul Rom?niei, cu at?t mai mult cu c?t un num?r foarte mare de turi?ti str?ini sunt caza?i aici.

Sper ca propunerea colegului nostru de la ANTREC Alba - Emil COM?A - de a avea un steag al Asocia?iei s? fie pus? ?n aplicare c?t mai cur?nd, astfel ?nc?t, din anul 2010, pensiunile, pe l?ng? sigla ANTREC afi?at? la intrare, s? arboreze un drapel al Asocia?iei, drapelul Rom?niei ?i pe cel al Uniunii Europene.

Astfel, fotografia pe care am ales-o pentru coperta acestui num?r al revistei, arat? c? prima tentativ? ?n acest sens a fost f?cut?, ini?iativa apar?in?nd tot colegilor de la ANTREC Alba care, la Festivalul Ou?lor de anul acesta, de la Cioc?ne?ti, au ales s? defileze purt?nd steagul na?ional ?i au dat un exemplu demn de urmat.

?mi doresc ca la anul, de Ziua Turismului Rural (Duminica Floriilor), s? reu?im ridicarea c?t mai multor steaguri ?i s? ne m?ndrim mai mult cu faptul c? suntem rom?ni.

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine